Zlecenie 7583169 - W związku z realizacją projektu „Pierwszy krok do...

   
Zamówienie 7583169 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-07-12
przedmiot zlecenia
W związku z realizacją projektu „Pierwszy krok do kariery” zapraszamy do składania oferty dotyczącej świadczenia usług d
oradztwa zawodowego, poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy wraz zapewnieniem sal szkoleniowych dla łącznie 120 Uczestniczek.
Przedmiotem zamówienia jest:

1. Doradztwo zawodowe w łączymy wymiarze 480 godzin zegarowych dla 120 Uczestniczek projektu tj. 4 godziny zegarowe indywidualnej konsultacji z doradcą dla 1 Uczestniczki w celu identyfikacji potrzeb, diagnozowania możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, identyfikacji stopnia oddalenia od rynku pracy oraz opracowania Indywidualnego Planu Działania.
2. Poradnictwo zawodowe w wymiarze 240 godzin zegarowych dla 120 Uczestniczek w ramach projektu tj. średnio 2 godziny indywidualnych konsultacji z doradcą dla jednej Uczestniczki w celu wsparcia procesu inkluzji zawodowej Uczestniczek projektu w oparciu o ich słabe i mocne strony, potrzeby i oczekiwania, a także otoczenie społeczno-gospodarcze.
3. Pośrednictwo pracy w ilości 600 godzin zegarowych dla 120 Uczestniczek tj. średnio 5 godzin indywidualnych konsultacji z pośrednikiem pracy dla jednej Uczestniczki.
4. Świadczenie usługi najmu sali na spotkania indywidualne w celu przeprowadzenia doradztwa zawodowego, poradnictwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy w ilości 1320 godzin zegarowych.

Szczegółowy opis znajduje się w załączniku: ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPWP/0010/2020/2 Cel zamówienia Celem zamówienia jest wybór wykonawcy odpowiedzialnego za świadczenia usług doradztwa zawodowego, poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy wraz zapewnieniem sal szkoleniowych dla łącznie 120 Uczestniczek.

Przedmiotem zamówienia jest:

1. Doradztwo zawodowe w łączymy wymiarze 480 godzin zegarowych dla 120 Uczestniczek projektu tj. 4 godziny zegarowe indywidualnej konsultacji z doradcą dla 1 Uczestniczki w celu identyfikacji potrzeb, diagnozowania możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, identyfikacji stopnia oddalenia od rynku pracy oraz opracowania Indywidualnego Planu Działania.
2. Poradnictwo zawodowe w wymiarze 240 godzin zegarowych dla 120 Uczestniczek w ramach projektu tj. średnio 2 godziny indywidualnych konsultacji z doradcą dla jednej Uczestniczki w celu wsparcia procesu inkluzji zawodowej Uczestniczek projektu w oparciu o ich słabe i mocne strony, potrzeby i oczekiwania, a także otoczenie społeczno-gospodarcze.
3. Pośrednictwo pracy w ilości 600 godzin zegarowych dla 120 Uczestniczek tj. średnio 5 godzin indywidualnych konsultacji z pośrednikiem pracy dla jednej Uczestniczki.
4. Świadczenie usługi najmu sali na spotkania indywidualne w celu przeprowadzenia doradztwa zawodowego, poradnictwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy w ilości 1320 godzin zegarowych.

Szczegółowy opis znajduje się w załączniku: ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPWP/0010/2020/2 Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest:

1. Doradztwo zawodowe w łączymy wymiarze 480 godzin zegarowych dla 120 Uczestniczek projektu tj. 4 godziny zegarowe indywidualnej konsultacji z doradcą dla 1 Uczestniczki w celu identyfikacji potrzeb, diagnozowania możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, identyfikacji stopnia oddalenia od rynku pracy oraz opracowania Indywidualnego Planu Działania.
2. Poradnictwo zawodowe w wymiarze 240 godzin zegarowych dla 120 Uczestniczek w ramach projektu tj. średnio 2 godziny indywidualnych konsultacji z doradcą dla jednej Uczestniczki w celu wsparcia procesu inkluzji zawodowej Uczestniczek projektu w oparciu o ich słabe i mocne strony, potrzeby i oczekiwania, a także otoczenie społeczno-gospodarcze.
3. Pośrednictwo pracy w ilości 600 godzin zegarowych dla 120 Uczestniczek tj. średnio 5 godzin indywidualnych konsultacji z pośrednikiem pracy dla jednej Uczestniczki.
4. Świadczenie usługi najmu sali na spotkania indywidualne w celu przeprowadzenia doradztwa zawodowego, poradnictwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy w ilości 1320 godzin zegarowych.

Szczegółowy opis znajduje się w załączniku: ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPWP/0010/2020/2
branża Edukacja, szkolenia, Praca
podbranża szkolenia miękkie
kody CPV 70220000, 79611000, 80570000, 85312320
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Wielkopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się