Zlecenie 7712428 - W poszukiwaniu modelowych rozwiązań 1. Celem zamówienia...

   
Zamówienie 7712428 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-09-23
przedmiot zlecenia
W poszukiwaniu modelowych rozwiązań

1. Celem zamówienia jest nabycie różnego drobnego wyposażenia (w szczególności żal
uzji, karniszy, artykułów do sprzątania, apteczki pierwszej pomocy, gaśnicy), do mieszkania wspomaganego dla osób niepełnosprawnych, w tym z zespołem Downa, położonego w budynku wielorodzinnym przy ul. Wólczańskiej 4a, 16 – 424 Filipów (lokal nr 4) – dalej jako mieszkanie wspomagane. 2. Przedmiotem zamówienia szczegółowo opisany jest w Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego. 3. Przedmiotem zamówienia jest: 1) dostawa wyposażenia szczegółowo wymienionego i opisanego w Załączniku nr 1 – opis przedmiotu zamówienia, 2) transport wyposażenia do mieszkania wspomaganego i jego wniesienie, 3) ustawienie wyposażenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie mieszkania wspomaganego. 4. Zaoferowane wyposażenie musi być nowe, nieużywane, kompletne, wolne od wad fizycznych i prawnych, a także obciążeń prawami osób trzecich. 5. Ponadto szczegółowo obowiązki Wykonawcy w ramach realizacji zamówienia określa również wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego. 6. Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji zamówienia w terminie zaoferowanym w ramach kryteriów oceny ofert, nie dłuższym jednak niż 15 dni od dnia zawarcia umowy.
branża Kosmetyki, środki czystości, Ochrona, Wyposażenie wnętrz, Materiały papiernicze, szkolne
podbranża sprzęt do utrzymania czystości, sprzęt i instalacje p-poż, meble i akcesoria, ceramika i dekoracje, żaluzje rolety, materiały biurowe i papiernicze
kody CPV 30193200, 30194900, 30195900, 33141623, 35111320, 39000000, 39136000, 39224300, 39241200, 39254120, 39298100, 39298300, 39515430, 44115810
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podlaskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podlaskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się