Zlecenie 10323513 - Uzyskanie pozwolenia na budowę stacji monitoringu jakości...

   
Zamówienie 10323513
źródło Internet
data publikacji 2024-03-14
przedmiot zlecenia
Uzyskanie pozwolenia na budowę stacji monitoringu jakości powietrza w Lublinie przy ul. Okopowej
branża Ekologia, środowisko
podbranża ekspertyzy, prognozy, ochrona środowiska
forma zapytanie o cenę
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: ekspertyzy, prognozy , ochrona środowiska

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10343110 2024-03-29
godz. 12:00
Kujawsko-Pomorskie Wykonanie akredytowanych pomiarów emisji hałasu do środowiska od Elektrociepłowni Łąkowa w OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o. w Grudziądzu PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Wykonanie akredytowanych...
10297280 2024-04-05
godz. 09:00
Łódzkie Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 na realizację zadania: Poprawa infrastruktury gospodarki odp...
10375567 2024-04-08
godz. 10:00
Mazowieckie CZYNNA OCHRONA LĘGÓW BŁOTNIAKA ŁĄKOWEGO Część nr 1) Czynna ochrona lęgów błotniaka łąkowego w powiecie bialskim Część nr 2) Czynna ochrona lęgów błotniaka łąkowego w pow...
10381064 2024-04-10
godz. 11:00
Mazowieckie Dostawa kolektora do pobierania próbek opadu mokrego wraz z montażem i instalacją na Stacji Kompleksowego Monitoringu Środowiska Puszcza Borecka w Diablej Górze dla IOŚ-PIB. 1. 1. Dos...
10413231 2024-04-10
godz. 15:30
Warmińsko-Mazurskie Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Mrągowskiego na lata 2024-2030 z perspektywą do roku 2032
10398099 2024-04-11
godz. 12:00
Mazowieckie Wykonanie ekspertyzy/opinii biegłego/specjalisty w zakresie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnej, dotyczącej zmiany stanu wody na działkach o nr ewid. 794, ...
10393183 2024-04-12
godz. 00:00
Mazowieckie usługa opracowania ekspertyzy w zakresie dokonania weryfikacji i aktualizacji przeciętnych norm zużycia wody w Polsce
10423289 2024-04-18
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Sprawowania nadzoru inwestorskiego nad przebudową ulicy Polnej w Gołdapi Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad przebudową ulicy Polnej w Gołdapi o dł. ok....
10395522 2024-04-19
godz. 08:00
Mazowieckie Usunięcie stanu zagrożenia bezpieczeństwa lewego i prawego wału przeciwpowodziowego rz. Szewnianki w m. Ostrowiec Świętokrzyski Pomiary geodezyjne odcinków przewidzianych do robót z...
10432019 2024-04-26
godz. 12:00
Świętokrzyskie Wykonanie dokumentacji badań środowiska gruntowo-wodnego na terenie Elektrociepłowni Lublin Wrotków oraz magazynu Abramowice na potrzeby oceny możliwości wykorzystania terenu w celach ...