Przetarg 9949594 - UTWORZENIE NOWOCZESNEGO CENTRUM SPORTOWEGO NA TERENIE GMINY...

   
Analizuj Zamówienie 9949594 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-09-19
przedmiot ogłoszenia
UTWORZENIE NOWOCZESNEGO CENTRUM SPORTOWEGO NA TERENIE GMINY SĘPOPOL /4 postępowanie/

1.Przedmiotem zamówienia jest przebudowa w
raz z rozbudową budynku centrum sportowego na terenie gminy Sępopol wraz z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania. Zakres prac w ramach zamówienia będzie obejmował roboty ziemne i fundamentowe, wykonanie ścian parteru, stropu nad parterem, wykonanieścian piętra, wykonanie konstrukcji dachu wraz z pokryciem, wykonanie zadaszonego tarasu, wykonanie elewacji, roboty wykończeniowe. Teren przy budynku ma zostać zagospodarowany poprzez wykonanie nowego ogrodzenia murawy stadionu oraz placu zabaw, który należy wykonać zgodnie z projektem zagospodarowania terenu jak i wyrównanie i rozplantowanie terenów zielonych. W ramach zamówienia jest również przebudowa chodników i drogi prowadzącej do obiektów sportowych oraz wykonanie parkingu dla samochodów osobowych na 29 miejsc 2 miejsca dla osóbniepełnosprawnych. Zamówienie obejmuje również wykonanie garażu, skateparku, ogólnodostępnej infrastruktury fitness oraz montaż systemu instalacji fotowoltaicznej. Teren przy budynku należy wyposażyć w ławki, stojak na rowery, kosze na śmieci i tablicę informacyjną zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. W budynku istniejącym, sąsiadującym z nowymobiektem, wymianie ulegną schody, elewacja oraz dach.2.Zakres robót obejmuje:a) Przebudowę wraz z rozbudową istniejącej części budynku,b) Roboty wykończeniowe nowej i istniejącej części,c) Wykonanie zadaszonego tarasu,d) Kompleksowe wykonanie instalacji fotowoltaicznej,e) Wykonanie nawierzchni utwardzonych – kostka betonowa,f) Wykonanie ogrodzenia,g) Wykonanie garażu,h) Wykonanie placu zabaw, skateparku, infrastruktury fitness,i) Wycinkę drzew.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania iodbioru robót budowlanych. Komplet dokumentacji projektowej jest załącznikiem do SWZ udostępniony na stronie internetowej prowadzonegopostępowania.4.Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp w sytuacji, gdyby w dokumentacji projektowej lub STWi O RB, a wiec w dokumentachopisujących przedmiot zamówienia, zawarto odniesienie do norma, ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp a takim odniesieniom i nietowarzyszyło wyrażenie ,,lub równoważne”,

Or.III.271.1.13.2023
branża Budowlana - obiekty, Dekarstwo, Drogownictwo, Elewacje, termomodernizacje, Tereny zielone, Konstrukcje, ogrodzenia
podbranża obiekty sportowe, pokrycia dachowe, drogi, ulice, autostrady, obwodnice, boiska, zieleń, place zabaw, mała architektura, elewacje, ogrodzenia
kody CPV 45000000, 45111200, 45111291, 45210000, 45212200, 45223200, 45233250, 45261210, 45262520, 45310000, 45330000, 45443000
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Warmińsko-Mazurskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Warmińsko-Mazurskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: obiekty sportowe , pokrycia dachowe , drogi, ulice, autostrady, obwodnice , boiska , zieleń , place zabaw , mała architektura , elewacje , ogrodzenia

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10127531 2023-12-21
godz. 10:00
STAROSTWO POWIATOWE W LUBARTOWIE Budowa szkolnego kompleksu sportowego przy RCEZ w Lubartowie oraz modernizacja obiektów sportowych w Zespole Szkół nr 2 w Lubartowie Część 1: Część 1 obejmuje budowę kompleksu sportowego pr...
10138488 2023-12-22
godz. 10:00
URZĄD MIASTA KRASNOBRÓD 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa drogi gminnej nr 112300L (ul. Łastowieckiego i Powstańców Styczniowych) w m. Krasnobród”.2. Zakres inwestyc...
10134826 2023-12-22
godz. 11:00
URZĄD GMINY GORZKÓW Budowa dróg gminnych publicznych, asfaltowych na terenie Gminy Gorzków” Część 1: „Budowa drogi gminnej nr 109724L w miejscowości Felicjan”Celem zadania jest budowa drogi gminnej nr 109724L ...
10139206 2023-12-28
godz. 10:00
STAROSTWO POWIATOWE W NYSIE „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku zabytkowego nr 19 w Jarnołtówku "Aleksandrówka" – etap II Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku zabytkowego nr 19 w Jarnołtówku "A...
10092457 2023-12-28
godz. 10:00
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W SIEMIATYCZACH Remont dróg przygranicznych zniszczonych podczas budowy zapory i ruchu ciężkiego sprzętu wojskowego
10135896 2023-12-28
godz. 11:00
URZĄD GMINY PACZKÓW „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Paczkowie” – Termomodernizacja Przedszkoli Publicznych nr 1, 2, 3 w Paczkowie. Zakres przedmiotu zamówienia: Opracowanie dokumentacji p...
10141774 2023-12-28
godz. 12:00
URZĄD GMINY POTOK GÓRNY 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w ramach zadania „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2959L w miejscowości Szyszków i Zagródki”.2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w...
10128761 2023-12-29
godz. 14:00
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ŻUBARDŹ Wykonanie 2 szt. nowych daszków nad wejściami do klatek
10117412 2024-02-23
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY GUBIN „Przebudowa ulicy Żwirki i Wigury (na odcinku od skrzyżowania z ul. Różaną do skrzyżowania z ul. Tobruk) wraz z rozbudową ul. Złotej w Gubinie” Zakres zamówienia obejmuje m.in.:- przebudowę...
10093528 2024-02-28
godz. 12:00
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W JAWORZYNIE ŚLĄSKIEJ SP. Z O.O. Część nr 1. Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynku mieszkalnego położonego przy ul. Wolności 19 w Jaworzynie Śląskiej polegająca na wykonaniu wymiany stolarki okiennej, doci...