Zlecenie 8537108 - Utrzymanie w czystości automatów parkingowych w...

   
Zamówienie 8537108 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2021-11-17
przedmiot zlecenia
Utrzymanie w czystości automatów parkingowych w Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania ( ŚSPP) oraz Strefie Płatnego Par
kowania ( SPP) w Poznaniu
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na utrzymaniu w czystości automatów parkingowych w ŚSPP oraz SPP w Poznaniu.
Dotyczy wykonywania nw. czynności polegających na utrzymaniu w czystości 415 automatów parkingowych, w tym 164 automaty z systemem solarnym poprzez:
oczyszczanie całej powierzchni automatu z zanieczyszczeń (łącznie z daszkiem),
oczyszczanie ok 30 do 50 szt. automatów parkingowych dziennie (przewiduje się częstotliwość mycia każdego automatu parkingowego przynajmniej raz w miesiącu),
wykaszanie odchwaszczanie i usuwanie zanieczyszczeń wokół parkomatu (w odległości minimum 1 m.) Wymaga się dostarczenia każdorazowo po wykonaniu usługi karty przekazania odpadów zielonych ulegających biodegradacji,
w okresie zimowym odśnieżanie przedniej strony automatu parkingowego umożliwiając dostęp do urządzenia oraz usuwanie zaległego śniegu z systemu solarnego,
wymaga się, aby usługi oczyszczania automatów parkingowych odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach funkcjonowania ŚSPP tj. od godz. 8.00 do 20.00 i soboty od godz. 8.00 do 14.00 Ponadto każdy z pracowników będzie wyposażony w telefon komórkowy celem bieżącego kontaktu z Zamawiającym.
zapewnienie własnego sprzętu oraz środków czyszczących, których koszt wliczony został w cenę usługi (wykorzystywane środki czystości nie mogą wywoływać reakcji chemicznych powodujących powstawanie odbarwień na powierzchni automatów parkingowych lub innych reakcji powodujących zniszczenia powierzchni automatu parkingowego; dopuszcza się użycie środków chemicznych typu: płyn uniwersalny Ajax, preparat o neutralnym pH do usuwania graffiti RALF, biodegradowalny, umiarkowanie pieniący preparat czyszczący na bazie wody HIAB H-21.
każdorazowo przeprowadzić dezynfekcje parkomatu środkiem wirusobójczym w trakcie mycia i na wezwanie.
uzupełnienie na bieżąco etykiet informacyjnych wg projektu przekazanego przez Zamawiającego, zabezpieczone na działanie promieni UV i warunków atmosferycznych. Zleceniobiorca wykona min. 150 szt kompletów w/w etykiet informacyjnych po akceptacji Zamawiającego przed rozpoczęciem usługi.
Zleceniobiorca przekaże imienny wykaz co najmniej 2 pracowników wykonujących usługę.
Oferent zobowiązany będzie do wykonania dodatkowych czynności:
usuwania na wezwanie z powierzchni automatów napisów i rysunków typu graffiti, naklejek, ogłoszeń i innych zanieczyszczeń niezwiązanych z funkcjonowaniem SPP i automatu parkingowego.
Oferent zobowiązany będzie do systematycznego nadzoru pracowników w trakcie bezpośredniego świadczenia usługi.
Oferent zobowiązany będzie do wyposażenia pracowników bezpośrednio wykonujących przedmiot zlecenia w kamizelki odblaskowe oraz dwa oznakowane pojazdy samochodowe do 3,5 t. wyposażone w lampę ostrzegawczą błyskową koloru żółtego.
Oferent każdorazowo po wykonaniu usługi zobowiązany będzie do pobrania biletu testowego z umytego automatu parkingowego oraz sporządzenia dokumentacji zdjęciowej-przekazywane najpóźniej w następnym dniu od wykonania usługi (do godz. 10.00) Zamawiającemu.
branża Nieruchomości, grunty, parkingi, administracja, Maszyny, sprzęt, urządzenia, narzędzia
podbranża parkingi, maszyny i sprzęty inne
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Wielkopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Wielkopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: parkingi , maszyny i sprzęty inne

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8555090 2021-12-10
godz. 12:00
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W OLSZTYNIE Świadczenie usług holowania i parkowania pojazdów,statków wodnych i powietrznych do i powyżej 3,5t oraz ich części składowych,urządzeń i rzeczy na potrzeby jedn.Policji garnizonu warmińsko-m...
8535811 2021-12-13
godz. 09:00
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W POZNANIU Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg miasta Poznania na mocy art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym Numer referencyjny: DZ.DU.341.98.2021 Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca ...
8526038 2021-12-13
godz. 23:59
PRONAR SP. Z O.O. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 21/L/S/PU/1/1.1.1/2021 Silnik – 2 sztuki Specyfikacja techniczna: - rzędowy, czterocylindrowy, wysokoprężny; - silnik spełniający normę emisji EU Stage V (Nonroad Emis...
8552924 2021-12-14
godz. 14:00
LOTOS ASFALT SP. Z O.O. 6657/ZT/LA/160012715 Silnik wraz z motoreduktorem stożkowym SEW-EURODRIVE
8568373 2021-12-15
godz. 07:00
JASTRZĘBSKIE ZAKŁADY REMONTOWE SP. Z O.O. Remont pomp typoszeregu OW 150 AM
8529415 2021-12-15
godz. 12:00
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY S.A. Wybór dostawcy maszyn/zbiorników w ramach projektu inwestycyjnego nr 1128 pod nazwą: „Wzmocnienie potencjału Grupy Azoty Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. w zakresie prowadzenia działalności ...
8529720 2021-12-17
godz. 10:00
URZĄD MIASTA CHEŁMNO Zorganizowanie i prowadzenie obsługi płatnych NIEstrzeżonych parkingów dla pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania na terenie miasta Chełmna. Numer referencyjny: GM-OŚ.271.19.20...
8525617 2021-12-21
godz. 10:00
OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A. Długoterminowa umowa serwisowa agregatów sprężarkowych napędzanych turbinami gazowymi
8564090 2021-12-29
godz. 23:59
HYDRO-MASZ SP. Z O.O. SP.K. Zwiększenie konkurencyjności Spółki Hydro-Masz poprzez wdrożenie wyników prac B+R i wprowadzenie do oferty innowacyjnego pojazdu elektrycznego. Piła taśmowa - 1 szt. Minimalne wymagane para...
8563045 2022-01-03
godz. 10:00
PATER FIRMA A.E. DANILUK SP.J. „Podwyższenie konkurencyjności rynkowej przedsiębiorstwa Pater Firma w ramach wdrożenia strategii wzorniczej.” Dostawa : Formy produkcyjne ( 11 sztuk) DOSTARCZANE W RAMACH ZAPYTANIA FORMY U...