Przetarg 9918518 - Utrzymanie terenów zewnętrznych i budynków stanowiących...

   
Analizuj Zamówienie 9918518 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2023-09-05
przedmiot ogłoszenia
Utrzymanie terenów zewnętrznych i budynków stanowiących własność Gminy Miasta Tychy, administrowanych lub utrzymywanych przez Miej
ski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach Numer referencyjny: DIZ-340/158-163/08/2023
1. Usługi będące przedmiotem zamówienia obejmują (dotyczy części nr 1÷6):
1.1. Zamówienie podstawowe (gwarantowane), które obejmuje:
1.1.1. utrzymanie terenów zielonych (bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenach zielonych, grabienie liści, koszenie trawników, odcinanie darni przy krawężnikach, przycinanie żywopłotów, pielęgnacja krzewów),
1.1.2. utrzymanie czystości na terenach utwardzonych oraz zimowe utrzymanie chodników, placów, dojść, dojazdów i dróg wewnętrznych, dezynfekcja podłoży w śmietnikach wolnostojących, wymiana zanieczyszczonego piasku w piaskownicach,
1.1.3. utrzymanie czystości w zakresie bieżącego sprzątania pomieszczeń wspólnego użytku w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych,
1.1.4. utrzymanie aktywnego numeru telefonu w okresie "AKCJI ZIMA",
2. Zamówienie objęte prawem opcji, o którym mowa w pkt. 3 Działu III SWZ.
Część nr 1: utrzymania terenów zewnętrznych i budynków ROM Nr I Część nr 1 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług utrzymania terenów zielonych, terenów utwardzonych i budynków stanowiących własność Gminy Miasta Tychy, administrowanych lub utrzymywanych przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach, poprzez swoje jednostki organizacyjne, tj.: ROM Nr I z siedzibą w Tychach przy ul. Arkadowej 9c. 2. Przedmiot zamówienia oraz wymagania Zamawiającego dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia określają również (dotyczy części nr 1÷6): 2.1. załącznik nr 1.1 do SWZ: Formularze oferty cenowej, 2.2. załącznik nr 2 do SWZ: Szczegółowy opis wymagań Zamawiającego oraz warunki realizacji usług, 2.3. załącznik nr 2.1. - Szczegółowe wykazy nieruchomości wraz z wyszczególnieniem powierzchni oraz mapy, 2.4. załącznik nr 2.2. – Szczegółowe wykazy poszczególnych podwórek wraz z wyszczególnieniem ich powierzchni, zakresów i krotności świadczonych usług, 2.5. załącznik nr 4 do SWZ: Wzór umowy, 2.6. załącznik nr 5 do SWZ: System Zarządzania Publicznymi Terenami Zieleni dla miasta Tychy, 2.7. załącznik nr 6 do SWZ: Standardy cięcia i pielęgnacji drzew (dotyczy części nr 1÷6), 2.8. załącznik nr 7 do SWZ: Standardy inspekcji i diagnostyki drzew.
Część nr 2: utrzymania terenów zewnętrznych i budynków ROM Nr II Część nr 2 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług utrzymania terenów zielonych, terenów utwardzonych i budynków stanowiących własność Gminy Miasta Tychy, administrowanych lub utrzymywanych przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach, poprzez swoje jednostki organizacyjne, tj. ROM Nr II z siedzibą w Tychach przy ul. Budowlanych 41. 2. Przedmiot zamówienia oraz wymagania Zamawiającego dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia określają również (dotyczy części nr 1÷6): 2.1. załącznik nr 1.1 do SWZ: Formularze oferty cenowej, 2.2. załącznik nr 2 do SWZ: Szczegółowy opis wymagań Zamawiającego oraz warunki realizacji usług, 2.3. załącznik nr 2.1. - Szczegółowe wykazy nieruchomości wraz z wyszczególnieniem powierzchni oraz mapy, 2.4. załącznik nr 2.2. – Szczegółowe wykazy poszczególnych podwórek wraz z wyszczególnieniem ich powierzchni, zakresów i krotności świadczonych usług, 2.5. załącznik nr 4 do SWZ: Wzór umowy, 2.6. załącznik nr 5 do SWZ: System Zarządzania Publicznymi Terenami Zieleni dla miasta Tychy, 2.7. załącznik nr 6 do SWZ: Standardy cięcia i pielęgnacji drzew (dotyczy części nr 1÷6), 2.8. załącznik nr 7 do SWZ: Standardy inspekcji i diagnostyki drzew.
Część nr 3: utrzymania terenów zewnętrznych ROM Nr III Część nr 3 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług utrzymania terenów zielonych, terenów utwardzonych i budynków stanowiących własność Gminy Miasta Tychy, administrowanych lub utrzymywanych przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach, poprzez swoje jednostki organizacyjne, tj. ROM Nr III z siedzibą w Tychach przy ul. Cyganerii 43. 2. Przedmiot zamówienia oraz wymagania Zamawiającego dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia określają również (dotyczy części nr 1÷6): 2.1. załącznik nr 1.1 do SWZ: Formularze oferty cenowej, 2.2. załącznik nr 2 do SWZ: Szczegółowy opis wymagań Zamawiającego oraz warunki realizacji usług, 2.3. załącznik nr 2.1. - Szczegółowe wykazy nieruchomości wraz z wyszczególnieniem powierzchni oraz mapy, 2.4. załącznik nr 2.2. – Szczegółowe wykazy poszczególnych podwórek wraz z wyszczególnieniem ich powierzchni, zakresów i krotności świadczonych usług, 2.5. załącznik nr 4 do SWZ: Wzór umowy, 2.6. załącznik nr 5 do SWZ: System Zarządzania Publicznymi Terenami Zieleni dla miasta Tychy, 2.7. załącznik nr 6 do SWZ: Standardy cięcia i pielęgnacji drzew (dotyczy części nr 1÷6), 2.8. załącznik nr 7 do SWZ: Standardy inspekcji i diagnostyki drzew.
Część nr 4: utrzymania terenów zewnętrznych i budynków ROM Nr IV Część nr 4 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług utrzymania terenów zielonych, terenów utwardzonych i budynków stanowiących własność Gminy Miasta Tychy, administrowanych lub utrzymywanych przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach, poprzez swoje jednostki organizacyjne, tj. ROM Nr IV z siedzibą w Tychach przy al. Niepodległości 76. 2. Przedmiot zamówienia oraz wymagania Zamawiającego dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia określają również (dotyczy części nr 1÷6): 2.1. załącznik nr 1.1 do SWZ: Formularze oferty cenowej, 2.2. załącznik nr 2 do SWZ: Szczegółowy opis wymagań Zamawiającego oraz warunki realizacji usług, 2.3. załącznik nr 2.1. - Szczegółowe wykazy nieruchomości wraz z wyszczególnieniem powierzchni oraz mapy, 2.4. załącznik nr 2.2. – Szczegółowe wykazy poszczególnych podwórek wraz z wyszczególnieniem ich powierzchni, zakresów i krotności świadczonych usług, 2.5. załącznik nr 4 do SWZ: Wzór umowy, 2.6. załącznik nr 5 do SWZ: System Zarządzania Publicznymi Terenami Zieleni dla miasta Tychy, 2.7. załącznik nr 6 do SWZ: Standardy cięcia i pielęgnacji drzew (dotyczy części nr 1÷6), 2.8. załącznik nr 7 do SWZ: Standardy inspekcji i diagnostyki drzew.
Część nr 5: utrzymania terenów zewnętrznych ROM Nr V Część nr 5 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług utrzymania terenów zielonych, terenów utwardzonych i budynków stanowiących własność Gminy Miasta Tychy, administrowanych lub utrzymywanych przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach, poprzez swoje jednostki organizacyjne, tj. ROM Nr V z siedzibą w Tychach przy ul. Budowlanych 41. 2. Przedmiot zamówienia oraz wymagania Zamawiającego dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia określają również (dotyczy części nr 1÷6): 2.1. załącznik nr 1.1 do SWZ: Formularze oferty cenowej, 2.2. załącznik nr 2 do SWZ: Szczegółowy opis wymagań Zamawiającego oraz warunki realizacji usług, 2.3. załącznik nr 2.1. - Szczegółowe wykazy nieruchomości wraz z wyszczególnieniem powierzchni oraz mapy, 2.4. załącznik nr 2.2. – Szczegółowe wykazy poszczególnych podwórek wraz z wyszczególnieniem ich powierzchni, zakresów i krotności świadczonych usług, 2.5. załącznik nr 4 do SWZ: Wzór umowy, 2.6. załącznik nr 5 do SWZ: System Zarządzania Publicznymi Terenami Zieleni dla miasta Tychy, 2.7. załącznik nr 6 do SWZ: Standardy cięcia i pielęgnacji drzew (dotyczy części nr 1÷6), 2.8. załącznik nr 7 do SWZ: Standardy inspekcji i diagnostyki drzew.
Część nr 6: utrzymania terenów zewnętrznych DTE Część nr 6 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług utrzymania terenów zielonych, terenów utwardzonych i budynków stanowiących własność Gminy Miasta Tychy, administrowanych lub utrzymywanych przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach, poprzez swoje jednostki organizacyjne, tj. DTE z siedzibą w Tychach przy ul. Filaretów 31. 2. Przedmiot zamówienia oraz wymagania Zamawiającego dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia określają również (dotyczy części nr 1÷6): 2.1. załącznik nr 1.1 do SWZ: Formularze oferty cenowej, 2.2. załącznik nr 2 do SWZ: Szczegółowy opis wymagań Zamawiającego oraz warunki realizacji usług, 2.3. załącznik nr 2.1. - Szczegółowe wykazy nieruchomości wraz z wyszczególnieniem powierzchni oraz mapy, 2.4. załącznik nr 2.2. – Szczegółowe wykazy poszczególnych podwórek wraz z wyszczególnieniem ich powierzchni, zakresów i krotności świadczonych usług, 2.5. załącznik nr 4 do SWZ: Wzór umowy, 2.6. załącznik nr 5 do SWZ: System Zarządzania Publicznymi Terenami Zieleni dla miasta Tychy, 2.7. załącznik nr 6 do SWZ: Standardy cięcia i pielęgnacji drzew (dotyczy części nr 1÷6), 2.8. załącznik nr 7 do SWZ: Standardy inspekcji i diagnostyki drzew.
****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2023/S 183-572211 z dnia 2023-09-22:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 03/10/2023
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 05/10/2023
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 03/10/2023
Czas lokalny: 09:30
Powinno być:
Data: 05/10/2023
Czas lokalny: 09:00
branża Sprzątanie, Tereny zielone
podbranża sprzątanie pomieszczeń, sprzątanie terenu, zieleń
kody CPV 77211500, 77211600, 77310000, 77314100, 77342000, 90620000, 90910000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: sprzątanie pomieszczeń , sprzątanie terenu , zieleń

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10675380 2024-07-25
godz. 15:45
Mazowieckie Wykonanie ogrodu astronomicznego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Siedlcach
10679813 2024-07-26
godz. 11:00
Mazowieckie 1Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w ramach zadania pn. „Ścieżka przyrodnicza przy południowej stronie zbiornika wodnego na działce ewid. nr 4/1 w Białobrzegach wraz z II e...
10683674 2024-07-29
godz. 09:00
Zachodniopomorskie Zaprojektowanie i budowa infrastruktury turystycznej na terenie miasta Lipiany 1. Zadanie obejmuje zaprojektowanie wraz z uzyskaniem wszelkich pozwoleń i wykonanie zagospodarowania przestr...
10640342 2024-07-29
godz. 10:00
Śląskie usługę odśnieżania dróg osiedlowych, chodników, parkingów, zatok postojowych oraz dojazdów do garaży i śmietników oraz posypywanie piaskiem w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni...
10682977 2024-07-31
godz. 12:00
Wielkopolskie ROL.6131.70.2024 Zrębkowanie gałęzi na terenie parku dworskiego w Ludomach, dz. nr 480 obręb Ludomy, Gmina Ryczywół. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Zrębkowanie gałęzi Zrębkowanie gał...
10667770 2024-08-08
godz. 10:00
Wielkopolskie Świadczenie na rzecz Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu usługi polegającej na codziennym sprzątaniu pomieszczeń w Collegium Stomatologicum ul. Bukowska 70 ora...
10667715 2024-08-13
godz. 11:00
Kujawsko-Pomorskie Rewitalizacja bulwarów i nabrzeży na lewym brzegu rzeki Brdy 1. Inwestycja obejmuje rewitalizację terenów nadrzecznych na lewym brzegu rzeki Brdy, na odcinku od ulicy Żabiej do okolic ...
10667764 2024-08-14
godz. 10:30
Świętokrzyskie Świadczenie usług sprzętowo-transportowych przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2024/2025 na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Staszowie, w podziale na 5 zada...
10676297 2024-08-20
godz. 11:00
Wielkopolskie „Świadczenie usług polegających na sprzątaniu nieruchomości do których Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. dysponuje tytułem prawnym w podziale na VIII części” P...
10681521 2024-08-21
godz. 10:00
Pomorskie Modernizacja placówek oświatowych w Ustce. Część 1: 1. Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja parkingów i ciągów komunikacyjnych na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ustce w sys...