Przetarg 9918518 - Utrzymanie terenów zewnętrznych i budynków stanowiących...

   
Analizuj Zamówienie 9918518 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2023-09-05
przedmiot ogłoszenia
Utrzymanie terenów zewnętrznych i budynków stanowiących własność Gminy Miasta Tychy, administrowanych lub utrzymywanych przez Miej
ski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach Numer referencyjny: DIZ-340/158-163/08/2023
1. Usługi będące przedmiotem zamówienia obejmują (dotyczy części nr 1÷6):
1.1. Zamówienie podstawowe (gwarantowane), które obejmuje:
1.1.1. utrzymanie terenów zielonych (bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenach zielonych, grabienie liści, koszenie trawników, odcinanie darni przy krawężnikach, przycinanie żywopłotów, pielęgnacja krzewów),
1.1.2. utrzymanie czystości na terenach utwardzonych oraz zimowe utrzymanie chodników, placów, dojść, dojazdów i dróg wewnętrznych, dezynfekcja podłoży w śmietnikach wolnostojących, wymiana zanieczyszczonego piasku w piaskownicach,
1.1.3. utrzymanie czystości w zakresie bieżącego sprzątania pomieszczeń wspólnego użytku w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych,
1.1.4. utrzymanie aktywnego numeru telefonu w okresie AKCJI ZIMA,
2. Zamówienie objęte prawem opcji, o którym mowa w pkt. 3 Działu III SWZ.
Część nr 1: utrzymania terenów zewnętrznych i budynków ROM Nr I Część nr 1 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług utrzymania terenów zielonych, terenów utwardzonych i budynków stanowiących własność Gminy Miasta Tychy, administrowanych lub utrzymywanych przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach, poprzez swoje jednostki organizacyjne, tj.: ROM Nr I z siedzibą w Tychach przy ul. Arkadowej 9c. 2. Przedmiot zamówienia oraz wymagania Zamawiającego dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia określają również (dotyczy części nr 1÷6): 2.1. załącznik nr 1.1 do SWZ: Formularze oferty cenowej, 2.2. załącznik nr 2 do SWZ: Szczegółowy opis wymagań Zamawiającego oraz warunki realizacji usług, 2.3. załącznik nr 2.1. - Szczegółowe wykazy nieruchomości wraz z wyszczególnieniem powierzchni oraz mapy, 2.4. załącznik nr 2.2. – Szczegółowe wykazy poszczególnych podwórek wraz z wyszczególnieniem ich powierzchni, zakresów i krotności świadczonych usług, 2.5. załącznik nr 4 do SWZ: Wzór umowy, 2.6. załącznik nr 5 do SWZ: System Zarządzania Publicznymi Terenami Zieleni dla miasta Tychy, 2.7. załącznik nr 6 do SWZ: Standardy cięcia i pielęgnacji drzew (dotyczy części nr 1÷6), 2.8. załącznik nr 7 do SWZ: Standardy inspekcji i diagnostyki drzew.
Część nr 2: utrzymania terenów zewnętrznych i budynków ROM Nr II Część nr 2 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług utrzymania terenów zielonych, terenów utwardzonych i budynków stanowiących własność Gminy Miasta Tychy, administrowanych lub utrzymywanych przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach, poprzez swoje jednostki organizacyjne, tj. ROM Nr II z siedzibą w Tychach przy ul. Budowlanych 41. 2. Przedmiot zamówienia oraz wymagania Zamawiającego dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia określają również (dotyczy części nr 1÷6): 2.1. załącznik nr 1.1 do SWZ: Formularze oferty cenowej, 2.2. załącznik nr 2 do SWZ: Szczegółowy opis wymagań Zamawiającego oraz warunki realizacji usług, 2.3. załącznik nr 2.1. - Szczegółowe wykazy nieruchomości wraz z wyszczególnieniem powierzchni oraz mapy, 2.4. załącznik nr 2.2. – Szczegółowe wykazy poszczególnych podwórek wraz z wyszczególnieniem ich powierzchni, zakresów i krotności świadczonych usług, 2.5. załącznik nr 4 do SWZ: Wzór umowy, 2.6. załącznik nr 5 do SWZ: System Zarządzania Publicznymi Terenami Zieleni dla miasta Tychy, 2.7. załącznik nr 6 do SWZ: Standardy cięcia i pielęgnacji drzew (dotyczy części nr 1÷6), 2.8. załącznik nr 7 do SWZ: Standardy inspekcji i diagnostyki drzew.
Część nr 3: utrzymania terenów zewnętrznych ROM Nr III Część nr 3 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług utrzymania terenów zielonych, terenów utwardzonych i budynków stanowiących własność Gminy Miasta Tychy, administrowanych lub utrzymywanych przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach, poprzez swoje jednostki organizacyjne, tj. ROM Nr III z siedzibą w Tychach przy ul. Cyganerii 43. 2. Przedmiot zamówienia oraz wymagania Zamawiającego dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia określają również (dotyczy części nr 1÷6): 2.1. załącznik nr 1.1 do SWZ: Formularze oferty cenowej, 2.2. załącznik nr 2 do SWZ: Szczegółowy opis wymagań Zamawiającego oraz warunki realizacji usług, 2.3. załącznik nr 2.1. - Szczegółowe wykazy nieruchomości wraz z wyszczególnieniem powierzchni oraz mapy, 2.4. załącznik nr 2.2. – Szczegółowe wykazy poszczególnych podwórek wraz z wyszczególnieniem ich powierzchni, zakresów i krotności świadczonych usług, 2.5. załącznik nr 4 do SWZ: Wzór umowy, 2.6. załącznik nr 5 do SWZ: System Zarządzania Publicznymi Terenami Zieleni dla miasta Tychy, 2.7. załącznik nr 6 do SWZ: Standardy cięcia i pielęgnacji drzew (dotyczy części nr 1÷6), 2.8. załącznik nr 7 do SWZ: Standardy inspekcji i diagnostyki drzew.
Część nr 4: utrzymania terenów zewnętrznych i budynków ROM Nr IV Część nr 4 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług utrzymania terenów zielonych, terenów utwardzonych i budynków stanowiących własność Gminy Miasta Tychy, administrowanych lub utrzymywanych przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach, poprzez swoje jednostki organizacyjne, tj. ROM Nr IV z siedzibą w Tychach przy al. Niepodległości 76. 2. Przedmiot zamówienia oraz wymagania Zamawiającego dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia określają również (dotyczy części nr 1÷6): 2.1. załącznik nr 1.1 do SWZ: Formularze oferty cenowej, 2.2. załącznik nr 2 do SWZ: Szczegółowy opis wymagań Zamawiającego oraz warunki realizacji usług, 2.3. załącznik nr 2.1. - Szczegółowe wykazy nieruchomości wraz z wyszczególnieniem powierzchni oraz mapy, 2.4. załącznik nr 2.2. – Szczegółowe wykazy poszczególnych podwórek wraz z wyszczególnieniem ich powierzchni, zakresów i krotności świadczonych usług, 2.5. załącznik nr 4 do SWZ: Wzór umowy, 2.6. załącznik nr 5 do SWZ: System Zarządzania Publicznymi Terenami Zieleni dla miasta Tychy, 2.7. załącznik nr 6 do SWZ: Standardy cięcia i pielęgnacji drzew (dotyczy części nr 1÷6), 2.8. załącznik nr 7 do SWZ: Standardy inspekcji i diagnostyki drzew.
Część nr 5: utrzymania terenów zewnętrznych ROM Nr V Część nr 5 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług utrzymania terenów zielonych, terenów utwardzonych i budynków stanowiących własność Gminy Miasta Tychy, administrowanych lub utrzymywanych przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach, poprzez swoje jednostki organizacyjne, tj. ROM Nr V z siedzibą w Tychach przy ul. Budowlanych 41. 2. Przedmiot zamówienia oraz wymagania Zamawiającego dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia określają również (dotyczy części nr 1÷6): 2.1. załącznik nr 1.1 do SWZ: Formularze oferty cenowej, 2.2. załącznik nr 2 do SWZ: Szczegółowy opis wymagań Zamawiającego oraz warunki realizacji usług, 2.3. załącznik nr 2.1. - Szczegółowe wykazy nieruchomości wraz z wyszczególnieniem powierzchni oraz mapy, 2.4. załącznik nr 2.2. – Szczegółowe wykazy poszczególnych podwórek wraz z wyszczególnieniem ich powierzchni, zakresów i krotności świadczonych usług, 2.5. załącznik nr 4 do SWZ: Wzór umowy, 2.6. załącznik nr 5 do SWZ: System Zarządzania Publicznymi Terenami Zieleni dla miasta Tychy, 2.7. załącznik nr 6 do SWZ: Standardy cięcia i pielęgnacji drzew (dotyczy części nr 1÷6), 2.8. załącznik nr 7 do SWZ: Standardy inspekcji i diagnostyki drzew.
Część nr 6: utrzymania terenów zewnętrznych DTE Część nr 6 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług utrzymania terenów zielonych, terenów utwardzonych i budynków stanowiących własność Gminy Miasta Tychy, administrowanych lub utrzymywanych przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach, poprzez swoje jednostki organizacyjne, tj. DTE z siedzibą w Tychach przy ul. Filaretów 31. 2. Przedmiot zamówienia oraz wymagania Zamawiającego dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia określają również (dotyczy części nr 1÷6): 2.1. załącznik nr 1.1 do SWZ: Formularze oferty cenowej, 2.2. załącznik nr 2 do SWZ: Szczegółowy opis wymagań Zamawiającego oraz warunki realizacji usług, 2.3. załącznik nr 2.1. - Szczegółowe wykazy nieruchomości wraz z wyszczególnieniem powierzchni oraz mapy, 2.4. załącznik nr 2.2. – Szczegółowe wykazy poszczególnych podwórek wraz z wyszczególnieniem ich powierzchni, zakresów i krotności świadczonych usług, 2.5. załącznik nr 4 do SWZ: Wzór umowy, 2.6. załącznik nr 5 do SWZ: System Zarządzania Publicznymi Terenami Zieleni dla miasta Tychy, 2.7. załącznik nr 6 do SWZ: Standardy cięcia i pielęgnacji drzew (dotyczy części nr 1÷6), 2.8. załącznik nr 7 do SWZ: Standardy inspekcji i diagnostyki drzew.
****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2023/S 183-572211 z dnia 2023-09-22:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 03/10/2023
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 05/10/2023
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 03/10/2023
Czas lokalny: 09:30
Powinno być:
Data: 05/10/2023
Czas lokalny: 09:00
branża Sprzątanie, Tereny zielone
podbranża sprzątanie pomieszczeń, sprzątanie terenu, zieleń
kody CPV 77211500, 77211600, 77310000, 77314100, 77342000, 90620000, 90910000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: sprzątanie pomieszczeń , sprzątanie terenu , zieleń

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10130852 2023-12-14
godz. 09:00
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W BIAŁYMSTOKU EOP.332.29.23 Usługa kompleksowego sprzątania obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez SP ZOZ WSPR w Białymstoku Część 1: Przedmiotem zamówienia w Części 1 jest sprzątanie obiektów i pomie...
10140045 2023-12-14
godz. 12:00
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Świadczenie usługi utrzymania czystości terenu zewnętrznego i obiektu inżynieryjnego – kładka Lubartów
10141894 2023-12-14
godz. 12:00
KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W POZNANIU WL.2370.34.2023 Usługa utrzymania czystości w pomieszczeniach w budynkach Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu przy ul. Masztalarskiej 3 i przy ul. Wolnica 1 PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Usłu...
10139362 2023-12-15
godz. 11:30
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ZATORZE W KONINIE Wykonywanie kompleksowych usług sprzątania nieruchomości zlokalizowanej na osiedlu ZATORZE przy ulicy SZEI.IGOWSKIEGO 2.
10138039 2023-12-15
godz. 13:00
SZKOŁA PODSTAWOWA W NAROLU Kompleksowa usługa sprzątania i utrzymania w czystości pomieszczeń użytkowanych przez Szkołę Podstawową im. Św. Brata Alberta w Narolu w 2024 roku 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie k...
10134880 2023-12-19
godz. 12:00
HUTA BANKOWA SP. Z O.O. Usunięcie okapów dachu nastawni kolejowej wydziału TR; HB/710
10135064 2023-12-22
godz. 08:00
URZĄD MIASTA I GMINY ANDRYCHÓW 5.1 Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa os. Olszyny w Andrychowie – etap II, obejmująca w szczególności: 5.1.1 roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, wycinka drzew, 5.1.2 roboty ziemne, 5.1...
10102129 2023-12-22
godz. 12:00
SĄD APELACYJNY W KATOWICACH Usługa sprzątania części pomieszczeń w budynkach Sądu Apelacyjnego w Katowicach
10141196 2023-12-28
godz. 09:15
NADLEŚNICTWO PRZYSUCHA S.270.9.3.2023 Wykonanie usuwania samosiewów, koszenia oraz odkrzaczania poboczy, skarp, dna i przeciwskarp rowów oraz pasa o szerokości 1 m za rowem, dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Pr...
10131087 2024-01-05
godz. 11:00
NARODOWY STARY TEATR IM. HELENY MODRZEJEWSKIEJ Świadczenie usług w zakresie sprzątania i utrzymania czystości Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach budynków Narodow...