Przetarg 8105351 - Utrzymanie rzek na terenie Nadzoru Wodnego w Łęcznej – 4...

   
Analizuj Zamówienie 8105351 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2021-04-28
przedmiot ogłoszenia
Utrzymanie rzek na terenie Nadzoru Wodnego w Łęcznej – 4 części Numer referencyjny: LU.ROZ.2810.15.2021
Przedmiotem zamówi
enia jest wykonanie robót utrzymaniowych na rzekach na terenie działania Nadzoru Wodnego w Łęcznej. Zamawiający podzielił zamówienie na 4 części, gdzie każda część stanowi oddzielny przedmiot zamówienia. Zakres robót utrzymaniowych w poszczególnych częściach zamówienia obejmuje głównie ręczne i mechaniczne wykaszanie roślinności ze skarp i dba cieku, wygrabianie wykoszonej roślinności, ręczne ścinanie odrostów i krzaków, roboty odmuleniowe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres prac związanych z realizacją poszczególnych części zamówienia przedstawiony został w Przedmiarach robót (załączniki nr 5.1–5.4) oraz w Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót w zakresie wykonania robót utrzymaniowych (załącznik nr 6), stanowiących załączniki do SWZ.
Utrzymanie Kanału Wieprz Krzna w km 19025 – 40570. Część nr 1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót utrzymaniowych Kanału Wieprz Krzna w km 19025 – 40570 (woj. lubelskie, pow. chełmski, gm. Siedliszcze i pow. łęczyński, gm. Milejów, Puchaczów i Ludwin). Zakres zamówienia obejmuje: — mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp KWK i ławek I przekroju (90 % obmiaru), — ręczne wykoszenie po mechanicznym koszeniu (10 % obmiaru) wraz z wygrabieniem i usuwaniem kożucha roślin pływających i korzeniących się w dnie kanału, — mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp – korona grobli lewa i prawa (90 % obmiaru), — ręczne wykoszenie porostów ze skarp korny grobli lewej i prawej (10 % obmiaru) wraz z wygrabieniem oraz usuwanie kożucha roślin pływających i korzeniących się w dnie kanału, — mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp odwodnej i odpowietrznej, grobla lewa i prawa (90 % obmiaru), — ręczne wykoszenie porostów ze skarp odwodnej i odpowietrznej (10 % obmiaru) wraz z wygrabieniem i usuwaniem kożucha roślin pływających i korzeniących się w dnie kanału, — ręczne wykoszenie ławek zewnętrznych grobli prawej i lewej KWK wraz z wygrabieniem i — ręczne wykoszenie rowków opaskowych KWK wraz z wygrabieniem i usuwaniem kożucha roślin, — ręczne ścinanie krzaków z rowków opaskowych KWK wraz z mechanicznym rozdrabnianiem ściętych odrostów i krzaków, wywóz do utylizacji, — roboty odmuleniowe dna KWK w km 38180-39160, — ręczne ścinanie nawisów, — rozplantowanie wydobytego urobku, zagospodarowanie plantunku wraz z obsiewem, — koszenie dna KWK w km 19025-22500 i 39160-40570 przy użyciu łodzi pływającej wraz z wygrabieniem wykoszonych porostów i usuwaniem kożucha roślin pływających i korzeniących się w dnie. Szczegółowy zakres zamówienia podano w SWZ.
Utrzymanie rzeki Świnka w km 0000-2700, 7800-12500, 12980 -25680, 37240-42000. Część nr 2 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót utrzymaniowych rzeki Świnka w km 0000-2700, 7800-12500, 12980 -25680, 37240-42000 (woj. lubelskie, pow. łęczyński, gm. Łęczna i Puchaczów, pow. chełmski, gm. Cyców i Wierzbica).Zakres zamówienia obejmuje: — przecinanie piłą mechaniczną powalonych drzew w korycie rzeki wraz z wyciągnięciem z dna i ze złożeniem przy skarpie, usuwanie zanieczyszczeń z gałęzi ze złożeniem w pryzmy wzdłuż skarpy, — oczyszczanie z namułu pod mostami i przepusty rurowe, — ręczne wykoszenie porostów ze skarp wraz z wygrabieniem, — usuwanie roślin korzeniących się w dnie, powierzchnia lustra wody do 30 % i do 60 %, — ręczne ścinanie odrostów, krzaków występujących lokalnie wraz z mechanicznym rozdrobnieniem, — odmulenie cieku koparko-odmularką warstwą 30 cm o szer. dna 1m w km 37300-37565, 37575-38115 i 38125-38315 na długości 995 mb wraz z rozplanowaniem urobku po mechanicznym odmuleniu. Szczegółowy zakres zamówienia podano w SWZ.
Utrzymanie Kanału A w km 0000-3600. Część nr 3 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót utrzymaniowych Kanału A w km 0000-3600 (woj. lubelskie, pow. łęczyński, gm. Łęczna i Ludwin). Zakres zamówienia obejmuje: — ręczne wykoszenie porostów ze skarp i z dna cieku wraz z wygrabieniem, — mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp (20 % obmiaru), — usuwanie roślin korzeniących się w dnie, powierzchnia lustra wody do 60 %, — wycinanie wikliny ze skarp kanału, — oczyszczanie z namułu przepustów rurowych, — ręczne usuwanie z dna połamanych gałęzi i innych zanieczyszczeń wraz z wywozem. Szczegółowy zakres zamówienia podano w SWZ.
Utrzymanie Zbiornika Dratów – 168 ha. Część nr 4 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót utrzymaniowych Zbiornika Dratów – 168 ha (woj. lubelskie, pow. łęczyński, gm. Dratów) .Zakres zamówienia obejmuje: — ręczne wykoszenie porostów ze skarp i ławki zewnętrznej oraz rowków opaskowych zbiornika i rowku odpływowego B z wraz z wygrabieniem i usunięciem kożucha roślin pływających i korzeniących się w dnie rowku, — ręczne ścinanie odrostów, krzaków występujących lokalnie wraz z mechanicznym rozdrobnieniem ściętych odrostów i wywozem do utylizacji, — zabezpieczenie antykorozyjne budowli spustowej w km 2137 – czyszczenie przez szczotkowanie oraz malowanie farbami do gruntowania i nawierzchniowymi, — zabudowa kolein i wyrw w korpusie grobli Zbiornika Dratów (lokalnie) – uzupełnienie ubytków ziemią wraz z obsiewem. Szczegółowy zakres zamówienia podano w SWZ.
branża Wodno - kanalizacyjna, Tereny zielone
podbranża zieleń, obszary wodne i hydrotechnika
kody CPV 77310000, 90721800
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się