Przetarg 8128163 - „Utrzymanie rzek i zbiorników na terenie Nadzoru Wodnego...

   
Analizuj Zamówienie 8128163 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2021-05-11
przedmiot ogłoszenia
„Utrzymanie rzek i zbiorników na terenie Nadzoru Wodnego w Parczewie” – 9 części Numer referencyjny: LU.ROZ.2810.22.2021

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac utrzymaniowych rzekach i zbiornikach na terenie Nadzoru Wodnego w Parczewie. Zamawiający podzielił zamówienie na 9 części, gdzie każda część stanowi oddzielny przedmiot zamówienia. Zakres robót utrzymaniowych w poszczególnych częściach zamówienia obejmuje głównie ręczne i mechaniczne wykoszenie porostów z korony grobli i części skarp odwodnej i odpowietrznej kosiarką bijakową, ręczne dokoszenie po mechanicznym koszeniu oraz wygrabianie wykoszonej roślinności, ręczne ścinanie odrostów i krzaków, usuwanie roślin korzeniących się w dnie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres prac związanych z realizacją poszczególnych części zamówienia przedstawiony został w przedmiarach robót (załącznik nr 5.1–5.9) oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w zakresie wykonania robót utrzymaniowych (załącznik nr 6), stanowiących załączniki do SWZ.
Utrzymanie zbiornika Tomasznie w km 0000–3250 Część nr 1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót utrzymaniowych zbiornika Tomasznie w km 0000–3250. Zakres zamówienia obejmuje: — mechaniczne wykoszenie porostów z korony grobli i części skarp odwodnej i odpowietrznej kosiarka bijakowa w km 0000–3250, — ręczne dokoszenie po mechanicznym koszeniu wraz z wygrabieniem, — ręczne wykoszenie porostów ze skarp rowków opaskowych w km 0000–0350, 1240–3250, — ręczne ścinanie odrostów, krzaków występujących lokalnie wraz z mechanicznym rozdrobnieniem przy użyciu rębaka wraz z wywozem do utylizacji. Szczegółowy zakres zamówienia podano w SWZ.
Utrzymanie zbiornika Zagłębocze w km 1025–2900 Część nr 2 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót utrzymaniowych zbiornika Zagłębocze w km 1025–2900. Zakres zamówienia obejmuje: — mechaniczne wykoszenie porostów z korony grobli i części skarp odwodnej i odpowietrznej kosiarka bijakowa w km 1025–2900, — ręczne dokoszenie po mechanicznym koszeniu wraz z wygrabieniem, — ręczne ścinanie odrostów, krzaków występujących lokalnie wraz z mechanicznym rozdrobnieniem przy użyciu rębaka wraz z wywozem do utylizacji. Szczegółowy zakres zamówienia podano w SWZ.
Utrzymanie zbiornika Mytycze w km 0000–2160, 4960–5380 Część nr 3 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót utrzymaniowych zbiornika Mytycze w km 0000–2160, 4960–5380. Zakres zamówienia obejmuje: — mechaniczne wykoszenie porostów z korony grobli i części skarp odwodnej i odpowietrznej kosiarka bijakowa w km 0000–2160, 4960–5380, — ręczne dokoszenie po mechanicznym koszeniu wraz z wygrabieniem, — ręczne ścinanie odrostów, krzaków występujących lokalnie wraz z mechanicznym rozdrobnieniem przy użyciu rębaka wraz z wywozem do utylizacji, — usuwanie roślin korzeniących się w dnie, powierzchnia lustra wody do 60 %. Szczegółowy zakres zamówienia podano w SWZ.
Utrzymanie zbiornika Bikcze w km 0000–4200 Część nr 4 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót utrzymaniowych zbiornika Bikcze w km 0000–4200. Zakres zamówienia obejmuje: — mechaniczne wykoszenie porostów z korony grobli i części skarp odwodnej i odpowietrznej kosiarka bijakowa w km 0000–4200, — ręczne dokoszenie po mechanicznym koszeniu wraz z wygrabieniem. Szczegółowy zakres zamówienia podano w SWZ.
Utrzymanie rzeki Konotopa w km 0000–19800 Część nr 5 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót utrzymaniowych rzeki Konotopa w km 0000–19800. Zakres zamówienia obejmuje: — mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp przy użyciu kosiarki bijakowej odcinkami, — ręczne dokoszenie po mechanicznym koszeniu wraz z wygrabieniem, — ręczne ścinanie odrostów, krzaków występujących lokalnie wraz rozdrobnieniem przy użyciu rębaka, — mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp pasa holowniczego w km 0490–1450, — mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i korony grobli w km 2730–4180, — wykoszenia dna cieku na całej długości wraz wygrabieniem, — usuwanie kożucha roślin pływających, gł. cieku ponad 1 m. Szczegółowy zakres zamówienia podano w SWZ.
Utrzymanie rzeki Piwonia w km 23670–26150, 36210–36880 Część nr 6 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót utrzymaniowych rzeki Piwonia w km 23670–26150, 36210–36880. Zakres zamówienia obejmuje: — mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp przy użyciu kosiarki bijakowej odcinkami, — ręczne dokoszenie po mechanicznym koszeniu wraz z wygrabieniem, — ręczne ścinanie odrostów, krzaków występujących lokalnie wraz rozdrobnieniem przy użyciu rębaka, — wykoszenia dna cieku wraz wygrabieniem w km 23670–31170. Szczegółowy zakres zamówienia podano w SWZ.
Utrzymanie rzeki Piwonia Milanów w km 2830–27700 Część nr 7 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót utrzymaniowych rzeki Piwonia Milanów w km 2830–27700. Zakres zamówienia obejmuje: — mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp przy użyciu kosiarki bijakowej odcinkami, — ręczne dokoszenie po mechanicznym koszeniu wraz z wygrabieniem, — ręczne ścinanie odrostów, krzaków występujących lokalnie wraz rozdrobnieniem przy użyciu rębaka, — wykoszenia dna cieku wraz wygrabieniem na całej długości. Szczegółowy zakres zamówienia podano w SWZ.
Utrzymanie rzek Piwonia Górna A w km 0000–9520 i Piwonia B w km 0000–2430 Część nr 8 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót utrzymaniowych rzek Piwonia Górna A w km 0000–9520 i Piwonia B w km 0000–2430. Zakres zamówienia obejmuje: — mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp przy użyciu kosiarki bijakowej odcinkami, — ręczne koszenie skarp wraz z wygrabieniem, — ręczne ścinanie odrostów, krzaków występujących lokalnie wraz rozdrobnieniem przy użyciu rębaka, — wykoszenia dna cieku Piwonia Górna A w km 0000–9520 wraz wygrabieniem, — usuwanie roślin korzeniących się w dnie ciek Piwonia B w km 0000–2430. Szczegółowy zakres zamówienia podano w SWZ.
Utrzymanie Cieku A Ostrów Lubelski w km 0000–2370 Część nr 9 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót utrzymaniowych cieku A Ostrów Lubelski w km 0000–2370. Zakres zamówienia obejmuje: — ręczne koszenie skarp wraz z wygrabieniem, — ręczne ścinanie odrostów, krzaków występujących lokalnie wraz rozdrobnieniem przy użyciu rębaka. Szczegółowy zakres zamówienia podano w SWZ.
branża Wodno - kanalizacyjna, Tereny zielone
podbranża zieleń, obszary wodne i hydrotechnika
kody CPV 77310000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się