Przetarg 10115175 - UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI W INFRASTRUKTURZE...

   
Analizuj Zamówienie 10115175 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-11-28
przedmiot ogłoszenia
UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI W INFRASTRUKTURZE KOMUNALNEJ NA TERENIE GMINY CIĘŻKOWICE W ROKU 2024

Część 1: CZĘŚĆ I – „UTRZYM
ANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI NA TERENIE PARKU ZDROJOWEGO W CIĘŻKOWICACH”.Utrzymanie terenów zieleni Parku Zdrojowego obejmuje następujące grupy robót: Prace porządkowe - realizowane na terenach Parku Zdrojowego, w miarę potrzeb wraz z utrzymaniem zimowym dotyczącym ciągów pieszych, przejść i schodów terenowych wewnątrz obiektów do hydroterapii oraz chodników przyległych bezpośrednio do terenów zieleni (alpinarium, ogród sensoryczny) w obrębie Parku Zdrojowego (bez ścieżek w lesie i arboretum):a) Utrzymanie w czystości wszystkich ścieżek i placów - codzienne przejście ścieżek, monitorowanie w celu niedopuszczenia do zalegania odpadów takich m.in. gałęzie, liście, papier, pozostałości opakowań papierowych, foliowych, szklanych, metalowych butelek, puszek, porzuconych worków ze śmieciami, śmieci przyczepionych do gałęzi drzew i krzewów, śmieci wczepionych w powierzchnię zakrzewioną, niedopałków papierosowych, odchodów zwierzęcych itp. Usuwania przy użyciu mopa i środków czystości z nawierzchni ciągów pieszych zanieczyszczeń takich jak: odchody ptaków i zwierząt, gumy do żucia a także plamy po lodach, gofrach, bitej śmietanie, sosach itp.Prace ogrodnicze:a) całoroczna pielęgnacja zieleni w ogrodzie sensorycznym, alpinarium i na wrzosowisku w zakresie odchwaszczania, przycinania (2 razy) w tym regularne oględziny stanu zdrowotnego roślin oraz wykonywanie wszelkich niezbędnych prac pielęgnacyjnych wraz wymianą dostarczonych przez Zamawiającego wszystkich stwierdzonych uschniętych i uszkodzonych roślin/krzewów. b) bieżące usuwanie punktowo wyrastającej trawy i chwastów przy strefie przykrawężnikowej, wokół słupków znaków drogowych i słupków wygrodzeniowych oraz słupów oświetleniowych zlokalizowanych w pasach drogowych ulic, a także spomiędzy płyt lub kostki będącej nawierzchnią chodników, miejsc postojowych, parkingów, oraz spomiędzy stopni schodów i ze ścieków biegnących wzdłuż schodów terenowych w celu zachowania ich drożności.Szczegółowy zakres został opisany w załączniku nr 1-3 do SWZ.

Część 2: CZĘŚĆ II – „UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI NA RYNKU W CIĘŻKOWICACH ORAZ NA ULICACH PRZYLEGŁYCH”.Zakres Zamówienia dla części II:Prace porządkowe - realizowane na terenie Rynku w Ciężkowicach wraz z ulicami przyległymi (ul. Tysiąclecia (do wejścia do Wąwozu Wodospad), Kościuszki, Grunwaldzka, Batorego, 3-go Maja, Św. Floriana z placem przy Pawilonie Handlowym i remizie OSP, Św. Andrzeja):a) codzienne przejście chodników, monitorowanie w celu niedopuszczenia do zalegania odpadów takich m.in. gałęzie, liście, papier, pozostałości opakowań papierowych, foliowych, szklanych, metalowych butelek, puszek, porzuconych worków ze śmieciami, śmieci przyczepionych do gałęzi drzew i krzewów, śmieci wczepionych w powierzchnię zakrzewioną, niedopałków papierosowych, odchodów zwierzęcych itp. Usuwania przy użyciu mopa i środków czystości z nawierzchni ciągów pieszych zanieczyszczeń takich jak: odchody ptaków i zwierząt, gumy do żucia a także plamy po lodach, gofrach, bitej śmietanie, sosach itp.b) bieżące usuwanie nielegalnie umieszczanych plakatów, ogłoszeń, nalepek i ulotek rozmieszczanych na słupach, koszach na śmieci, ławkach itp., działania te będą podejmowane przez wykonawcę wyłącznie na wyraźne polecenie zamawiającego, c) bieżące oczyszczanie słupów informacyjno-ogłoszeniowych, tablic oraz drzew z reklam – prace polegają na usunięciu plakatów, reklam, oderwaniu wszystkich elementów mocujących np. gwoździe, taśmy samoprzylepne, sznurki, druty, zszywki.Prace ogrodnicze.a) całoroczna pielęgnacja zieleni na płycie Rynku w Ciężkowicach, terenu zielonego przed Urzędem Gminy Ciężkowice oraz terenu zielonego przy parkingu obok Banku Spółdzielczego (KBS) w tym koszenie trawników (10 krotne), całoroczną pielęgnacją zieleni w zakresie odchwaszczania (max. 5 razy) , przycinania (max. 2 razy) w tym regularne oględziny stanu zdrowotnego roślin, krzewów i drzew oraz wykonywanie wszelkich niezbędnych prac pielęgnacyjnych wraz wymianą dostarczonych przez Zamawiającego wszystkich stwierdzonych uschniętych i uszkodzonych roślin/krzewów.b) bieżące usuwanie punktowo wyrastającej trawy i chwastów przy strefie przykrawężnikowej, wokół słupków znaków drogowych i słupków wygrodzeniowych oraz słupów oświetleniowych zlokalizowanych w pasach drogowych ulic, a także spomiędzy płyt lub kostki będącej nawierzchnią chodników, miejsc postojowych, parkingów, oraz spomiędzy stopni schodów i ze ścieków biegnących wzdłuż schodów terenowych w celu zachowania ich drożności.Szczegółowy zakres został opisany w załączniku nr 1-3 do SWZ.

Część 3: CZĘŚĆ III – „UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI W BUDYNKU MAŁOPOLSKIEGO CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ, NA TERENIE PARKINGU PRZY MCEE ORAZ W PARKU SOKOŁA”.Prace ogrodnicze.a) całoroczna pielęgnacja zieleni w Parku Sokoła oraz wokół parkingu przy MCEE w tym koszenie trawników (min. 10 krotne), całoroczna pielęgnacja zieleni w zakresie podlewania, odchwaszczania, nawożenia, przycinania w tym regularne oględziny stanu zdrowotnego roślin, krzewów i drzew oraz wykonywanie wszelkich niezbędnych prac pielęgnacyjnych wraz wymianą dostarczonych przez Zamawiającego wszystkich stwierdzonych uschniętych i uszkodzonych roślin/krzewów.b) bieżące usuwanie punktowo wyrastającej trawy i chwastów przy strefie przykrawężnikowej, wokół słupków znaków drogowych i słupków wygrodzeniowych oraz słupów oświetleniowych zlokalizowanych w pasach drogowych ulic, a także spomiędzy płyt lub kostki będącej nawierzchnią chodników, miejsc postojowych, parkingów, oraz spomiędzy stopni schodów i ze ścieków biegnących wzdłuż schodów terenowych w celu zachowania ich drożności.Prace porządkowe:I. Park SOKOŁA i teren przylegający do MCEE.Prace porządkowe - realizowane na terenie Parku Sokoła, parkingu przy MCEE oraz terenu przylegającego do MCEE:a) codzienne przejście chodników, monitorowanie w celu niedopuszczenia do zalegania odpadów takich m.in. gałęzie, liście, papier, pozostałości opakowań papierowych, foliowych, szklanych, metalowych butelek, puszek, porzuconych worków ze śmieciami, śmieci przyczepionych do gałęzi drzew i krzewów, śmieci wczepionych w powierzchnię zakrzewioną, niedopałków papierosowych, odchodów zwierzęcych itp. Usuwania przy użyciu mopa i środków czystości z nawierzchni ciągów pieszych zanieczyszczeń takich jak: odchody ptaków i zwierząt, gumy do żucia a także plamy po lodach, gofrach, bitej śmietanie, sosach itp.b) bieżące usuwanie nielegalnie umieszczanych plakatów, ogłoszeń, nalepek i ulotek rozmieszczanych na słupach, koszach na śmieci, ławkach itp., działania te będą podejmowane przez wykonawcę wyłącznie na wyraźne polecenie zamawiającego, c) bieżące oczyszczanie słupów informacyjno-ogłoszeniowych, tablic oraz drzew z reklam – prace polegają na usunięciu plakatów, reklam, oderwaniu wszystkich elementów mocujących np. gwoździe, taśmy samoprzylepne, sznurki, druty, zszywki.d) odśnieżanie chodników i schodów wokół budynku MCEE oraz alejek w Parku Sokoła.II. Biura, korytarze, klatki schodowe, winda, pomieszczenia wystaw czasowych EkoGaleria, czytelnia przyrodnicza, sala laboratoryjna wraz z pomieszczeniami zaplecza, recepcja, miejsce odpoczynku, wiatrołapy, sala warsztatowa:1. Pięć razy w tygodniu:a) odkurzanie i ręczne umycie powierzchni parapetów,b) maszynowe mycie powierzchni podłóg, c) umycie szyb w drzwiach wewnątrz i na zewnątrz, d) opróżnianie koszy na odpady, niszczarek oraz wynoszenie śmieci do pojemników zbiorczych (kontenerów) usytuowanych na zewnątrz budynku,e) uzupełnianie worków w koszach,f) posprzątanie kabiny windowej (podłoga, ściany, sufit, drzwi i framugi drzwi),g) posprzątanie pomieszczeń socjalnych.2. Raz w tygodniu:a) umycie i wypolerowanie właściwym, przeznaczonym do tego celu środkiem dostępnych powierzchni mebli oraz drzwi, wyposażenia pokoi biurowych, b) usuwanie pajęczyn,c) umycie balustrad (poręcze i szyby),d) odkurzenie kaloryferów,e) usuwanie kurzu z kratek wentylacyjnych,f) umycie przeszkleń wewnętrznych. 3. Raz w miesiącu:a) umycie trudno dostępnych powierzchni mebli, wyposażenia pokoi biurowych,b) posprzątanie pomieszczeń gospodarczych.4. Raz na kwartał:a) umycie okien dostępnych z wnętrza budynku wewnątrz i na zewnątrz,b) umycie okien klatki schodowej z zewnątrz (wysokość do 10m).III. Sala multimedialna ze sceną, sala prób, strefa zabaw dla dzieci.1. Pięć razy w tygodniu:a) opróżnianie koszy na odpady,b) uzupełnianie worków w koszach,c) posprzątanie pomieszczeń sali prób i strefy zabaw.2. Raz w tygodniu:a) odkurzanie wykładziny i foteli,b) mycie powierzchni podłogi scenicznej, c) opróżnianie koszy na odpady,d) uzupełnianie worków w koszach,e) posprzątanie pomieszczeń sali prób i strefy zabaw.g) usuwanie pajęczyn,h) odkurzenie kaloryferów,i) usuwanie kurzu z kratek wentylacyjnych,j) umycie przeszkleń wewnętrznych. 3. Według potrzeb (po imprezach, eventach:a) gruntowne odkurzanie wykładzin (podłoga, krzesła),b) usunięcie zanieczyszczeń i gum do żucia.c) umycie i konserwacja podłogi scenicznejW przypadku odbywania się imprez, eventów itp. prace porządkowe mogą odbywać się dopiero po ich zakończeniu.IV. Sale ekspozycyjne, strefa powitalna, łącznik, Woda i przyroda, Woda i człowiek, sala klejnoty Pogórza:1. Pięć razy w tygodniu:a) odkurzanie i ręczne umycie powierzchni meblowych/ekspozycyjnych,b) maszynowe mycie powierzchni podłóg, c) umycie szyb w drzwiach wewnątrz i na zewnątrz, d) opróżnianie koszy na odpady oraz wynoszenie śmieci do pojemników zbiorczych (kontenerów) usytuowanych na zewnątrz budynku,e) uzupełnianie worków w koszach,2. Raz w tygodniu:a) usuwanie pajęczyn,b) usuwanie kurzu z ekspozycji,c) umycie przeszkleń wewnętrznych. 3. Raz w miesiącu:a) Odkurzanie i trudno dostępnych powierzchni ekspozycji,V. Toalety, pomieszczenia sanitariatów. 4. Pięć razy w tygodniu:a) opróżnienie pojemników na śmieci:• usunięcie worków ze śmieciami,• założenie nowych worków,b) odkurzenie i umycie podłóg, c) umycie i dezynfekcja muszli WC (zewnątrz i wewnątrz),d) umycie i dezynfekcja deski sedesu,e) umycie i dezynfekcja (zewnątrz i wewnątrz) umywalek, armatury,f) umycie luster,g) umycie powierzchni pojemników na mydło, papier, ręczniki, przybory toaletowe,h) miejscowe umycie ścian, drzwi, wyposażenia pomieszczeń,i) uzupełnienie środków czystości (papieru toaletowego, ręczników papierowych, mydła w płynie, worków w koszach, kostek zapachowych do WC i pisuarów, odświeżacze powietrza do WC).5. Według potrzeb:d) gruntowne umycie wyposażenia pomieszczenia,e) umycie ścian i elementów zawieszonych na pełnej wysokości.VI. Pomieszczenia gospodarcze, pomieszczenia techniczne, wentylatornia, podręczny magazyn eksponatów, sala operatora multimediów, magazyn podręczny, kotłownia, magazyn skał i skamieniałości:1. Raz na tydzień:a) maszynowe mycie powierzchni podłóg, b) umycie szyb w drzwiach wewnątrz i na zewnątrz,c) opróżnienie koszy na odpady.Szczegółowy zakres został opisany w załączniku nr 1-3 do SWZ.

66/2023

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00538580/01 z dnia: 2023-12-07
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 3) Przed zmianą:
CZĘŚĆ III – „UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI W BUDYNKU MAŁOPOLSKIEGO CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ, NA TERENIE PARKINGU PRZY MCEE ORAZ W PARKU SOKOŁA”.
Prace ogrodnicze.
a) całoroczna pielęgnacja zieleni w Parku Sokoła oraz wokół parkingu przy MCEE w tym koszenie trawników (min. 10 krotne), całoroczna pielęgnacja zieleni w zakresie podlewania, odchwaszczania, nawożenia, przycinania w tym regularne oględziny stanu zdrowotnego roślin, krzewów i drzew oraz wykonywanie wszelkich niezbędnych prac pielęgnacyjnych wraz wymianą dostarczonych przez Zamawiającego wszystkich stwierdzonych uschniętych i uszkodzonych roślin/krzewów.
b) bieżące usuwanie punktowo wyrastającej trawy i chwastów przy strefie przykrawężnikowej, wokół słupków znaków drogowych i słupków wygrodzeniowych oraz słupów oświetleniowych zlokalizowanych w pasach drogowych ulic, a także spomiędzy płyt lub kostki będącej nawierzchnią chodników, miejsc postojowych, parkingów, oraz spomiędzy stopni schodów i ze ścieków biegnących wzdłuż schodów terenowych w celu zachowania ich drożności.

Prace porządkowe:
I. Park SOKOŁA i teren przylegający do MCEE.
Prace porządkowe - realizowane na terenie Parku Sokoła, parkingu przy MCEE oraz terenu przylegającego do MCEE:
a) codzienne przejście chodników, monitorowanie w celu niedopuszczenia do zalegania odpadów takich m.in. gałęzie, liście, papier, pozostałości opakowań papierowych, foliowych, szklanych, metalowych butelek, puszek, porzuconych worków ze śmieciami, śmieci przyczepionych do gałęzi drzew i krzewów, śmieci wczepionych w powierzchnię zakrzewioną, niedopałków papierosowych, odchodów zwierzęcych itp. Usuwania przy użyciu mopa i środków czystości z nawierzchni ciągów pieszych zanieczyszczeń takich jak: odchody ptaków i zwierząt, gumy do żucia a także plamy po lodach, gofrach, bitej śmietanie, sosach itp.
b) bieżące usuwanie nielegalnie umieszczanych plakatów, ogłoszeń, nalepek i ulotek rozmieszczanych na słupach, koszach na śmieci, ławkach itp., działania te będą podejmowane przez wykonawcę wyłącznie na wyraźne polecenie zamawiającego,
c) bieżące oczyszczanie słupów informacyjno-ogłoszeniowych, tablic oraz drzew z reklam – prace polegają na usunięciu plakatów, reklam, oderwaniu wszystkich elementów mocujących np. gwoździe, taśmy samoprzylepne, sznurki, druty, zszywki.
d) odśnieżanie chodników i schodów wokół budynku MCEE oraz alejek w Parku Sokoła.
II. Biura, korytarze, klatki schodowe, winda, pomieszczenia wystaw czasowych EkoGaleria, czytelnia przyrodnicza, sala laboratoryjna wraz z pomieszczeniami zaplecza, recepcja, miejsce odpoczynku, wiatrołapy, sala warsztatowa:
1. Pięć razy w tygodniu:
a) odkurzanie i ręczne umycie powierzchni parapetów,
b) maszynowe mycie powierzchni podłóg,
c) umycie szyb w drzwiach wewnątrz i na zewnątrz,
d) opróżnianie koszy na odpady, niszczarek oraz wynoszenie śmieci do pojemników zbiorczych (kontenerów) usytuowanych na zewnątrz budynku,
e) uzupełnianie worków w koszach,
f) posprzątanie kabiny windowej (podłoga, ściany, sufit, drzwi i framugi drzwi),
g) posprzątanie pomieszczeń socjalnych.
2. Raz w tygodniu:
a) umycie i wypolerowanie właściwym, przeznaczonym do tego celu środkiem dostępnych powierzchni mebli oraz drzwi, wyposażenia pokoi biurowych,
b) usuwanie pajęczyn,
c) umycie balustrad (poręcze i szyby),
d) odkurzenie kaloryferów,
e) usuwanie kurzu z kratek wentylacyjnych,
f) umycie przeszkleń wewnętrznych.
3. Raz w miesiącu:
a) umycie trudno dostępnych powierzchni mebli, wyposażenia pokoi biurowych,
b) posprzątanie pomieszczeń gospodarczych.
4. Raz na kwartał:
a) umycie okien dostępnych z wnętrza budynku wewnątrz i na zewnątrz,
b) umycie okien klatki schodowej z zewnątrz (wysokość do 10m).
III. Sala multimedialna ze sceną, sala prób, strefa zabaw dla dzieci.
1. Pięć razy w tygodniu:
a) opróżnianie koszy na odpady,
b) uzupełnianie worków w koszach,
c) posprzątanie pomieszczeń sali prób i strefy zabaw.
2. Raz w tygodniu:
a) odkurzanie wykładziny i foteli,
b) mycie powierzchni podłogi scenicznej,
c) opróżnianie koszy na odpady,
d) uzupełnianie worków w koszach,
e) posprzątanie pomieszczeń sali prób i strefy zabaw.
g) usuwanie pajęczyn,
h) odkurzenie kaloryferów,
i) usuwanie kurzu z kratek wentylacyjnych,
j) umycie przeszkleń wewnętrznych.

3. Według potrzeb (po imprezach, eventach:
a) gruntowne odkurzanie wykładzin (podłoga, krzesła),
b) usunięcie zanieczyszczeń i gum do żucia.
c) umycie i konserwacja podłogi scenicznej
W przypadku odbywania się imprez, eventów itp. prace porządkowe mogą odbywać się dopiero po ich zakończeniu.
IV. Sale ekspozycyjne, strefa powitalna, łącznik, Woda i przyroda, Woda i człowiek, sala klejnoty Pogórza:
1. Pięć razy w tygodniu:
a) odkurzanie i ręczne umycie powierzchni meblowych/ekspozycyjnych,
b) maszynowe mycie powierzchni podłóg,
c) umycie szyb w drzwiach wewnątrz i na zewnątrz,
d) opróżnianie koszy na odpady oraz wynoszenie śmieci do pojemników zbiorczych (kontenerów) usytuowanych na zewnątrz budynku,
e) uzupełnianie worków w koszach,
2. Raz w tygodniu:
a) usuwanie pajęczyn,
b) usuwanie kurzu z ekspozycji,
c) umycie przeszkleń wewnętrznych.
3. Raz w miesiącu:
a) Odkurzanie i trudno dostępnych powierzchni ekspozycji,
V. Toalety, pomieszczenia sanitariatów.
4. Pięć razy w tygodniu:
a) opróżnienie pojemników na śmieci:
• usunięcie worków ze śmieciami,
• założenie nowych worków,
b) odkurzenie i umycie podłóg,
c) umycie i dezynfekcja muszli WC (zewnątrz i wewnątrz),
d) umycie i dezynfekcja deski sedesu,
e) umycie i dezynfekcja (zewnątrz i wewnątrz) umywalek, armatury,
f) umycie luster,
g) umycie powierzchni pojemników na mydło, papier, ręczniki, przybory toaletowe,
h) miejscowe umycie ścian, drzwi, wyposażenia pomieszczeń,
i) uzupełnienie środków czystości (papieru toaletowego, ręczników papierowych, mydła w płynie, worków w koszach, kostek zapachowych do WC i pisuarów, odświeżacze powietrza do WC).
5. Według potrzeb:
d) gruntowne umycie wyposażenia pomieszczenia,
e) umycie ścian i elementów zawieszonych na pełnej wysokości.
VI. Pomieszczenia gospodarcze, pomieszczenia techniczne, wentylatornia, podręczny magazyn eksponatów, sala operatora multimediów, magazyn podręczny, kotłownia, magazyn skał i skamieniałości:
1. Raz na tydzień:
a) maszynowe mycie powierzchni podłóg,
b) umycie szyb w drzwiach wewnątrz i na zewnątrz,
c) opróżnienie koszy na odpady.
Szczegółowy zakres został opisany w załączniku nr 1-3 do SWZ.
Po zmianie:
CZĘŚĆ III – „UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI W BUDYNKU MAŁOPOLSKIEGO CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ, NA TERENIE PARKINGU PRZY MCEE ORAZ W PARKU SOKOŁA”.
Prace ogrodnicze.
a) całoroczna pielęgnacja zieleni w Parku Sokoła oraz wokół parkingu przy MCEE w tym koszenie trawników (min. 10 krotne), całoroczna pielęgnacja zieleni w zakresie podlewania, odchwaszczania, nawożenia, przycinania w tym regularne oględziny stanu zdrowotnego roślin, krzewów i drzew oraz wykonywanie wszelkich niezbędnych prac pielęgnacyjnych wraz wymianą dostarczonych przez Zamawiającego wszystkich stwierdzonych uschniętych i uszkodzonych roślin/krzewów.
b) bieżące usuwanie punktowo wyrastającej trawy i chwastów przy strefie przykrawężnikowej, wokół słupków znaków drogowych i słupków wygrodzeniowych oraz słupów oświetleniowych zlokalizowanych w pasach drogowych ulic, a także spomiędzy płyt lub kostki będącej nawierzchnią chodników, miejsc postojowych, parkingów, oraz spomiędzy stopni schodów i ze ścieków biegnących wzdłuż schodów terenowych w celu zachowania ich drożności.

Prace porządkowe:
I. Park SOKOŁA i teren przylegający do MCEE.
Prace porządkowe - realizowane na terenie Parku Sokoła, parkingu przy MCEE oraz terenu przylegającego do MCEE:
a) codzienne przejście chodników, monitorowanie w celu niedopuszczenia do zalegania odpadów takich m.in. gałęzie, liście, papier, pozostałości opakowań papierowych, foliowych, szklanych, metalowych butelek, puszek, porzuconych worków ze śmieciami, śmieci przyczepionych do gałęzi drzew i krzewów, śmieci wczepionych w powierzchnię zakrzewioną, niedopałków papierosowych, odchodów zwierzęcych itp. Usuwania przy użyciu mopa i środków czystości z nawierzchni ciągów pieszych zanieczyszczeń takich jak: odchody ptaków i zwierząt, gumy do żucia a także plamy po lodach, gofrach, bitej śmietanie, sosach itp.
b) bieżące usuwanie nielegalnie umieszczanych plakatów, ogłoszeń, nalepek i ulotek rozmieszczanych na słupach, koszach na śmieci, ławkach itp., działania te będą podejmowane przez wykonawcę wyłącznie na wyraźne polecenie zamawiającego,
c) bieżące oczyszczanie słupów informacyjno-ogłoszeniowych, tablic oraz drzew z reklam – prace polegają na usunięciu plakatów, reklam, oderwaniu wszystkich elementów mocujących np. gwoździe, taśmy samoprzylepne, sznurki, druty, zszywki.
d) odśnieżanie chodników i schodów wokół budynku MCEE oraz alejek w Parku Sokoła.
e) Prace porządkowe na placu wokół amfiteatru wraz dojściem po zakończenia handlu w środy, każdego tygodnia w którym odbywa się handel (targ) oraz po imprezach organizowanych w ciągu roku polegające na monitorowaniu w celu niedopuszczenia do zalegania odpadów takich m.in. gałęzie, liście, papier, pozostałości opakowań papierowych, foliowych, szklanych, metalowych butelek, puszek, porzuconych worków ze śmieciami, śmieci przyczepionych do gałęzi drzew i krzewów, śmieci wczepionych w powierzchnię zakrzewioną, niedopałków papierosowych, odchodów zwierzęcych itp. usuwania przy użyciu mopa i środków czystości z nawierzchni ciągów pieszych zanieczyszczeń takich jak: odchody ptaków i zwierząt, gumy do żucia a także plamy po lodach, gofrach, bitej śmietanie, sosach itp.

II. Biura, korytarze, klatki schodowe, winda, pomieszczenia wystaw czasowych EkoGaleria, czytelnia przyrodnicza, sala laboratoryjna wraz z pomieszczeniami zaplecza, recepcja, miejsce odpoczynku, wiatrołapy, sala warsztatowa:
1. Siedem razy w tygodniu:
a) odkurzanie i ręczne umycie powierzchni parapetów,
b) maszynowe mycie powierzchni podłóg,
c) umycie szyb w drzwiach wewnątrz i na zewnątrz,
d) opróżnianie koszy na odpady, niszczarek oraz wynoszenie śmieci do pojemników zbiorczych (kontenerów) usytuowanych na zewnątrz budynku,
e) uzupełnianie worków w koszach,
f) posprzątanie kabiny windowej (podłoga, ściany, sufit, drzwi i framugi drzwi),
g) posprzątanie pomieszczeń socjalnych.
2. Raz w tygodniu:
a) umycie i wypolerowanie właściwym, przeznaczonym do tego celu środkiem dostępnych powierzchni mebli oraz drzwi, wyposażenia pokoi biurowych,
b) usuwanie pajęczyn,
c) umycie balustrad (poręcze i szyby),
d) odkurzenie kaloryferów,
e) usuwanie kurzu z kratek wentylacyjnych,
f) umycie przeszkleń wewnętrznych.
3. Raz w miesiącu:
a) umycie trudno dostępnych powierzchni mebli, wyposażenia pokoi biurowych,
b) posprzątanie pomieszczeń gospodarczych.
4. Raz na kwartał:
a) umycie okien dostępnych z wnętrza budynku wewnątrz i na zewnątrz,
b) umycie okien klatki schodowej z zewnątrz (wysokość do 10m).
III. Sala multimedialna ze sceną, sala prób, strefa zabaw dla dzieci.
1. Siedem razy w tygodniu:
a) opróżnianie koszy na odpady,
b) uzupełnianie worków w koszach,
c) posprzątanie pomieszczeń sali prób i strefy zabaw.
2. Raz w tygodniu:
a) odkurzanie wykładziny i foteli,
b) mycie powierzchni podłogi scenicznej,
c) opróżnianie koszy na odpady,
d) uzupełnianie worków w koszach,
e) posprzątanie pomieszczeń sali prób i strefy zabaw.
g) usuwanie pajęczyn,
h) odkurzenie kaloryferów,
i) usuwanie kurzu z kratek wentylacyjnych,
j) umycie przeszkleń wewnętrznych.

3. Według potrzeb (po imprezach, eventach:
a) gruntowne odkurzanie wykładzin (podłoga, krzesła),
b) usunięcie zanieczyszczeń i gum do żucia.
c) umycie i konserwacja podłogi scenicznej
W przypadku odbywania się imprez, eventów itp. prace porządkowe mogą odbywać się dopiero po ich zakończeniu.
IV. Sale ekspozycyjne, strefa powitalna, łącznik, Woda i przyroda, Woda i człowiek, sala klejnoty Pogórza:
1. Siedem razy w tygodniu:
a) odkurzanie i ręczne umycie powierzchni meblowych/ekspozycyjnych,
b) maszynowe mycie powierzchni podłóg,
c) umycie szyb w drzwiach wewnątrz i na zewnątrz,
d) opróżnianie koszy na odpady oraz wynoszenie śmieci do pojemników zbiorczych (kontenerów) usytuowanych na zewnątrz budynku,
e) uzupełnianie worków w koszach,
2. Raz w tygodniu:
a) usuwanie pajęczyn,
b) usuwanie kurzu z ekspozycji,
c) umycie przeszkleń wewnętrznych.
3. Raz w miesiącu:
a) Odkurzanie i trudno dostępnych powierzchni ekspozycji,
V. Toalety, pomieszczenia sanitariatów.
4. Siedem razy w tygodniu:
a) opróżnienie pojemników na śmieci:
• usunięcie worków ze śmieciami,
• założenie nowych worków,
b) odkurzenie i umycie podłóg,
c) umycie i dezynfekcja muszli WC (zewnątrz i wewnątrz),
d) umycie i dezynfekcja deski sedesu,
e) umycie i dezynfekcja (zewnątrz i wewnątrz) umywalek, armatury,
f) umycie luster,
g) umycie powierzchni pojemników na mydło, papier, ręczniki, przybory toaletowe,
h) miejscowe umycie ścian, drzwi, wyposażenia pomieszczeń,
i) uzupełnienie środków czystości (papieru toaletowego, ręczników papierowych, mydła w płynie, worków w koszach, kostek zapachowych do WC i pisuarów, odświeżacze powietrza do WC).
5. Według potrzeb:
d) gruntowne umycie wyposażenia pomieszczenia,
e) umycie ścian i elementów zawieszonych na pełnej wysokości.
VI. Pomieszczenia gospodarcze, pomieszczenia techniczne, wentylatornia, podręczny magazyn eksponatów, sala operatora multimediów, magazyn podręczny, kotłownia, magazyn skał i skamieniałości:
1. Raz na tydzień:
a) maszynowe mycie powierzchni podłóg,
b) umycie szyb w drzwiach wewnątrz i na zewnątrz,
c) opróżnienie koszy na odpady.
Szczegółowy zakres został opisany w załączniku nr 1-3 do SWZ.
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 5.6. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu Przed zmianą:
1. Wykonawca wraz z ofertą
zobowiązany jest złożyć:
1) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – na lub zgodnie z zał. Nr 5 do SWZ.
1) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) każdy Wykonawca, w celu potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, zobowiązany jest złożyć oddzielnie oświadczenia, o których mowa w ust. 1
2) należy złożyć oświadczenie dotyczące realizacji zakresu przedmiotu zamówienia przez poszczególnych Wykonawców – na lub zgodnie z zał. Nr 5a do SWZ.
2) W przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji innego podmiotu udostępniającego zasoby, zobowiązany jest złożyć:
1) Ośw. podmiotu udost. zasoby o niepodleganiu wykl. i ośw. o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby - na lub zgodnie z zał. nr 5 do SWZ.
2) Zob. podmiotu udost. zasoby – na lub zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ;
Składane na wezwanie zamawiającego:
a) ośw. Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania (wzór oświadczenia Wykonawcy stanowi zał. nr 7 do SWZ)
b) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
- art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”,
- art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,
- art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy,
- art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy, dotyczącej ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu,
- art. 109 ust. 1 pkt 3 ustawy, dotyczącej skazania za przestępstwo lub ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu, odnośnie do orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,
c) ośw. Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej(wzór oświadczenia
Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP o przynależności lub braku przynależności do tej grupy kapitałowej stanowi zał. nr 6 do SWZ),
d) zaś. właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) PZP, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłaceniem podatków i opłat wraz z zaświadczeniem dokumenty potwierdzające, że przed upływem terminu składania ofert
Wykonawca dokonał płatności należnych podatków wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,
e) zaś. właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) PZP, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku
zalegania z opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem dokumenty potwierdzające, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,
f) odpis lub informacje z Krajowego Rejestru Sądowego lub z CEIDG o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, oraz
g) dok. potw. status wykonawcy jako podmiotu uprawnionego do występowania w postępowaniach z klauzulą zastrzeżoną opisaną w
art. 94 PZP opisane w Rozdziale 8 ust. 1) lit. g)
Po zmianie:
1. Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć:
1) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – na lub zgodnie z zał. Nr 5 do SWZ.
1) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) każdy Wykonawca, w celu potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, zobowiązany jest złożyć oddzielnie oświadczenia, o których mowa w ust. 1
2) należy złożyć oświadczenie dotyczące realizacji zakresu przedmiotu zamówienia przez poszczególnych Wykonawców – na lub zgodnie z zał. Nr 5a do SWZ.
2) W przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji innego podmiotu udostępniającego zasoby, zobowiązany jest złożyć:
1) Ośw. podmiotu udost. zasoby o niepodleganiu wykl. i ośw. o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby - na lub zgodnie z zał. nr 5 do SWZ.
2) Zob. podmiotu udost. zasoby – na lub zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ;
Składane na wezwanie zamawiającego:
a) ośw. Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania (wzór oświadczenia Wykonawcy stanowi zał. nr 7 do SWZ)
b) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
- art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”,
- art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,
- art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy,
- art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy, dotyczącej ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu,
- art. 109 ust. 1 pkt 3 ustawy, dotyczącej skazania za przestępstwo lub ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu, odnośnie do orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,
c) ośw. Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej(wzór oświadczenia
Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP o przynależności lub braku przynależności do tej grupy kapitałowej stanowi zał. nr 6 do SWZ),
d) zaś. właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) PZP, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłaceniem podatków i opłat wraz z zaświadczeniem dokumenty potwierdzające, że przed upływem terminu składania ofert
Wykonawca dokonał płatności należnych podatków wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,
e) zaś. właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) PZP, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku
zalegania z opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem dokumenty potwierdzające, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,
f) odpis lub informacje z Krajowego Rejestru Sądowego lub z CEIDG o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, oraz
g) dok. potw. status wykonawcy jako podmiotu uprawnionego do występowania w postępowaniach z klauzulą zastrzeżoną opisaną w
art. 94 PZP opisane w Rozdziale 8 ust. 1) lit. g)
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2023-12-08 09:00
Po zmianie:
2023-12-12 09:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2023-12-08 09:05
Po zmianie:
2023-12-12 09:05
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2024-01-06
Po zmianie:
2024-01-10
branża Sprzątanie, Tereny zielone
podbranża sprzątanie pomieszczeń, sprzątanie terenu, zieleń
kody CPV 90600000, 90620000, 90911200
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Małopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Małopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: sprzątanie pomieszczeń , sprzątanie terenu , zieleń

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10272154 2024-02-28
godz. 11:00
Wielkopolskie Utrzymanie i pielęgnacja zieleni na wybranych obszarach Gminy Czerwonak – pozostałe tereny 1. Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie i pielęgnacja zieleni na wybranych obszarach Gminy...
10275224 2024-02-28
godz. 23:59
Dolnośląskie Zlecę Przycinanie drzew owocowych
10278490 2024-03-01
godz. 10:00
Dolnośląskie Usługa polegająca na utrzymaniu czystości i porządku oraz usługi konserwatorskie w obiektach Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław Część 1: 1. Świadczenie usługi polegającej na...
10264920 2024-03-01
godz. 12:00
Zachodniopomorskie budowa „Ogrodu na wzgórzu” w rejonie ulicy Norwida w Stargardzie 1) wykonanie wszystkich niezbędnych robót związanych z budową „Ogrodu na wzgórzu” w rejonie ulicy Norwida w St...
10272298 2024-03-08
godz. 12:00
Dolnośląskie Sprzątanie Krytej i Letniej Pływalni ORBITA THE WORLD GAMESim. Marka Petrusewicza przy ul. Wejherowskiej 34 we Wrocławiu Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na utrzymaniu cz...
10266491 2024-03-19
godz. 12:00
Mazowieckie Odtworzenie umocnień linii brzegowej i historycznej roślinności brzegów Stawu Pałacowego na terenie Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Przedmiotem zamówienia jest odtworzenie um...
10264586 2024-03-20
godz. 10:00
Pomorskie Usługa utrzymania czystości na nabrzeżach portowych w Porcie Łeba
10272312 2024-03-25
godz. 10:00
Mazowieckie Kompleksowe sprzątanie w Centrum Sportowo-Rekreacyjnym w Płocku - MOSiR 1/2024
10275113 2024-03-27
godz. 11:00
Małopolskie 1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie usług sadzenia roślin wraz z dostawą materiału roślinnego na terenie Gminy Miejskiej Kraków w roku 2024...
10272280 2024-03-27
godz. 11:00
Mazowieckie 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi sprzątania internatów i kwater internatowych w Oddziale Terenowym Warmińsko-Mazurskim 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawi...