Przetarg 8131237 - Utrzymanie Kanału Wieprz–Krzna w km 73+020 – 139+880...

   
Analizuj Zamówienie 8131237 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2021-05-12
przedmiot ogłoszenia
Utrzymanie Kanału Wieprz–Krzna w km 73020 – 139880 Numer referencyjny: LU.ROZ.2810.26.2021
Przedmiotem zamówienia jest wy
konanie usług z zakresu utrzymania Kanału Wieprz–Krzna na obszarze objętym działalnością Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej Wód Polskich, na terenie działania Nadzoru Wodnego w Białej Podlaskiej.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług z zakresu utrzymania Kanału Wieprz–Krzna na obszarze objętym działalnością Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej, na terenie działania Nadzoru Wodnego w Białej Podlaskiej. Zakres zamówienia obejmuje: • mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp pierwszego przekroju, ław wewnętrznych, oraz skarp zewnętrznych, wewnętrznych i korony grobli (kosiarką bijakową), • ręczne wykoszenie porostów ze skarp pierwszego przekroju, ław wewnętrznych, oraz skarp zewnętrznych, wewnętrznych i korony grobli – dokaszanie po koszeniu mechanicznym, • wygrabienie ręcznie wykoszonych porostów ze skarp pierwszego przekroju, ław wewnętrznych, skarp zewnętrznych, wewnętrznych i korony grobli oraz z dna kanału, • mechaniczne koszenie z dna ze złożeniem skoszonego porostu na koronie grobli (kosiarką z łyżką koszącą na ciągniku kołowym z wysięgnikiem o dł. min. 9 m), • rozdrabnianie wykoszonego porostu złożonego na koronie grobli (kosiarka bijakowa czołowa na ciągniku), • oczyszczenie grobli kanału z zalegających konarów i gałęzi wraz z ich mechanicznym rozdrabnianiem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres usług do wykonania przedstawiony został w przedmiarze robót oraz Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót utrzymaniowych, stanowiących Załączniki nr 7 i nr 8 do SWZ.
branża Wodno - kanalizacyjna, Tereny zielone
podbranża zieleń, obszary wodne i hydrotechnika
kody CPV 77310000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się