Przetarg 9013948 - „Utrzymanie i administrowanie cmentarzami komunalnymi...

   
Analizuj Zamówienie 9013948 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-07-01
przedmiot ogłoszenia
„Utrzymanie i administrowanie cmentarzami komunalnymi Gminy Miejskiej Kętrzyn w Kętrzynie przy ul. Cmentarnej o powierzchni 7h
a oraz w Małej Nowej Wsi o powierzchni 9 ha”.

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na utrzymaniu i administrowaniu cmentarzami komunalnymi Gminy Miejskiej Kętrzyn w Kętrzynie przy ul. Cmentarnej o powierzchni 7ha oraz w Małej Nowej Wsi o powierzchni 9 ha2. Przedmiot zamówienia obejmuje:a) administrowanie cmentarzami komunalnymi Gminy Miejskiej Kętrzyn w Kętrzynie przy ul. Cmentarnej o powierzchni 7 ha oraz w Małej Nowej Wsi o powierzchni 9 ha, b) wykonywanie prac pielęgnacyjnych, konserwacyjnych i porządkowych na terenie cmentarzy, c) bieżącą konserwację ujęć wodno – kanalizacyjnych (zdrojów) znajdujących się na terenie cmentarzy komunalnych; zawarcie umowy z podmiotem uprawnionym do dostawy wody i odbioru, d) konserwację oświetlenia elektrycznego na terenie cmentarza komunalnego w Kętrzynie i Małej Nowej Wsi, e) bieżące utrzymanie szaletu przy Cmentarzu Komunalnym w Małej Nowej Wsi będącego własnością Gminy Miejskiej Kętrzyn, f) naprawę konstrukcji ogrodzenia oraz jego uzupełnianie, g) odstraszanie ptaków, celem eliminacji kolonii lęgowych w obrębie cmentarzy komunalnych, h) sprzątanie parkingu przy cmentarzu na Nowej Wsi, i) wykonywanie innych czynności niewymienionych, a wynikających z ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1947 z późn. zm).3. Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części. Uzasadnienie braku podziału zamówienia na części: Zakres zamówienia obejmuje utrzymanie i administrowanie cmentarzami. W przypadku podziału na części, nie rozstrzygnięcie jednej z wydzielonych części uniemożliwiłoby realizację całego zadania. Dlatego zasadnym jest nie dzielić zamówienia na części.4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie zgodnie ze szczegółowym zakresem oraz na zasadach i warunkach opisanych w projektowanym wzorze umowy wraz z załącznikami do umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.

S0.271.21.2022
branża Nieruchomości, grunty, parkingi, administracja
podbranża administracja nieruchomości, obsługa techniczna nieruchomości
kody CPV 98371111
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Warmińsko-Mazurskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Warmińsko-Mazurskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: administracja nieruchomości , obsługa techniczna nieruchomości

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9091742 2022-08-11
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Serwisant - Złota rączka - Administrator LUBLIN PF INWESTYCJE poszukuje osoby na stanowisko ZŁOTEJ RĄCZKI, DO WYKONYWANIA SAMODZIELNYCH DROBNYCH PRAC REMONTOWYCH ORAZ WSPIERANIA BIURA I...
9100630 2022-08-16
godz. 23:59
JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. KWK BUDRYK Kompleksowe utrzymanie w sprawności technicznej budynku socjalnego oraz obsługa i utrzymanie w czystości lampowni przy szybie VI JSW S.A. KWK Budryk w Chudowie
9097504 2022-08-17
godz. 09:00
URZĄD GMINY I MIASTA BOLKÓW „Administrowanie targowiskiem miejskim „ROŻEK” położonym przy ul. Niepodległości w Bolkowie oraz pobieranie opłat targowych w okresie od dnia 01.09.2022 r. do dnia 31.12.2022 r....
9082890 2022-08-17
godz. 14:00
TELEWIZJA POLSKA S.A. Postępowanie otwarte pn.: Świadczenie usługi pogotowia technicznego obiektów Telewizji Polskiej S.A. znajdujących się na terenie Zakładu Głównego przy ul. J.P. Woronicza 17, w kompl...
9089121 2022-08-18
godz. 10:00
ENEA BIOENERGIA SP. Z O.O. Wynajem pomieszczenia biurowego wraz z mediami dla ekspedytorów w miejscowości Łęg 28-230 Połaniec dla Enea Bioenergia sp. z o.o.
9074119 2022-08-26
godz. 00:00
ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK PUBLICZNYCH NR 3 W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM najem lokalu na prowadzenie szkoły tańca zgodnie ze specyfikacją stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
9010008 2022-08-26
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Hydraulika w domku Zlecę wykonanie instalacji w domku jednorodzinnym,oraz konserwacjię w Hotelu Pracowniczym
9022627 2022-09-01
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Szukam konserwatora / Złotą rączke Poszukuję konserwatora
9097804 2022-09-12
godz. 10:00
POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POZNANIU ZAKŁAD W SZCZECINIE Świadczenie usługi w zakresie dokonywania odczytów układów pomiarowych punktów wyjścia typu WS, na obszarze działalności Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddziału Zakładu ...
9091839 2022-09-12
godz. 13:00
POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O. Świadczenie usług odczytów układów pomiarowych na terenie działania Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy Zamawiający zleca, a Wykonawca z...