Przetarg 8880998 - Usuwanie zatorów z koryt rzek na obszarze Zarządu Zlewni w...

   
Analizuj Zamówienie 8880998 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2022-05-04
przedmiot ogłoszenia
Usuwanie zatorów z koryt rzek na obszarze Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej Numer referencyjny: LU.ROZ.2810.26.2022
Przedmiot
em zamówienia jest wykonanie usług z zakresu utrzymania publicznych śródlądowych wód powierzchniowych na obszarze objętym działalnością Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej , polegających na sukcesywnym usuwaniu zatorów z koryt rzek i kanałów.
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne usuwanie z koryta rzek zatorów utworzonych z przewróconych do koryta i spływających z wodą drzew, konarów i gałęzi ograniczających przepływ wód. 2. Zakres zamówienia obejmuje : • mechaniczne usuwanie zatorów z koryta cieków przy użyciu łodzi roboczej i koparki, • ręczne usuwanie zatorów z koryta cieków, • wydobycie z koryta cieków wywrotów i złomów drzew, przecinanie i obróbkę piłą mechaniczną wywrotów i złomów po wyciągnięciu na brzeg, 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Przedmiar robót, stanowiący Załącznik nr 2 do SWZ oraz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót w zakresie wykonania robót utrzymaniowych, stanowiąca Załącznik nr 3 do SWZ.
branża Wodno - kanalizacyjna
podbranża obszary wodne i hydrotechnika
kody CPV 90721800
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: obszary wodne i hydrotechnika

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8995938 2022-07-04
godz. 10:00
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE Rzeka Bystrzyca-konserwacja wałów przeciwpowodziowych gm. Świdnica; rzeki Strzegomka-konserwacja wałów przeciwpowodziowych gm. Żarów, Strzegom-Nadzór Wodny w Świdnicy, Nadzór Wodny...
9009432 2022-07-12
godz. 10:00
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE ZARZĄD ZLEWNI W NYSIE Awaryjny remont muru w potoku Dzik a wysokości budynku przy ul. Radkowskiej 32 w Nowej Rudzie
9002590 2022-07-12
godz. 11:00
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. „Wykonanie robót utrzymaniowych: rz. Bobrek w km 0+000 - 7+674 i 8+700 - 17+890 w m. Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, woj. Śląskie”Szc...
8983850 2022-07-14
godz. 08:00
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE Usługi związane z koszeniem i wykaszaniem brzegów rzek, cieków i kanałów na terenie RZGW w Lublinie -Nadzór Wodny w Białej Podlaskiej, Chełmie i Łukowie, dwukrotne wykaszanie - 3 c...
9006690 2022-07-14
godz. 10:00
HOTEL BARLINEK SP. Z O.O. Podniesienie poziomu konkurencyjności Hotelu Barlinek poprzez wprowadzenie nowego produktu turystycznego Budowa pomostu z platformą widokową SPECYFIKACJA: 1. Wymiary pomostu: Poziom I: -...
9009491 2022-07-14
godz. 10:00
STAROSTWO POWIATOWE W PARCZEWIE Wykonanie zagospodarowania poscaleniowego w ramach realizacji operacji pn. „Scalenie gruntów obrębu Antopol, gm. Podedwórze, powiat parczewski, województwo lubelskie” 1. Zamówienie...
8983866 2022-07-18
godz. 08:00
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W LUBLINIE Usługi związane z koszeniem i wykaszaniem brzegów rzek, cieków i kanałów na terenie RZGW w Lublinie - Nadzór Wodny w Łukowie - 4 części Numer referencyjny: LU.ROZ.2810.67.2022 Prze...
8999059 2022-07-21
godz. 09:00
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE Dostawy związane z oznakowaniem szlaków żeglugowych na potrzeby jednostek RZGW w Lublinie Numer referencyjny: LU.ROZ.2810.38.2022 Przedmiotem zamówienia są: ,,Dostawy związane z utrzym...
8992628 2022-07-21
godz. 09:00
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W LUBLINIE Usługi związane z koszeniem i wykaszaniem brzegów rzek na terenie działania RZGW w Lublinie -ZZ Zamość- NW Radzyń Podlaski - 11 części. Numer referencyjny: LU.ROZ.2810.59.2022 Przed...
9009672 2022-07-29
godz. 11:00
ELBLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. Naprawa lub wykonanie nowego zbiornika wody uzupełniającej miejską sieć ciepłowniczą zlokalizowanym na terenie Ciepłowni nr 11 w Elblągu przy ul. Dojazdowej 14. PRZEDMIOT POSTĘPOWA...