Przetarg 7303150 - Usuwanie usterek nawierzchni dróg dla PGE GiEK S.A....

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7303150 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-01-27
przedmiot ogłoszenia
Usuwanie usterek nawierzchni dróg dla PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra.

1. Przedmiotem zamówienia jest r
obota budowlana polegająca na wykonaniu usunięcia usterek nawierzchni dróg dla PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra, zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia i przedmiarem robót stanowiącym Zał. nr 1a-b do projektu Umowy. 2. Oferty częściowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych 3. Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 4. Przedmiot zamówienia wykonany zostanie z materiałów Wykonawcy. 5. Zamawiający dopuszcza udziału podwykonawcy/ców w realizacji przedmiotu zamówienia. 6. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej przed złożeniem oferty z obiektem objętym Przedmiotem zamówienia. Wizja lokalna dostępna będzie w dniu 04.02.2020 r. o godz. 11.00. 7. Wykonawca w wizji lokalnej będzie uczestniczyć na swój koszt i winien zgłosić uczestnictwo w wizji z minimum jednodniowym wyprzedzeniem na adres e-mail wskazany w pkt. 11.5.1 SIWZ. Zamawiający nie będzie ubezpieczał przedstawicieli Wykonawcy od jakichkolwiek wypadków, strat i szkód poniesionych przez Wykonawcę podczas lub w związku z wizją lokalną. Wykonawca sam powinien dokonać ubezpieczenia swoich przedstawicieli zgodnie ze stosowanymi zasadami i przepisami. 8. Pozostałe warunki świadczenia robót budowlanych zostały określone w załączonym projekcie Umowy stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Zachodniopomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Łódzkie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się