Zlecenie 8271066 - Usuwanie szkód powodziowych na terenie działalności...

   
Zamówienie 8271066 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2021-07-15
przedmiot zlecenia
Usuwanie szkód powodziowych na terenie działalności Zarządu Zlewni
w Krośnie z podziałem na części:
Część 1: Usuwanie
szkód powodziowych na potoku Tatyna na długości 26 m, w km 10115-10141
w miejscowości Dylągówka, gmina Hyżne,
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie ubezpieczenia skarpy potoku.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia to m. in:
- wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi;
- ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie;
- wbijanie kołków głębokość wbicia;
- wykonanie narzutu nadwodnego z kamienia łamanego na skarpach i za rzędami pali;
- transport lądowy kamienia;
Część 2: Zasypanie wyrwy na potoku Strug w km 12540-12600 w miejscowości Tyczyn,
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót remontowych polegających na wykonaniu ubezpieczenia skarpy potoku.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia to m.in.:
- wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi;
- ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie;
- roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi;
- ręczne formowanie nasypów z dowiezionej ziemi;
- wykonanie w skarpie drenażu z kiszki faszynowej;
- wykonanie narzutu kamiennego nadwodnego;
- wykonanie budowli siatkowo- kamiennych;
Część 3: Zasyp wyrwy w km 21800 - 21865 w m. Handzlówka, gm. Łańcut.
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na zabudowie wyrw brzegowych i dna cieku Sawa.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia to m.in.:
- rozbiórka budowli siatkowo-kamiennych;
- roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp;
- roboty ziemne koparką podsiębierną z transportem urobku samochodami samowyładowczymi;
- ręczne formowanie nasypów z ziemi;
- wykonanie wyściółki faszynowej;
- wykonanie budowli siatkowo-kamiennych;
- wykonanie materacy siatkowo- kamiennych;
- wykonanie narzutu kamiennego luzem;
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej
Zamawiający nie określił warunków udziału w tym zakresie.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamawiający nie określił warunków udziału w tym zakresie.
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zgodnie z pkt. 6 Zapytania ofertowego.
branża Wodno - kanalizacyjna
podbranża obszary wodne i hydrotechnika
kody CPV 45246400
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się