Przetarg 8438561 - Ustawienie i serwis przenośnych kabin sanitarnych na...

   
Analizuj Zamówienie 8438561 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-10-05
przedmiot ogłoszenia
Ustawienie i serwis przenośnych kabin sanitarnych na terenie m. st. Warszawy

Przedmiotem zamówienia jest: 1) dostarczenie i u
stawienie przenośnych kabin sanitarnych niewymagających podłączenia do sieci kanalizacyjnej,2) doraźne ustawienie kabin sanitarnych,3) dodatkowe serwisowanie kabin sanitarnych,4) prowadzenie codziennej obsługi kabin serwisowanych cyklicznie oraz kabin ustawionych na zlecenie doraźne.3. Do realizacji prac polegających na serwisowaniu kabin sanitarnych Wykonawca zatrudni pracowników w oparciu o umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy tj. (Dz.U. z 2020 r., poz. 1320). Szczegółowe warunki związane z zatrudnieniem pracowników w oparciu o umowę o pracę określa załącznik nr 3 do umowy. W przypadku, gdy czynności o których mowa powyżej, zostaną powierzone do wykonania podwykonawcy, wymóg zatrudnienia na umowę o pracę dotyczy odpowiednio pracowników podwykonawcy.

ZOM/KP/19/21/I
branża Sprzątanie
podbranża sprzątanie terenu
kody CPV 90600000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: sprzątanie terenu

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8435648 2021-10-18
godz. 12:00
GRUPA CEZ W POLSCE Umowa ramowa na konserwację i czyszczenie obiektów CEZ Skawina S.A.
8458571 2021-10-20
godz. 10:00
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W MUSZYNIE Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna w sezonie zimowym 2021/2022 r. Część 1: 1. Zakres usług obejmuje m.in.:1) Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg polegając...
8434993 2021-10-20
godz. 12:00
INTERPROMEX SP. Z O.O. PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO-HANDLOWO-USŁUGOWE Zimowe utrzymanie chodników i wyznaczonych miejsc na terenie Miasta Będzina w okresie od 1 listopada 2021r. do 31 marca 2022r. 1. Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie chodnikówi i ...
8462460 2021-10-21
godz. 09:00
URZĄD GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI Sprzątanie, odchwaszczanie chodników i ścieżek pieszo - rowerowych o łącznej długości 19960mb. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Sprzątanie, odchwaszczanie chodników i ścieżek pieszo - rowerowych w...
8459710 2021-10-21
godz. 10:00
15 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY W SZCZECINIE Usługa obsługi mobilnego sprzętu sanitarnego (kabin sanitarnych, umywalek wolnostojących) ustawianych przez Wykonawcę na terenie jednostek, instytucji i zlokalizowanych w rejonie działania 1...
8406427 2021-10-22
godz. 12:00
URZĄD MIASTA I GMINY KĘDZIERZYN-KOŹLE Utrzymanie czystości placów zabaw i stref fitness na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle w latach 2021 - 2023 Numer referencyjny: ZP.271.1.78.2021.AJ Utrzymanie czystości placów zabaw i stref fi...
8461420 2021-10-22
godz. 12:00
GOLENIOWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. Sprzątania i utrzymania w czystości wnętrz budynków oraz terenów zewnętrznych przy nieruchomościach administrowanych przez Goleniowskie TBS Sp. z o.o. I. Opis przedmiotu zamówienia: 1. Przed...
8449228 2021-11-04
godz. 10:00
IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W ZIELONEJ GÓRZE „Usługa sprzątania budynków oraz utrzymania czystości na terenach zewnętrznych Jednostek należących do Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze, w latach 2022-2025 – postępowanie II” Nu...
8432919 2021-11-05
godz. 09:00
URZĄD GMINY I MIASTA CZĘSTOCHOWA Usługi kompleksowego utrzymania czystości pomieszczeń w lokalach i budynkach Urzędu Miasta Częstochowy i terenów wokół nich w 2022 roku Numer referencyjny: IZ.271.53.2021 Przedmiotem zamówie...
8458376 2021-11-08
godz. 10:00
POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O. Świadczenie usługi sprzątania obiektów i terenów zewnętrznych należących do PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu Polegający na sprzątaniu codziennym, okresowym, doraźnym or...