Przetarg 8992628 - Usługi związane z koszeniem i wykaszaniem brzegów rzek na...

   
Analizuj Zamówienie 8992628 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2022-06-22
przedmiot ogłoszenia
Usługi związane z koszeniem i wykaszaniem brzegów rzek na terenie działania RZGW w Lublinie -ZZ Zamość- NW Radzyń Podlaski
- 11 części. Numer referencyjny: LU.ROZ.2810.59.2022
Przedmiotem zamówienia są usługi związane z wykonaniem robót utrzymaniowych rzek zlokalizowanych na terenie RZGW w Lublinie , ZZ Zamość ,Nadzór Wodny w Radzyniu Podlaskim.Zamawiający podzielił zamówienie na 11 części, każda część stanowi oddzielny przedmiot zamówienia.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres prac związanych z realizacją poszczególnych części zamówienia przedstawiony został w Przedmiarach robót (załączniki nr 8.1-8.11 ) oraz w Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót w zakresie wykonania robót utrzymaniowych (załącznik nr 9 ), stanowiących załączniki do SWZ.
Roboty utrzymaniowe koryta rzeki Tyśmienicy w km 0000-24630. Część nr 1 Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie koryta rzeki Tyśmienicy w km 0000-24630 . Zakres zamówienia obejmuje : • ręczne wykoszenie porostów ze skarp i dna cieków, • mechaniczne wykoszenie porostów z dna cieków kosiarką pływającą • wygrabienie wykoszonych porostów, • mechaniczne wykoszenie porostów kosiarka bijakową, • mechaniczne hakowanie roślinności korzeniącej się w dnie cieku, • ręczne ścinanie krzaków wraz ze zrąbkowaniem materiału pozyskanego z wycinki, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Warunków Zamówienia.
Roboty utrzymaniowe koryta rzeki Grabówka w km 0000-7900. Część nr 2 Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie koryta rzeki Grabówka w km 0000-7900. Zakres zamówienia obejmuje : • ręczne wykoszenie porostów ze skarp i dna cieków, • mechaniczne wykoszenie porostów z dna cieków kosiarką pływającą • wygrabienie wykoszonych porostów, • mechaniczne wykoszenie porostów kosiarka bijakową, • mechaniczne hakowanie roślinności korzeniącej się w dnie cieku, • ręczne ścinanie krzaków wraz ze zrąbkowaniem materiału pozyskanego z wycinki, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Warunków Zamówienia.
Roboty utrzymaniowe koryta rzeki Bystrzycy Dużej w km 11530-60790. Część nr 3 Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie koryta rzeki Bystrzycy Dużej w km 11530-60790. Zakres zamówienia obejmuje : • ręczne wykoszenie porostów ze skarp i dna cieków, • mechaniczne wykoszenie porostów z dna cieków kosiarką pływającą • wygrabienie wykoszonych porostów, • mechaniczne wykoszenie porostów kosiarka bijakową, • mechaniczne hakowanie roślinności korzeniącej się w dnie cieku, • ręczne ścinanie krzaków wraz ze zrąbkowaniem materiału pozyskanego z wycinki, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Warunków Zamówienia.
Roboty utrzymaniowe koryta rzeki Struga Cisownik w km 0000-6150. Część nr 4 Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie koryta rzeki Struga Cisownik w km 0000-6150,. Zakres zamówienia obejmuje : • ręczne wykoszenie porostów ze skarp i dna cieków, • mechaniczne wykoszenie porostów z dna cieków kosiarką pływającą • wygrabienie wykoszonych porostów, • mechaniczne wykoszenie porostów kosiarka bijakową, • mechaniczne hakowanie roślinności korzeniącej się w dnie cieku, • ręczne ścinanie krzaków wraz ze zrąbkowaniem materiału pozyskanego z wycinki, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Warunków Zamówienia.
Roboty utrzymaniowe koryta rzeki Wilkojadki I w km 0000-0750. Część nr 5 Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie koryta rzeki Wilkojadki I w km 0000-0750 Zakres zamówienia obejmuje : • ręczne wykoszenie porostów ze skarp i dna cieków, • mechaniczne wykoszenie porostów z dna cieków kosiarką pływającą • wygrabienie wykoszonych porostów, • mechaniczne wykoszenie porostów kosiarka bijakową, • mechaniczne hakowanie roślinności korzeniącej się w dnie cieku, • ręczne ścinanie krzaków wraz ze zrąbkowaniem materiału pozyskanego z wycinki, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Warunków Zamówienia.
Roboty utrzymaniowe koryta rzeki Stanówki w km 0000-15400. Część nr 6 Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie koryta rzeki Stanówki w km 0000-15400. Zakres zamówienia obejmuje : • ręczne wykoszenie porostów ze skarp i dna cieków, • mechaniczne wykoszenie porostów z dna cieków kosiarką pływającą • wygrabienie wykoszonych porostów, • mechaniczne wykoszenie porostów kosiarka bijakową, • mechaniczne hakowanie roślinności korzeniącej się w dnie cieku, • ręczne ścinanie krzaków wraz ze zrąbkowaniem materiału pozyskanego z wycinki, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Warunków Zamówienia.
Roboty utrzymaniowe koryta rzeki Wilkojadki II w km 0000-18900. Część nr 7 Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie koryta rzeki Wilkojadki II w km 0000-18900. Zakres zamówienia obejmuje : • ręczne wykoszenie porostów ze skarp i dna cieków, • mechaniczne wykoszenie porostów z dna cieków kosiarką pływającą • wygrabienie wykoszonych porostów, • mechaniczne wykoszenie porostów kosiarka bijakową, • mechaniczne hakowanie roślinności korzeniącej się w dnie cieku, • ręczne ścinanie krzaków wraz ze zrąbkowaniem materiału pozyskanego z wycinki, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Warunków Zamówienia.
Roboty utrzymaniowe koryta rzeki Rów Główny w km 0000-13610. Część nr 8 Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie koryta rzeki Rów Główny w km 0000-13610, Zakres zamówienia obejmuje : • ręczne wykoszenie porostów ze skarp i dna cieków, • mechaniczne wykoszenie porostów z dna cieków kosiarką pływającą • wygrabienie wykoszonych porostów, • mechaniczne wykoszenie porostów kosiarka bijakową, • mechaniczne hakowanie roślinności korzeniącej się w dnie cieku, • ręczne ścinanie krzaków wraz ze zrąbkowaniem materiału pozyskanego z wycinki, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Warunków Zamówienia.
Roboty utrzymaniowe koryta rzeki Białki w km 0000-34480. Część nr 9 Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie koryta rzeki Białki w km 0000-34480. Zakres zamówienia obejmuje : • ręczne wykoszenie porostów ze skarp i dna cieków, • mechaniczne wykoszenie porostów z dna cieków kosiarką pływającą • wygrabienie wykoszonych porostów, • mechaniczne wykoszenie porostów kosiarka bijakową, • mechaniczne hakowanie roślinności korzeniącej się w dnie cieku, • ręczne ścinanie krzaków wraz ze zrąbkowaniem materiału pozyskanego z wycinki, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Warunków Zamówienia.
Roboty utrzymaniowe koryta rzeki Czarnej w km 12000-30900. Część nr 10 Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie koryta rzeki Czarnej w km 12000-30900,. Zakres zamówienia obejmuje : • ręczne wykoszenie porostów ze skarp i dna cieków, • mechaniczne wykoszenie porostów z dna cieków kosiarką pływającą • wygrabienie wykoszonych porostów, • mechaniczne wykoszenie porostów kosiarka bijakową, • mechaniczne hakowanie roślinności korzeniącej się w dnie cieku, • ręczne ścinanie krzaków wraz ze zrąbkowaniem materiału pozyskanego z wycinki, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Warunków Zamówienia.
Roboty utrzymaniowe koryta rzeki Bystrzycy Małej w km 0000-42680. Część nr 11 Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie koryta rzeki Bystrzycy Małej w km 0000-42680. Zakres zamówienia obejmuje : • ręczne wykoszenie porostów ze skarp i dna cieków, • mechaniczne wykoszenie porostów z dna cieków kosiarką pływającą • wygrabienie wykoszonych porostów, • mechaniczne wykoszenie porostów kosiarka bijakową, • mechaniczne hakowanie roślinności korzeniącej się w dnie cieku, • ręczne ścinanie krzaków wraz ze zrąbkowaniem materiału pozyskanego z wycinki, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Warunków Zamówienia.
branża Wodno - kanalizacyjna, Tereny zielone
podbranża zieleń, obszary wodne i hydrotechnika
kody CPV 77310000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: zieleń , obszary wodne i hydrotechnika

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9090084 2022-08-22
godz. 09:00
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE Przedmiotem zamówienia jest: „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Wielopolki poprzez odbudowę budowli piętrzących”.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Zał...
9091299 2022-08-23
godz. 10:00
URZĄD DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE M.ST. WARSZAWY Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Kamionkowskie Błonia Elekcyjne: Modernizacja skwerku i alejek przy Kanale Wystawowym” realizowanego w ramach ...
9089937 2022-08-23
godz. 10:00
ZARZĄD DRÓG POWIATU KRAKOWSKIEGO 1. Przedmiotem zamówienia jest: ,,Rozbiórka przepustu okularowego 2x600mm i budowa przepustu ramowego w ciągu drogi powiatowej nr 2121K w m. Aleksandrowice, gminie Zabierzów.” Zakres r...
9086121 2022-08-24
godz. 09:00
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 14 W GLIWICACH Rozbudowa placu/ogrodu zabaw dla dzieci przy Przedszkolu Miejskim nr 40 ul. Sienkiewicza 9 w Gliwicach. 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące swoim zakresem, budowę o...
9106745 2022-08-24
godz. 10:00
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE Konserwacja wałów przeciwpowodziowych poprzez wykonanie koszenia oraz naprawy szkód wyrządzonych przez dzikie zwierzęta na terenie administrowanym przez ZZ Szczecin oraz ZZ Koszalin Num...
9085795 2022-08-25
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY OBORNIKI WIELKOPOLSKIE Modernizacja miejskiej strefy wypoczynku i rekreacji w obrębie ulic: marsz. J. Piłsudskiego, Chłopskiej i Szkolnej 1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja miejskiej strefy wypoczynk...
9068716 2022-08-26
godz. 08:30
43 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY W ŚWIĘTOSZOWIE Świadczenie usług utrzymania czystości Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług sprzątania pomieszczeń wewnętrznych budynków i powierzchni zewnętrznych utwardzonych, w tym dr...
9098949 2022-08-26
godz. 11:00
URZĄD MIASTA BYDGOSZCZ Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie tzw. parku kieszonkowego na terenie Szkoły Podstawowej nr 46 przy ul. Kombatantów 2 w Bydgoszczy Przedmiotem zamówienia są roboty b...
9088641 2022-08-31
godz. 12:00
URZĄD MIASTA I GMINY SKARYSZEW „Budowa Bulwarów w Skaryszewie nad rzeką Kobylanką” Część 1: Część I : Dotyczy całego zakresu z odcinaka nr 1 między innymi:• Przygotowanie terenu pod budowę – prace w z...
9106875 2022-09-09
godz. 10:00
URZĄD GMINY POLKOWICE Utrzymanie wiejskich terenów zielonych Gminy Polkowice Numer referencyjny: ZP.271.46.2022 Przedmiotem zamówienia jest „Utrzymanie wiejskich terenów zielonych Gminy Polkowice” polegaj...