Przetarg 8878192 - USŁUGI ZWIĄZANE Z INTEGRACJĄ I MODERNIZACJĄ...

   
Analizuj Zamówienie 8878192 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2022-05-02
przedmiot ogłoszenia
USŁUGI ZWIĄZANE Z INTEGRACJĄ I MODERNIZACJĄ ELEKTRONICZNYCH SYSTEMÓW ZABEZPIECZEŃ W OBIEKTACH WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ

Przedmiotem zamówienia są usługi związane z integracją i modernizacją elektronicznych systemów zabezpieczeń w obiektach Wojskowej Akademii Technicznej obejmujących:
a) integrację istniejących Elektronicznych Systemów Zabezpieczeń według projektu techniczno-wykonawczego;
b) dostosowanie i modernizację istniejących na terenie Zamawiającego central, interfejsów, sieci teletechnicznych i kanalizacji kablowej, w tym dostarczenie odpowiedniego sprzętu, osprzętu, oprogramowania i licencji na to oprogramowanie;
c) wykonanie i przekazanie Zamawiającemu pełnej dokumentacji powykonawczej (niejawne) wraz z instrukcjami stanowiskowymi (jawne);
d) przeprowadzenie szkoleń dla Administratorów oraz Operatorów,
e) uruchomienie systemu.
Podane informacje mają charakter poglądowy. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, zostanie przekazany Wykonawcom spełniającym warunki udziału
w postępowaniu i zakwalifikowanym do następnego etapu postępowania.
Przedmiotem zamówienia są usługi związane z integracją i modernizacją elektronicznych systemów zabezpieczeń w obiektach Wojskowej Akademii Technicznej (kpl. 1)
branża Ochrona, Telekomunikacja, Telefony
podbranża instalacje, sieci instalacje teletechniczne, telefoniczne
kody CPV 64227000
forma przetarg ograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: instalacje , sieci instalacje teletechniczne, telefoniczne

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8989461 2022-07-06
godz. 10:00
UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH Wykonanie instalacji rozbudowy i modernizacji sieci szkieletowej światłowodowej w budynku Rektoratu przy ul. Bankowej 12 w Katowicach 1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji ...
9009577 2022-07-06
godz. 23:59
MS CONSULTING GROUP S.C. Dedykowane systemów SMART do obiektu hotelowo-usługowego w Lublinie Przedmiot zamówienia związany jest z zakupem przez zamawiającego dedykowanych systemów SMART do obiektu hotelowo-us...
9002646 2022-07-11
godz. 10:00
MUZEUM NARODOWE W KRAKOWIE „Rozbudowa radiowego systemu monitorowania warunków mikroklimatycznych i oświetleniowych w oddziałach Muzeum Narodowego w Krakowie”, Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa posiadaneg...
9005096 2022-07-13
godz. 09:00
UNIWERSYTET WARSZAWSKI Remont instalacji Dźwiękowego Systemu Ostrzegania w budynku Uniwersytetu Warszawskiego SOKRATES i Dom Pracownika Naukowego przy ul. Smyczkowej 9 w Warszawie 1. Przedmiotem zamówienia są...
9024447 2022-07-14
godz. 10:00
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W STARACHOWICACH Dostawa i montaż monitoringu obiektu wraz z oświetleniem zewnętrznym na potrzeby Krytej Pływalni w Starachowicach ul. Szkolna 14b kompleksowe przygotowanie miejsc montażu oraz inne wyma...
8963760 2022-07-14
godz. 10:00
CENTRALNY PORT KOMUNIKACYJNY SP. Z O.O. Wybór Projektanta Integracji Systemów Lotniskowych - ASID Numer referencyjny: 36/22/MG/PZP/164 1. 1. Przedmiotem Zamówienia jest opracowanie spójnej i kompleksowej strategii dla systemó...
9013768 2022-07-15
godz. 12:00
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KRAKOWIE Wymiana uszkodzonych 2 szt. central SSWiN w budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie przy ul. Mogilskiej 109
9021535 2022-07-22
godz. 10:00
SZPITAL MIEJSKI W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH SP. Z O.O. MODERNIZACJA I DOPOSAŻENIE SIECI LAN ORAZ SERWEROWNI W FORMULE „PROJEKTUJ I BUDUJ” 2. W ramach planowanego przedsięwzięcia wykonawca zobowiązany będzie do:1) wykonania Dokumentacji...
8986224 2022-07-26
godz. 10:00
PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W RZESZOWIE Budowa drogi wojewódzkiej nr 858 Zarzecze – granica województwa na odcinku Dąbrowica – Sieraków Numer referencyjny: PZDW/WZP/243/WI/7/2022 Przedmiotowe zamówienie obejmuje rozbudow...
9021407 2022-08-05
godz. 10:00
KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W RZESZOWIE Rozbudowa systemu łączności Państwowej Straży Pożarnej województwa podkarpackiego dla potrzeb usprawnienia koordynacji działań ratowniczo-gaśniczych – etap III Numer referencyjny...