Przetarg 7503508 - Usługi zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, w sezonach:...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7503508 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2020-05-27
przedmiot ogłoszenia
Usługi zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, w sezonach: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 - RDW w Parczewie Numer referencyjny:
R5.ST.372.12.2020.wt
Zadanie nr 1: zwalczanie śliskości i odśnieżanie dróg wojewódzkich nr 814 i 815 odc. Parczew - Lubartów - solarka opłużona - 2 szt.Zakres zamówienia obejmuje:a) zwalczanie śliskości i odśnieżanie dróg według standardów zimowego utrzymania ustalonych przez Zamawiającego (stanowiących załącznik do Specyfikacji Technicznej) oraz zgodnie z przedmiarami usług.b) utrzymanie w stałej gotowości sprzętu przewidzianego do realizacji zamówienia wraz z jego obsługą w terminie od dnia 30 października, kolejno w latach 2020, 2021, 2022, do zakończenia świadczenia usług w sezonach 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, tj. do dnia 30 kwietnia kolejno w latach 2021, 2022, 2023.c) zapewnienia bezpośredniej łączności z obsługą sprzętu wykorzystywanego do wykonywania usług, w celu przekazywania obsłudze dyspozycji przez osoby upoważnione przez Zamawiającego oraz niezwłocznego przekazywania przez tą obsługę osobom upoważnionym przez Zamawiającego informacji o:• aktualnym stanie przejezdności dróg,• czasie rozpoczęcia i zakończenia wykonywania usług na poszczególnych odcinkach dróg,• zagrożeniach spowodowanych warunkami atmosferycznymi,• innych zdarzeniach zauważonych na drodze.d) udostępnienia sprzętu w celu umożliwienia Zamawiającemu montażu urządzeń do lokalizacji satelitarnej sprzętu (GPS) oraz kontroli jego przygotowania w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego, po zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości,e) zapewnienia na własny koszt i własnym staraniem obsługi bieżącej i naprawczo-remontowej sprzętu przewidzianego do świadczenia usług stanowiących przedmiot zamówienia,f) wykonania na własny koszt i własnym staraniem konserwacji urządzeń Zamawiającego (pługi), jeżeli był wykorzystywany przy realizacji usług (oczyszczenie z rdzy, malowanie) i zwrot do RDW w Parczewie – baza Obwodu Drogowego Nr 1 w Parczewie, ul. 11-go Listopada 98, w terminie do dnia 15 maja kolejnych lat 2021, 2022, 2023 lub w terminie do 15 dni od dnia wypowiedzenia umowy.Wydanie i zwrot sprzętu nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym.
Zadanie nr 2: zwalczaniu śliskości i odśnieżaniu dróg wojewódzkich nr 813 odc. Żelizna – Parczew i nr 813, 815, 819 w m. Parczew - solarka opłużona - 1 szt.Zakres zamówienia obejmuje:a) zwalczanie śliskości i odśnieżanie dróg według standardów zimowego utrzymania ustalonych przez Zamawiającego (stanowiących załącznik do Specyfikacji Technicznej) oraz zgodnie z przedmiarami usług.b) utrzymanie w stałej gotowości sprzętu przewidzianego do realizacji zamówienia wraz z jego obsługą w terminie od dnia 30 października, kolejno w latach 2020, 2021, 2022, do zakończenia świadczenia usług w sezonach 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, tj. do dnia 30 kwietnia kolejno w latach 2021, 2022, 2023.c) zapewnienia bezpośredniej łączności z obsługą sprzętu wykorzystywanego do wykonywania usług, w celu przekazywania obsłudze dyspozycji przez osoby upoważnione przez Zamawiającego oraz niezwłocznego przekazywania przez tą obsługę osobom upoważnionym przez Zamawiającego informacji o:• aktualnym stanie przejezdności dróg,• czasie rozpoczęcia i zakończenia wykonywania usług na poszczególnych odcinkach dróg,• zagrożeniach spowodowanych warunkami atmosferycznymi,• innych zdarzeniach zauważonych na drodze.d) udostępnienia sprzętu w celu umożliwienia Zamawiającemu montażu urządzeń do lokalizacji satelitarnej sprzętu (GPS) oraz kontroli jego przygotowania w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego, po zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości,e) zapewnienia na własny koszt i własnym staraniem obsługi bieżącej i naprawczo-remontowej sprzętu przewidzianego do świadczenia usług stanowiących przedmiot zamówienia,f) wykonania na własny koszt i własnym staraniem konserwacji urządzeń Zamawiającego (pługi), jeżeli był wykorzystywany przy realizacji usług (oczyszczenie z rdzy, malowanie) i zwrot do RDW w Parczewie – baza Obwodu Drogowego Nr 1 w Parczewie, ul. 11-go Listopada 98, w terminie do dnia 15 maja kolejnych lat 2021, 2022, 2023 lub w terminie do 15 dni od dnia wypowiedzenia umowy.Wydanie i zwrot sprzętu nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym.
Zadanie nr 3: zwalczaniu śliskości i odśnieżaniu dróg wojewódzkich nr 813 odc. Parczew – Ostrów Lubelski i nr 819 - solarka opłużona - 1 szt.Zakres zamówienia obejmuje:a) zwalczanie śliskości i odśnieżanie dróg według standardów zimowego utrzymania ustalonych przez Zamawiającego (stanowiących załącznik do Specyfikacji Technicznej) oraz zgodnie z przedmiarami usług.b) utrzymanie w stałej gotowości sprzętu przewidzianego do realizacji zamówienia wraz z jego obsługą w terminie od dnia 30 października, kolejno w latach 2020, 2021, 2022, do zakończenia świadczenia usług w sezonach 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, tj. do dnia 30 kwietnia kolejno w latach 2021, 2022, 2023.c) zapewnienia bezpośredniej łączności z obsługą sprzętu wykorzystywanego do wykonywania usług, w celu przekazywania obsłudze dyspozycji przez osoby upoważnione przez Zamawiającego oraz niezwłocznego przekazywania przez tą obsługę osobom upoważnionym przez Zamawiającego informacji o:• aktualnym stanie przejezdności dróg,• czasie rozpoczęcia i zakończenia wykonywania usług na poszczególnych odcinkach dróg,• zagrożeniach spowodowanych warunkami atmosferycznymi,• innych zdarzeniach zauważonych na drodze.d) udostępnienia sprzętu w celu umożliwienia Zamawiającemu montażu urządzeń do lokalizacji satelitarnej sprzętu (GPS) oraz kontroli jego przygotowania w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego, po zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości,e) zapewnienia na własny koszt i własnym staraniem obsługi bieżącej i naprawczo-remontowej sprzętu przewidzianego do świadczenia usług stanowiących przedmiot zamówienia,f) wykonania na własny koszt i własnym staraniem konserwacji urządzeń Zamawiającego (pługi), jeżeli był wykorzystywany przy realizacji usług (oczyszczenie z rdzy, malowanie) i zwrot do RDW w Parczewie – baza Obwodu Drogowego Nr 1 w Parczewie, ul. 11-go Listopada 98, w terminie do dnia 15 maja kolejnych lat 2021, 2022, 2023 lub w terminie do 15 dni od dnia wypowiedzenia umowy.Wydanie i zwrot sprzętu nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym.
Zadanie nr 4: zwalczaniu śliskości i odśnieżaniu dróg wojewódzkich nr 815 odc. Wisznice – Parczew i nr 818 - solarka opłużona - 1 szt.Zakres zamówienia obejmuje:a) zwalczanie śliskości i odśnieżanie dróg według standardów zimowego utrzymania ustalonych przez Zamawiającego (stanowiących załącznik do Specyfikacji Technicznej) oraz zgodnie z przedmiarami usług.b) utrzymanie w stałej gotowości sprzętu przewidzianego do realizacji zamówienia wraz z jego obsługą w terminie od dnia 30 października, kolejno w latach 2020, 2021, 2022, do zakończenia świadczenia usług w sezonach 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, tj. do dnia 30 kwietnia kolejno w latach 2021, 2022, 2023.c) zapewnienia bezpośredniej łączności z obsługą sprzętu wykorzystywanego do wykonywania usług, w celu przekazywania obsłudze dyspozycji przez osoby upoważnione przez Zamawiającego oraz niezwłocznego przekazywania przez tą obsługę osobom upoważnionym przez Zamawiającego informacji o:• aktualnym stanie przejezdności dróg,• czasie rozpoczęcia i zakończenia wykonywania usług na poszczególnych odcinkach dróg,• zagrożeniach spowodowanych warunkami atmosferycznymi,• innych zdarzeniach zauważonych na drodze.d) udostępnienia sprzętu w celu umożliwienia Zamawiającemu montażu urządzeń do lokalizacji satelitarnej sprzętu (GPS) oraz kontroli jego przygotowania w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego, po zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości,e) zapewnienia na własny koszt i własnym staraniem obsługi bieżącej i naprawczo-remontowej sprzętu przewidzianego do świadczenia usług stanowiących przedmiot zamówienia,f) wykonania na własny koszt i własnym staraniem konserwacji urządzeń Zamawiającego (pługi), jeżeli był wykorzystywany przy realizacji usług (oczyszczenie z rdzy, malowanie) i zwrot do RDW w Parczewie – baza Obwodu Drogowego Nr 1 w Parczewie, ul. 11-go Listopada 98, w terminie do dnia 15 maja kolejnych lat 2021, 2022, 2023 lub w terminie do 15 dni od dnia wypowiedzenia umowy.Wydanie i zwrot sprzętu nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym.
Zadanie nr 5: odśnieżaniu dróg wojewódzkich nr 815, 813, 814, 818 i 819 - pług ciężki - 1 szt.Zakres zamówienia obejmuje:a) odśnieżanie dróg według standardów zimowego utrzymania ustalonych przez Zamawiającego (stanowiących załącznik do Specyfikacji Technicznej) oraz zgodnie z przedmiarami usług.b) utrzymanie w stałej gotowości sprzętu przewidzianego do realizacji zamówienia wraz z jego obsługą w terminie od dnia 30 października, kolejno w latach 2020, 2021, 2022, do zakończenia świadczenia usług w sezonach 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, tj. do dnia 30 kwietnia kolejno w latach 2021, 2022, 2023.c) zapewnienia bezpośredniej łączności z obsługą sprzętu wykorzystywanego do wykonywania usług, w celu przekazywania obsłudze dyspozycji przez osoby upoważnione przez Zamawiającego oraz niezwłocznego przekazywania przez tą obsługę osobom upoważnionym przez Zamawiającego informacji o:• aktualnym stanie przejezdności dróg,• czasie rozpoczęcia i zakończenia wykonywania usług na poszczególnych odcinkach dróg,• zagrożeniach spowodowanych warunkami atmosferycznymi,• innych zdarzeniach zauważonych na drodze.d) udostępnienia sprzętu w celu umożliwienia Zamawiającemu kontroli jego przygotowania w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego, po zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości,e) zapewnienia na własny koszt i własnym staraniem obsługi bieżącej i naprawczo-remontowej sprzętu przewidzianego do świadczenia usług stanowiących przedmiot zamówienia,f) wykonania na własny koszt i własnym staraniem konserwacji urządzeń Zamawiającego (pługi), jeżeli był wykorzystywany przy realizacji usług (oczyszczenie z rdzy, malowanie) i zwrot do RDW w Parczewie – baza Obwodu Drogowego Nr 1 w Parczewie, ul. 11-go Listopada 98, w terminie do dnia 15 maja kolejnych lat 2021, 2022, 2023 lub w terminie do 15 dni od dnia wypowiedzenia umowy.Wydanie i zwrot sprzętu nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym.
Zadanie nr 6: odśnieżaniu dróg wojewódzkich nr 815, 813, 814, 818 i 819 - równiarka - 1 szt., ładowarka - 1 szt.Zakres zamówienia obejmuje:a) odśnieżanie dróg według standardów zimowego utrzymania ustalonych przez Zamawiającego (stanowiących załącznik do Specyfikacji Technicznej) oraz zgodnie z przedmiarami usług.b) utrzymanie w stałej gotowości sprzętu przewidzianego do realizacji zamówienia wraz z jego obsługą w terminie od dnia 30 października, kolejno w latach 2020, 2021, 2022, do zakończenia świadczenia usług w sezonach 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, tj. do dnia 30 kwietnia kolejno w latach 2021, 2022, 2023.c) zapewnienia bezpośredniej łączności z obsługą sprzętu wykorzystywanego do wykonywania usług, w celu przekazywania obsłudze dyspozycji przez osoby upoważnione przez Zamawiającego oraz niezwłocznego przekazywania przez tą obsługę osobom upoważnionym przez Zamawiającego informacji o:• aktualnym stanie przejezdności dróg,• czasie rozpoczęcia i zakończenia wykonywania usług na poszczególnych odcinkach dróg,• zagrożeniach spowodowanych warunkami atmosferycznymi,• innych zdarzeniach zauważonych na drodze.d) udostępnienia sprzętu w celu umożliwienia Zamawiającemu kontroli jego przygotowania w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego, po zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości, zgodnie z pkt. II.7 Specyfikacji Technicznej.e) zapewnienia na własny koszt i własnym staraniem obsługi bieżącej i naprawczo-remontowej sprzętu przewidzianego do świadczenia usług stanowiących przedmiot zamówienia.
branża Drogownictwo
podbranża utrzymanie dróg
kody CPV 90620000, 90630000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się