Przetarg 8848791 - Usługi w zakresie utrzymania rzek i cieków na terenie...

   
Analizuj Zamówienie 8848791 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2022-04-15
przedmiot ogłoszenia
Usługi w zakresie utrzymania rzek i cieków na terenie działania Zarządu Zlewni w Jaśle – Etap I Numer referencyjny: RZ.ROZ.
2810.9.2022
Przedmiotem zamówienia są „Usługi w zakresie utrzymania rzek i cieków na terenie działania Zarządu Zlewni w Jaśle – Etap I” w podziale na 21 części.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SWZ- Dokumentacja techniczna.
Utrzymanie cieków naturalnych – potok Olszynka – konserwacja w km 6312-7354, 9406-11406 w m. Siepietnica, Święcany Część nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla tej części zawiera Załącznik Nr 1 do SWZ- Dokumentacja techniczna.
Utrzymanie cieków naturalnych - koszenie skarp pot. Młynówka w km 0238-3232, 5711-6213 Część nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla tej części zawiera Załącznik Nr 1 do SWZ- Dokumentacja techniczna.
Utrzymanie cieków naturalnych - koszenie skarp pot. Krygowianka Część nr 3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla tej części zawiera Załącznik Nr 1 do SWZ- Dokumentacja techniczna.
Utrzymanie cieków naturalnych - koszenie skarp pot. Krygowianka Część nr 4 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla tej części zawiera Załącznik Nr 1 do SWZ- Dokumentacja techniczna.
Utrzymanie cieków naturalnych - koszenie skarp pot. Kunowski w km 0113-1027 Część nr 5 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla tej części zawiera Załącznik Nr 1 do SWZ- Dokumentacja techniczna.
Utrzymanie cieków naturalnych - koszenie skarp pot. Wójtowianka Część nr 6 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla tej części zawiera Załącznik Nr 1 do SWZ- Dokumentacja techniczna.
Utrzymanie cieków naturalnych - koszenie skarp na pot. Jasionka w km 0000-4760, Ulga w km 0000-0400 i Od Rozdziela w km 0000-1386 w m. Lipinki Część nr 7 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla tej części zawiera Załącznik Nr 1 do SWZ- Dokumentacja techniczna.
Roboty utrzymaniowe na potok Boberka w km 0000 - 8480 Część nr 8 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla tej części zawiera Załącznik Nr 1 do SWZ- Dokumentacja techniczna.
Roboty utrzymaniowe na potoku Chlebianka w km 0000 - 20 300 Część nr 9 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla tej części zawiera Załącznik Nr 1 do SWZ- Dokumentacja techniczna.
Utrzymanie cieków naturalnych potok Czarny Część nr 10 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla tej części zawiera Załącznik Nr 1 do SWZ- Dokumentacja techniczna.
Utrzymanie cieków naturalnych - potok Warzycki w km 0000-6000 Część nr 11 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla tej części zawiera Załącznik Nr 1 do SWZ- Dokumentacja techniczna.
Roboty utrzymaniowe na potoku Tyśmionki (wg MPHP Glinczany Potok) w km 0000 - 6000 Część nr 12 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla tej części zawiera Załącznik Nr 1 do SWZ- Dokumentacja techniczna.
Utrzymanie rzeki Stary Breń w km 0000 – 26768 Część nr 13 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla tej części zawiera Załącznik Nr 1 do SWZ- Dokumentacja techniczna.
Utrzymanie potoku Brnik w km 0000 -12591 Część nr 14 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla tej części zawiera Załącznik Nr 1 do SWZ- Dokumentacja techniczna.
Utrzymanie potoku Łukawiec w km 0000 –13315 Część nr 15 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla tej części zawiera Załącznik Nr 1 do SWZ- Dokumentacja techniczna.
Utrzymanie potoku Kawęczyńsko-Wampierzowskiego w km 0000 - 6357 Część nr 16 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla tej części zawiera Załącznik Nr 1 do SWZ- Dokumentacja techniczna.
Utrzymanie potoku Kiełkowskiego 0000 -5086 Część nr 17 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla tej części zawiera Załącznik Nr 1 do SWZ- Dokumentacja techniczna.
Utrzymanie potoku Rzochowski Główny w km 0000- 4343 Część nr 18 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla tej części zawiera Załącznik Nr 1 do SWZ- Dokumentacja techniczna.
Utrzymanie potoku Kanał Grądzki w km 0000 - 4840 Część nr 19 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla tej części zawiera Załącznik Nr 1 do SWZ- Dokumentacja techniczna.
Utrzymanie potoku Blizna 0000 -7787 Część nr 20 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla tej części zawiera Załącznik Nr 1 do SWZ- Dokumentacja techniczna.
Utrzymanie potoku Lignoza w km 0000 -4051 Część nr 21 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla tej części zawiera Załącznik Nr 1 do SWZ- Dokumentacja techniczna.
branża Wodno - kanalizacyjna, Tereny zielone
podbranża zieleń, obszary wodne i hydrotechnika
kody CPV 77310000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: zieleń , obszary wodne i hydrotechnika

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8909862 2022-05-27
godz. 10:00
PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI PEWIK SP. Z O.O. W GDYNI Przedmiotem zamówienia są: Nasadzenia drzew i krzewów na terenie oczyszczalni ścieków „Dębogórze” w gminie Kosakowo. Przedmiot zamówienia został opisany w „Projekcie zieleni na terenie Grupo...
8906960 2022-05-27
godz. 10:00
STAROSTWO POWIATOWE W JAWORZE Część 1: 1. Przedmiotem zamówienia jest koszenie poboczy i przeciwskarp dróg wojewódzkich oraz dróg powiatowych administrowanych przez Starostwo Powiatowe w Jaworze, z podziałem na 2 części....
8875834 2022-05-27
godz. 10:30
URZĄD DZIELNICY URSYNÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Utrzymanie zieleni parkowej Dzielnicy Ursynów - z podziałem na zadania: Zadanie 1. Park R. Kozłowskiego, Zadanie 2. Park im. Jana Pawła II Numer referencyjny: 19/WZP/2022 Przedmiotem zamówie...
8875724 2022-05-30
godz. 10:00
URZĄD DZIELNICY ŻOLIBORZ MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Całoroczne letnie i zimowe utrzymanie porządku i czystości w pasach drogowych dróg gminnych, tj. na jezdniach, chodnikach, placach, terenach przyulicznych wraz z utrzymywaniem zieleni przyul...
8898433 2022-05-31
godz. 11:00
PERN S.A. Wykonanie komory zasuwy wodnej oraz zasuwy pianowej na stanowisku rozdzielczym ppoż. zbiornika nr 10 w Bazie Adamowo
8915573 2022-06-03
godz. 10:00
URZĄD GMINY PUCK Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Rekowie Górnym. Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Rekowie Górnym”. Zamówienie współfinansowane j...
8916677 2022-06-03
godz. 10:00
ZWIĄZEK POWIATOWO-GMINNY ZIEMIA LUBACZOWSKA Wykonanie w systemie „zaprojektuj – wybuduj” dokumentacji projektowej i robót budowlanych w ramach zadania „Budowa infrastruktury turystycznej na terenie Związku Powiatowo-Gminnego Ziemia Lu...
8908134 2022-06-06
godz. 09:00
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE Roboty budowlane na terenie Zarządu Zlewni w Nysie z podziałem na części: (1, 2, 3, 4 części) Część 1: Część 1 Remont stopnia rzeki Białej Głuchołaskiej w km 17+893 w miejscowości Bodzanów ...
8920969 2022-06-06
godz. 11:00
URZĄD GMINY KRZYWDA 1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn.: „Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej w celu nadania jej nowych funkcji - utworzenie Miasteczka Ruchu Drogowego” Planowana inwest...
8923577 2022-06-07
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY JEZIORANY Budowa infrastruktury turystyczno – sportowej w miejscowości Kikity 1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i zagospodarowanie terenów turystyczno-rekreacyjnych nad jez.Luterskim w m...