Przetarg 10117347 - USŁUGI W ZAKRESIE ODPADÓW MEDYCZNYCH - USŁUGA W ZAKRESIE...

   
Analizuj Zamówienie 10117347 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2023-11-29
przedmiot ogłoszenia
USŁUGI W ZAKRESIE ODPADÓW MEDYCZNYCH - USŁUGA W ZAKRESIE ODBIORU, TRANSPORTU, PRZETWARZANIA I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW MEDYCZNYCH
branża Sprzątanie
podbranża wywóz śmieci, utylizacja, składowiska
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podlaskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podlaskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: wywóz śmieci, utylizacja, składowiska

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10670196 2024-07-15
godz. 11:05
Pomorskie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Oczyszczanie BIOGAZU Wszystkie szczegóły są zawarte w załączniku 1 szt.
10670415 2024-07-16
godz. 10:15
Warmińsko-Mazurskie Odbiór i dostarczenie odpadów do instalacji unieszkodliwiania odpadów z nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy, i innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjn...
10681134 2024-07-18
godz. 12:00
Śląskie Usługa odbioru, załadunku, transportu i unieszkodliwienia odpadu złom ścierny, kod odpadu 12 01 21
10665551 2024-07-19
godz. 10:00
Mazowieckie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Stromiec od 01 września 2024 r. do 31 sierpnia 2025 r. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie następujących usług:1) od...
10672131 2024-07-19
godz. 11:00
Mazowieckie Usługa odbioru, wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych z placówek pocztowych obsługiwanych przez OI Gdańsk na terenie 16 wybranych gmin, zlokalizowanych na terenie województwa p...
10638106 2024-07-22
godz. 11:00
Dolnośląskie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Lądek-Zdrój Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług odbior...
10626324 2024-07-23
godz. 08:30
Śląskie "Zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz pochodzących z oczyszczania miasta" Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na zagospodarowaniu odpadów komunalnych oraz...
10675336 2024-07-24
godz. 10:00
Małopolskie Sprzedaż samochodu RENAULT Megane III Grandtour 1.5 dCi MR'08 E4
10649139 2024-07-29
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 wytwarzanych przez Zakład Gospodarki Odpadami w Zakurzewie koło Grudziądza Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru przez Wykona...
10685688 2024-08-19
godz. 08:30
Śląskie Gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne dla PGG S.A. Oddział KWK ROW z podziałem na 14 zadań:Zadanie nr 1 – odpad o kodzie 17 09 04 - Zmieszane odpady z budo...