Zlecenie 7484623 - USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ PROGRAMISTĘ (2) 1. Przedmiotem...

   
Analizuj Zamówienie 7484623 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-05-16
przedmiot zlecenia
USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ PROGRAMISTĘ (2)

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w projekcie przez programistę.

2. Celem prowadzonych prac jest:
a) Określenie zbioru dostępnych ćwiczeń dla poszczególnych symulatorów w ramach posiadanego oprogramowania w celu parametryzacji wyników umożliwiających analizę porównawczą efektywności szkoleń;
b) Opracowanie tabeli cech zbieżnych i rozbieżnych pomiędzy symulatorami w zależności od ich zaawansowania technologicznego w celu określenia wpływu tego zaawansowania na proces szkolenia;
c) Ustalenie poziomu przyswajania wiedzy przez kursanta przy zastosowaniu różnych technologii
i narzędzi szkoleniowych skorelowanych z celami 1 i 2 powyżej;
d) Weryfikacja wpływu zewnętrznych bodźców na proces kształcenia i podnoszenia kompetencji przez uczestników szkolenia na poszczególnych urządzeniach;
e) Opracowanie założeń systemu wsparcia szkoleń kierowców poprzez określenie wytycznych procesu kształcenia i jego formy w odniesieniu do poszczególnych urządzeń;
f) Opracowanie założeń dotyczących funkcjonalności oprogramowania, analiza techniczna odnośnie wykorzystania użytych technologii oraz zaprojektowanie struktur danych;
g) Tworzenie nowego kodu, weryfikacja jakości kodu, naprawa błędów oraz przeprowadzanie testów funkcjonalnych umożliwiających sprawdzenie, czy oprogramowanie spełnia określone wytyczne;
h) Testowanie oprogramowania prototypów stanowisk symulacyjnych pod kątem kierowcy (kursanta).
3. Wymiar czasu prac oszacowany jest na maksymalnie 720 h pracy. Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia mniejszej liczby godzin, stosownie do przebiegu prac objętych projektem, jednak nie mniej niż 50% maksymalnej liczby godzin.
UWAGA
Na podstawie przepisów sekcji 6.5.2 pkt. 6 Wytycznych horyzontalnych, w związku z faktem, że prace badawcze będące przedmiotem zamówienia stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. 2018 poz. 419), szczegółowe informacje na temat zaplanowanych przez Zamawiającego w projekcie badawczo-rozwojowym prac stanowiących przedmiot zamówienia jak również wszelkich niezbędnych danych technicznych i technologicznych podane zostaną zainteresowanym potencjalnym Oferentom po podpisaniu z Zamawiającym umowy o zachowaniu poufności. Cel zamówienia Zamówienie udzielane jest na potrzeby projektu pt. „Stworzenie innowacyjnego systemu wspomagania procesu szkolenia i doskonalenia kierowców zawodowych w ujęciu wielopłaszczyznowej techniki przygotowania do zawodu kierowcy w ujęciu nowoczesnych narzędzi szkoleniowych platformy ruchu i VR oraz AR”. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w projekcie przez programistę.
2. Celem prowadzonych prac jest:
a) Określenie zbioru dostępnych ćwiczeń dla poszczególnych symulatorów w ramach posiadanego oprogramowania w celu parametryzacji wyników umożliwiających analizę porównawczą efektywności szkoleń;
b) Opracowanie tabeli cech zbieżnych i rozbieżnych pomiędzy symulatorami w zależności od ich zaawansowania technologicznego w celu określenia wpływu tego zaawansowania na proces szkolenia;
c) Ustalenie poziomu przyswajania wiedzy przez kursanta przy zastosowaniu różnych technologii
i narzędzi szkoleniowych skorelowanych z celami 1 i 2 powyżej;
d) Weryfikacja wpływu zewnętrznych bodźców na proces kształcenia i podnoszenia kompetencji przez uczestników szkolenia na poszczególnych urządzeniach;
e) Opracowanie założeń systemu wsparcia szkoleń kierowców poprzez określenie wytycznych procesu kształcenia i jego formy w odniesieniu do poszczególnych urządzeń;
f) Opracowanie założeń dotyczących funkcjonalności oprogramowania, analiza techniczna odnośnie wykorzystania użytych technologii oraz zaprojektowanie struktur danych;
g) Tworzenie nowego kodu, weryfikacja jakości kodu, naprawa błędów oraz przeprowadzanie testów funkcjonalnych umożliwiających sprawdzenie, czy oprogramowanie spełnia określone wytyczne;
h) Testowanie oprogramowania prototypów stanowisk symulacyjnych pod kątem kierowcy (kursanta).
3. Wymiar czasu prac oszacowany jest na maksymalnie 720 h pracy. Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia mniejszej liczby godzin, stosownie do przebiegu prac objętych projektem, jednak nie mniej niż 50% maksymalnej liczby godzin.
UWAGA
Na podstawie przepisów sekcji 6.5.2 pkt. 6 Wytycznych horyzontalnych, w związku z faktem, że prace badawcze będące przedmiotem zamówienia stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. 2018 poz. 419), szczegółowe informacje na temat zaplanowanych przez Zamawiającego w projekcie badawczo-rozwojowym prac stanowiących przedmiot zamówienia jak również wszelkich niezbędnych danych technicznych i technologicznych podane zostaną zainteresowanym potencjalnym Oferentom po podpisaniu z Zamawiającym umowy o zachowaniu poufności.
branża Komputery, informatyka, technika biurowa
podbranża usługi informatyczne, oprogramowanie komputerowe
kody CPV 73120000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się