Zlecenie 7621422 - Usługi specjalistyczne: opracowanie HLD w zakresie...

   
Zamówienie 7621422 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-07-31
przedmiot zlecenia
Usługi specjalistyczne: opracowanie HLD w zakresie określenia Produktów Systemu Bilansowania energii dla DER w oparciu o tech
nologię Blockchain

Przedmiotem zamówienia jest usługa specjalistyczna pt. „Opracowanie HLD w zakresie określenia Produktów Systemu Bilansowania energii dla DER w oparciu o technologię Blockchain” na rzecz przedsiębiorstwa typu startup TruBlu Sp. z o.o. inkubowanego w ramach w projektu „S5 – Akcelerator Technologii 5G”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.1: Otoczenie biznesu, Poddziałanie II.1.2: Profesjonalizacja usług biznesowych oraz realizowanego przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. Cel zamówienia Celem zamówienie jest wybór Wykonawcy na świadczenie usług specjalistycznych dla przedsiębiorstwa typu startup pod nazwą TruBlu Sp. z o.o. z zakresu opracowania HLD w zakresie określenia Produktów Systemu Bilansowania energii dla DER w oparciu o technologię Blockchain”. Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. publikuje zapytanie na mocy upoważnienia od startupu TruBlu Sp. z o.o., który bierze udział w pilotażowym programie akceleracyjnym pod nazwą S5-Akcelerator Technologii 5G realizowanym przez ŁSSE S.A. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest usługa specjalistyczna pt. „Opracowanie HLD w zakresie określenia Produktów Systemu Bilansowania energii dla DER w oparciu o technologię Blockchain” na rzecz przedsiębiorstwa typu startup TruBlu Sp. z o.o. inkubowanego w ramach w projektu „S5 – Akcelerator Technologii 5G”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.1: Otoczenie biznesu, Poddziałanie II.1.2: Profesjonalizacja usług biznesowych oraz realizowanego przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A.
Przedmiot zamówienia obejmuje określenie Produktów Systemu, który ma na celu Bilansowanie i Rozliczanie zużycia energii elektrycznej w domach, fabrykach, zakładach produkcyjnych, podmiotach zasilanych z sieci nn i SN. Poprzez określenie produktów należy rozumieć określenie zakresu narzędzi ICT, Ram oraz Komponentów Technologicznych wraz z dokonaniem wymiarowania tych Komponentów w celu weryfikacji oraz potwierdzenia wykonalności Projektu.
branża Komputery, informatyka, technika biurowa
podbranża oprogramowanie komputerowe
kody CPV 72243000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji cała Polska
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Łódzkie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się