Przetarg 10272781 - Usługi składu, druku i dystrybucji publikacji wydawanych...

   
Analizuj Zamówienie 10272781 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2024-02-20
przedmiot ogłoszenia
Usługi składu, druku i dystrybucji publikacji wydawanych przez Instytut Dziedzictwa Solidarności w roku 2024 i 2025

Przedmiotem
zamówienia bazowego jest usługa składu, druku i dystrybucji publikacji wydawanych przez Instytut Dziedzictwa Solidarności, w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2025 r.Udzielanie zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie wg aktualnych potrzeb Zamawiającego, poprzez przekazanie Wykonawcy wybranemu w postępowaniu zleceń jednostkowych. Dokładny opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SWZ (dalej OPZ)Faktyczna liczba zleceń, nakład oraz rodzaj publikacji zależeć będzie od wysokości budżetu przeznaczonego na usługi drukarskie i pokrewne, terminów realizacji usług graficznych i składu oraz aktualnych potrzeb Zamawiającego. W przypadku zmiany planu finansowego jednostki, budżet zadania może ulec zmianie, w przypadku zwiększenia kwoty przeznaczonej na realizację usług w trakcie trwania umowy ramowej, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z wnioskiem o zawarcie stosownego aneksu do umowy ramowej, zwiększającego całkowitą wartość umowy, jednak nie więcej niż o 10 % pierwotnej wartości umowy. Zamawiający określa szacunkową ilość planowanych zleceń jednostkowych: – od 1 do 6 zleceń, które będą realizowane w okresie od dnia podpisania umowy, do dnia 31.12.2024 r. - od 1 do 5 zleceń, które będą realizowane od 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2025 r.Minimalna gwarantowana wartość planowanych zleceń w trakcie całej umowy ramowej: min. 2 zlecenia o łącznej wartości min.: 80 000,00 zł brutto.

WM.271.61.2023.DA
branża Poligrafia, Wydawnictwa
podbranża czasopisma, książki, kalendarze, usługi kserograficzne, poligraficzne, inne
kody CPV 79800000, 79822000, 79822500
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: czasopisma, książki, kalendarze , usługi kserograficzne, poligraficzne, inne

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10344976 2024-03-29
godz. 09:00
Mazowieckie KM-KZ-IV.0631.20.2024.JN Usługa opracowania graficznego, składu, łamania, przygotowania do druku oraz druku i kolportażu artykułów prasowych w ramach 8 wydań gazety poświęconych dzi...
10297266 2024-04-02
godz. 10:00
Łódzkie Świadczenie usługi Centralnego Wydruku dla Izby Administracji Skarbowej w Łodzi oraz jednostek jej podległych 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi Centralnego Wydruku w ...
10280726 2024-04-05
godz. 10:00
Mazowieckie Postępowanie w celu zawarcia umowy ramowej na świadczenie usług drukowania wydawnictw Wojskowego Instytutu Wydawniczego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w za...
10385242 2024-04-08
godz. 10:00
Łódzkie Usługa wydruku centralnego dla potrzeb Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wydruku, skanowania, oraz serwisu na rzecz Łódzkiego Urzędu Wo...
10340504 2024-04-08
godz. 10:00
Wielkopolskie Dostawa blankietów elektronicznej legitymacji studenckiej w ilości 11.000 szt.,
10369919 2024-04-08
godz. 12:00
Śląskie zakup nowych książek (pomijając wydania kieszonkowe), w obrębie wydań wielotomowych nie należy rozdzielać całości serii dostawa nowych egzemplarzy książek wymienionych w załączn...
10371269 2024-04-15
godz. 12:00
Podlaskie Druk i skład wydawnictwa pt. 35 LAT WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO Parametry wydawnictwa: nakład 2000 egzemplarzy; format A4 (210 mm, 297 mm); ilość stron-120; zawartość-zdjęcia, mapy,...
10429132 2024-04-17
godz. 10:00
Dolnośląskie Sukcesywne wykonywanie pieczątek oraz ich części składowych wraz z dostawą do siedziby Dolnośląskiego Oddziału Regionalnego ARiMR we Wrocławiu, tj. 1. Automatów samotuszujących wr...
10403762 2024-04-19
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa kodów umożliwiających aktywację usługi zdalnego dostępu do publikacji elektronicznych w postaci e-booków i audiobooków dla czytelników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lubl...
10365822 2024-04-25
godz. 12:00
Mazowieckie Wykonanie i dystrybucja formularzy podatkowych i broszur informacyjnych w latach 2025-2027. 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w latach 2025-2027 formularzy i broszur informacyjnych ...