Przetarg 7405579 - Usługi prowadzenia konserwacji, serwisowania systemu...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7405579 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-03-27
przedmiot ogłoszenia
Usługi prowadzenia konserwacji, serwisowania systemu wczesnego wykrywania pożaru, dźwiękowego systemu ostrzegawczego, urządze
ń do wykrywania gazu
Numer referencyjny: TT-40-PN/15-2020

Przedmiotem zamówienia są usługi prowadzenia konserwacji, serwisowania systemu wczesnego wykrywania pożaru, dźwiękowego systemu ostrzegawczego, urządzeń do wykrywania gazu.
Zamówienie obejmuje prowadzenie konserwacji i serwisowania instalacji wczesnego wykrywania i sygnalizacji pożaru (zwanego dalej SAP), instalacji dźwiękowego systemu ostrzegawczego (zwanego dalej DSO) oraz systemu wykrywania gazu – GAZEX w obiektach SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku. Efektem działań prowadzonych przez Wykonawcę musi być ciągła sprawność i gotowość do działania systemów oraz innych elementów z nimi sprzężonych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach nr 1.2 („Opis przedmiotu zamówienia”) oraz nr 1.1 („Formularz cenowy”) do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przy czym załącznik nr 1.2 określa m. in. ilości planowych przeglądów poszczególnych systemów.
Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z p. Z. Waś (kontakt – zgodnie z informacjami zawartymi w punkcie XI, dodatkowy telefon: 32 42 91 257). Pozostałe warunki zamówienia określone są w załączniku nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia („Wzór umowy”).
branża Ochrona
podbranża instalacje, sprzęt i instalacje p-poż
kody CPV 50711000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się