Przetarg 9070975 - Usługi Pocztowe i Kurierskie Część 1: Świadczenie...

   
Analizuj Zamówienie 9070975 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-07-27
przedmiot ogłoszenia
Usługi Pocztowe i Kurierskie

Część 1: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmow
ania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów, który będzie realizowany na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 896) wraz z usługą odbioru tych przesyłek z lokalizacji Zamawiającego

Część 2: Świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym na rzecz Urzędu Transportu Kolejowego, polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu (transporcie) i doręczeniu przesyłek kurierskich w systemie „od drzwi do drzwi”.

BDG-WZPU.2501.3.2022


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00291322/01 z dnia: 2022-08-04
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-08-05 11:00
Po zmianie:
2022-08-12 11:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-08-05 11:30
Po zmianie:
2022-08-12 11:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-09-03
Po zmianie:
2022-09-10UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00300999/01 z dnia: 2022-08-10
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-08-12 11:00
Po zmianie:
2022-08-17 11:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-08-12 11:30
Po zmianie:
2022-08-17 11:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-09-10
Po zmianie:
2022-09-15UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00307599/01 z dnia: 2022-08-17
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-08-17 11:00
Po zmianie:
2022-08-22 11:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-08-17 11:30
Po zmianie:
2022-08-22 11:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-09-15
Po zmianie:
2022-09-20
branża Usługi transportowe
podbranża usługi kurierskie i pocztowe
kody CPV 64110000, 64120000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: usługi kurierskie i pocztowe

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9172732 2022-09-26
godz. 09:50
STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA SMMP.V/3300-7/22 Świadczenie usług pocztowych na rzecz Straży Miejskiej Miasta Poznania
9137305 2022-09-26
godz. 10:00
KANCELARIA SEJMU RP Usługa pocztowa świadczona na rzecz posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie przesyłek listowych do końca IX kadencji Sejmu Numer referencyjny: BIT.ZP.3021.26.2022.AMW Przed...
9171425 2022-09-27
godz. 09:30
URZĄD MIASTA NOWY TARG Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Miasta Nowy Targ w okresie od 1 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r. 1. Przedmiotem zamówienia jest św...
9166772 2022-09-27
godz. 10:00
POCZTA POLSKA S.A. Usługa G (RD Gdańsk) Numer referencyjny: CZ.26.480.2022.DTPN Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego Usługi G polegającej na przewożeniu Przesyłek (w tym Prze...
9171027 2022-09-29
godz. 00:00
POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE A) świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym polegających na przyjmowaniu, sortowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek nierejestrowanych i rejestrowanych ora...
9176550 2022-09-29
godz. 10:00
KLINICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 2 IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ W RZESZOWIE świadczenia usług w zakresie przesyłek kurierskich dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie. świadczenia usług w zakresie przesyłek kuriersk...
9185880 2022-09-29
godz. 12:00
URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Konfekcjonowanie przesyłek ws. decyzji podatkowych na potrzeby Centrum Obsługi Podatnika w 2023 r. Przedmiotem zamówienia jest konfekcjonowanie przesyłek ws. decyzji podatkowych ws. pod...
9145792 2022-10-05
godz. 11:00
POCZTA POLSKA S.A. Świadczenie usług transportowych w ramach realizacji kursów międzywęzłowych (Usługa A) w obszarze działania RD Warszawa (7 części) Numer referencyjny: CZ.26.520.2022.DTW Przedmiote...
9195086 2022-10-06
godz. 09:00
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBINIE „Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie.” Przedmiotem zam...
9166773 2022-10-13
godz. 11:00
POCZTA POLSKA S.A. Świadczenie usług transportowych w ramach realizacji kursów wewnątrzwęzłowych (tzw. usług G) w obszarze działania RD Warszawa (25 części) Numer referencyjny: CZ.26.487.2022.DTW 1.P...