Przetarg 7321791 - Usługi opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej w...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7321791 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-02-07
przedmiot ogłoszenia
Usługi opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie 4 części.
Numer referencyjny: ZP/PN/2/2020

Przedmiotem
zamówienia są usługi opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie 4 części: Część 1: Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na remont budynku nr 68 (szkoleniowy) wraz ze zmianą sposobu użytkowania na archiwum w kompleksie wojskowym w Zamościu oraz pełnienie nadzoru autorskiego; Część 2: Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na remont kuchni w budynku nr 8 w kompleksie wojskowym w Hrubieszowie oraz pełnienie nadzoru autorskiego; Część 3: Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na remont dźwigu towarowo-osobowego w budynku nr 75 (magazyn) w kompleksie wojskowym w Zamościu oraz pełnienie nadzoru autorskiego;
Cześć 4: Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na remont budynku nr 5 (koszarowy) w kompleksie wojskowym w Hrubieszowie wraz pełnieniem nadzoru autorskiego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Rozdział III pkt. 2 - A, B, C, D odpowiednio do danej części.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na remont budynku nr 68 (szkoleniowy) wraz ze zmianą sposobu użytkowania na archiwum w kompleksie wojskowym w Zamościu oraz pełnienie nadzoru autorskiego.
Część 1: Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na remont budynku nr 68 (szkoleniowy) wraz ze zmianą sposobu użytkowania na archiwum w kompleksie wojskowym w Zamościu oraz pełnienie nadzoru autorskiego; zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w rozdziale III pkt. 2 A SIWZ.

Część nr: 2 Nazwa: Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na remont kuchni w budynku nr 8 w kompleksie wojskowym w Hrubieszowie oraz pełnienie nadzoru autorskiego.
Część 2: Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na remont kuchni w budynku nr 8 w kompleksie wojskowym w Hrubieszowie oraz pełnienie nadzoru autorskiego, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w rozdziale III pkt 2 B SIWZ.

Część nr: 3 Nazwa: Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na remont dźwigu towarowo-osobowego w budynku nr 75 (magazyn) w kompleksie wojskowym w Zamościu oraz pełnienie nadzoru autorskiego
Część 3: Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na remont dźwigu towarowo-osobowego w budynku nr 75 (magazyn) w kompleksie wojskowym w Zamościu oraz pełnienie nadzoru autorskiego; zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w rozdziale III pkt. 2 C SIWZ.

Część nr: 4 Nazwa: Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na remont budynku nr 5 (koszarowy) w kompleksie wojskowym w Hrubieszowie wraz pełnieniem nadzoru autorskiego.
Cześć 4: Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na remont budynku nr 5 (koszarowy) w kompleksie wojskowym w Hrubieszowie wraz pełnieniem nadzoru autorskiego, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w rozdziale III pkt. 2 D SIWZ.
branża Projektowanie
podbranża projekt budowlany
kody CPV 71320000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się