Przetarg 7596024 - Usługi ochrony osób i mienia Numer referencyjny: Prez....

   
Analizuj Zamówienie 7596024 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-07-17
przedmiot ogłoszenia
Usługi ochrony osób i mienia
Numer referencyjny: Prez. 520/20 15 BHP

Usługi ochrony osób i mienia (kod CPV 79710000-4) spr
awowane przez pracowników ochrony wg wyszczególnienia:
1) Usługi ochrony osób i mienia w ilości 26.034 roboczogodzin - świadczone w ciągu 24 miesięcy przez pracowników ochrony na trzech posterunkach wg wyszczególnienia:
A. 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu;
B. 9,5 godziny na dobę od wtorku do piątku oraz 11,5 godziny na dobę w poniedziałki w dni urzędowania Sądu;
C. 7 godzin na dobę w dni urzędowania Sądu.
Szczegółowy opis zadań i harmonogram pracy pracowników ochrony zostanie uzupełniony we wzorze umowy - na etapie przed podpisaniem umowy. Zamawiający zachęca wykonawców do wizyty na terenie obiektu, podczas której możliwe jest uzyskanie informacji o obiektach i zakresie usług odnoszących się do przyszłego zamówienia.
2) Ochrona funkcjonariuszy Sądu (jednorazowo w ilości nie większej niż 3 funkcjonariuszy Sądu) - podczas wykonywania czynności urzędowych poza siedzibą Sądu, w tym przewóz tych osób z siedziby Sądu do miejsca czynności i z powrotem do siedziby Sądu. Miejsce wykonywania czynności urzędowych zasadniczo nie powinno wykraczać poza obszar właściwości Sądu. Przewiduje się, że czas jednego konwoju wraz z odbywaniem czynności urzędowych będzie trwał ok. 2-3 godzin. Maksymalna ilość konwojów w okresie 24 miesięcy od rozpoczęcia świadczenia usług wynosi 80, a ilość godzin ochrony w zakresie tych usług 240. Przy kalkulacji składników oferty można uwzględnić, że przedmiotowe świadczenie jest kontraktowane jedynie na wypadek zaistnienia potrzeby chronionego konwoju osób. Na przestrzeni ostatnich lat nie zdarzył się żaden taki konwój.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540134365-N-2020 z dnia: 2020-07-24
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 7
W ogłoszeniu jest:
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy PZP – w zakresie zwiększenia ilości roboczogodzin świadczenia usług - do 50% wartości całego zamówienia. Zamówienie uzupełniające może być udzielone podczas okresu wykonywania umowy, albo po tym okresie, z zastrzeżeniem zachowania terminów zakreślonych ustawą PZP.
W ogłoszeniu powinno być:
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy PZP – w zakresie zwiększenia ilości roboczogodzin świadczenia usług - do 30% wartości całego zamówienia. Zamówienie uzupełniające może być udzielone podczas okresu wykonywania umowy, albo po tym okresie, z zastrzeżeniem zachowania terminów zakreślonych ustawą PZP.
branża Ochrona
podbranża ochrona osób i mienia
kody CPV 79710000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się