Przetarg 7410167 - Usługi nasadzenia roślin oraz utrzymania terenów...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7410167 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-04-01
przedmiot ogłoszenia
Usługi nasadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych w Gminie Rzepin
Numer referencyjny: RIZP.271.6.2020.KK

Przedmio
tem zamówienia są usługi nasadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych w Gminie Rzepin. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 następujące części: 1) Część I – Utrzymanie i pielęgnacja i nasadzenia zieleni urządzonej na terenie Miasta Rzepin w 2020 roku. 2) Część II - Utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy Rzepin w 2020 roku. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na jedną lub dwie części (Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do jednej lub dwóch części zamówienia). 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1) Załącznik Nr 5 do SIWZ – Część I Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 2) Załącznik Nr 5 do SIWZ – Część II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Utrzymanie i pielęgnacja i nasadzenia zieleni urządzonej na terenie Miasta Rzepin w 2020 roku.
Załącznik Nr 5 do SIWZ – Część I Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Część nr: 2 Nazwa: Utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy Rzepin w 2020 roku
Załącznik Nr 5 do SIWZ – Część II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
branża Tereny zielone
podbranża zieleń
kody CPV 77211400, 77310000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się