Przetarg 7695278 - Usługi łączności Numer referencyjny: DZ.3321.188.2020 ...

   
Analizuj Zamówienie 7695278
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-09-15
przedmiot ogłoszenia
Usługi łączności
Numer referencyjny: DZ.3321.188.2020

Przedmiotem zamówienia jest:
Usługi łączności
Zad. 1 – Świ
adczenie usług telefonii komórkowej
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Załącznik 2b i Załącznik 3 do SIWZ.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Zad. 1 – Świadczenie usług telefonii komórkowej
Przedmiotem zamówienia jest: Usługi łączności Zad. 1 – Świadczenie usług telefonii komórkowej Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Załącznik 2b i Załącznik 3 do SIWZ.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540187661-N-2020 z dnia: 2020-09-30
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-09-30, godzina: 09:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-10-09, godzina: 09:00UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540196397-N-2020 z dnia: 2020-10-09
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2020-10-09, godzina: 09:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2020-10-16, godzina: 09:00UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540200000-N-2020 z dnia: 2020-10-14
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2020-10-09, godzina: 09:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2020-10-21, godzina: 09:00
branża Telekomunikacja, Telefony
podbranża telekomunikacja usługi, osprzęt radiotelekomunikacyjny telefoniczny
kody CPV 32250000, 64200000, 64210000, 64212000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie ,dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się