Przetarg 9013943 - Usługi konfekcjonowania, doręczania oraz przyjmowania...

   
Analizuj Zamówienie 9013943 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-07-01
przedmiot ogłoszenia
Usługi konfekcjonowania, doręczania oraz przyjmowania (odbierania) zwrotów przesyłek, zawierających czasopisma Wojskowego Ins
tytutu Wydawniczego w Warszawie

Wykonywanie usług, polegających na konfekcjonowaniu, doręczaniu oraz przyjmowaniu (odbieraniu) zwrotów przesyłek, zawierających czasopisma Wojskowego Instytutu Wydawniczego w Warszawie.Zlecenia obejmować będą: 1 konfekcjonowanie, to jest: 1.1 zafoliowanie albo zapakowanie w koperty lub paczki egzemplarzy czasopism do wysyłki według bazy adresowej (rozdzielnika), dostarczanej każdorazowo przez Zamawiającego pocztą e-mail,1.2 naniesienie na przesyłkę danych adresata z bazy adresowej (rozdzielnika) Zamawiającego,1.3. naniesienie na przesyłkę danych Zamawiającego (nadawcy) i oznaczenia danego czasopisma (wzory etykiet Zamawiający przekaże pocztą e-mail), 1.4. naniesienie na przesyłkę danych Wykonawcy (nazwa, adres), który będzie nadawał przesyłki w imieniu i na rzecz Zamawiającego,1.5 naniesienie na przesyłkę krajową informacji o kierowaniu zwrotów na adres Wykonawcy, natomiast na przesyłkę zagraniczną – informacji o kierowaniu zwrotów na adres Zamawiającego,2 doręczanie określonej liczby przesyłek do adresatów w kraju i za granicą, zgodnie z bazą adresową, dostarczaną każdorazowo przez Zamawiającego pocztą e-mail, 3. przyjmowanie (odbieranie) zwrotów przesyłek krajowych, poza przesyłkami zagranicznymi,4. przechowywanie zwrotów przesyłek oraz egzemplarzy reklamacyjnych i archiwalnych czasopism (około 0,1% nakładu danej edycji) przez okres trwania umowy.

9/2022
branża Usługi transportowe
podbranża usługi kurierskie i pocztowe
kody CPV 64111000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: usługi kurierskie i pocztowe

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9091663 2022-08-12
godz. 10:00
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W PŁOŃSKU Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym
9091740 2022-08-12
godz. 12:00
SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU świadczenie usługi polegającej na dowożeniu, sortowaniu, ewidencjonowaniu korespondencji pomiędzy jednostkami sądownictwa powszechnego i prokuratury prowadzone w trybie konkurencyjnym ...
9092170 2022-08-16
godz. 10:00
ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE M.ST. WARSZAWY Świadczenie usług pocztowych w 2022/2024 w obrocie krajowym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych i ich ewentualnych zwrotów na potrzeby ZGN Praga-P...
9087945 2022-08-16
godz. 11:00
URZĄD MIASTA I GMINY GŁUCHOŁAZY Świadczenie kompl. obsługi pocztowej w obrocie kr. i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych na potrzeby UM w Głuchołazach na okres 15 mi...
9092256 2022-08-17
godz. 13:00
URZĄD DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Dzielnicy Praga Północ. 1. Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług pocztowych polegających na przyjmowan...
9071860 2022-08-22
godz. 11:00
POCZTA POLSKA S.A. Usługa Poczty Firmowej w Krakowie Numer referencyjny: CZ.26.440.2022.DTW Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi Poczta Firmowa (usługa F) dla Regionu Dystrybucji Kraków. Usłu...
9093224 2022-08-24
godz. 23:59
OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A. Sukcesywne świadczenie usług kurierskich na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A..
9071850 2022-08-26
godz. 12:00
POCZTA POLSKA S.A. Opróżnianie skrzynek, miasto Kraków, RD Kraków Numer referencyjny: CZ.26.346.2022.DTW Przedmiotem zamówienia jest świadczenie Usługi E, polegającej na opróżnianiu nadawczych skrzyn...
9092268 2022-09-06
godz. 10:00
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY Świadczenie usług pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Naczelnego Sądu Administracyjnego Numer referencyjny: WAG.262.4.2022 1. Przedmiotem zamówienia jest ...
9094951 2022-09-09
godz. 11:00
POCZTA POLSKA S.A. Świadczenie usługi A- realizacja liniowych kursów międzywęzłowych dla Regionu Dystrybucji Kraków (cztery części) Numer referencyjny: CZ.26.444.2022.DTW 1. Przedmiotem zamówienia je...