Przetarg 9013943 - Usługi konfekcjonowania, doręczania oraz przyjmowania...

   
Analizuj Zamówienie 9013943 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-07-01
przedmiot ogłoszenia
Usługi konfekcjonowania, doręczania oraz przyjmowania (odbierania) zwrotów przesyłek, zawierających czasopisma Wojskowego Ins
tytutu Wydawniczego w Warszawie

Wykonywanie usług, polegających na konfekcjonowaniu, doręczaniu oraz przyjmowaniu (odbieraniu) zwrotów przesyłek, zawierających czasopisma Wojskowego Instytutu Wydawniczego w Warszawie.Zlecenia obejmować będą: 1 konfekcjonowanie, to jest: 1.1 zafoliowanie albo zapakowanie w koperty lub paczki egzemplarzy czasopism do wysyłki według bazy adresowej (rozdzielnika), dostarczanej każdorazowo przez Zamawiającego pocztą e-mail,1.2 naniesienie na przesyłkę danych adresata z bazy adresowej (rozdzielnika) Zamawiającego,1.3. naniesienie na przesyłkę danych Zamawiającego (nadawcy) i oznaczenia danego czasopisma (wzory etykiet Zamawiający przekaże pocztą e-mail), 1.4. naniesienie na przesyłkę danych Wykonawcy (nazwa, adres), który będzie nadawał przesyłki w imieniu i na rzecz Zamawiającego,1.5 naniesienie na przesyłkę krajową informacji o kierowaniu zwrotów na adres Wykonawcy, natomiast na przesyłkę zagraniczną – informacji o kierowaniu zwrotów na adres Zamawiającego,2 doręczanie określonej liczby przesyłek do adresatów w kraju i za granicą, zgodnie z bazą adresową, dostarczaną każdorazowo przez Zamawiającego pocztą e-mail, 3. przyjmowanie (odbieranie) zwrotów przesyłek krajowych, poza przesyłkami zagranicznymi,4. przechowywanie zwrotów przesyłek oraz egzemplarzy reklamacyjnych i archiwalnych czasopism (około 0,1% nakładu danej edycji) przez okres trwania umowy.

9/2022
branża Usługi transportowe
podbranża usługi kurierskie i pocztowe
kody CPV 64111000
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: usługi kurierskie i pocztowe

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9936704 2023-09-22
godz. 10:00
POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W POZNANIU Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym. Miejsce odbioru przesyłek: Franowo 26, 61-301 Poznań. Termin realizacji zamówienia: Zamówienie będ...
9931433 2023-09-25
godz. 09:00
MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Opis Przedmiotu Zamówienia zawarty jest w...
9949228 2023-09-27
godz. 10:00
PODKARPACKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W RZESZOWIE Świadczenie usług pocztowych dla PBGiTR w Rzeszowie 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w 2023 roku na rzecz Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie i jego komóre...
9947198 2023-09-27
godz. 12:00
KANCELARIA SENATU Świadczenie usług pocztowych polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu, doręczaniu przesyłek listowych nadawanych przez senatorów na terenie kraju 1. Przedmiotem zamówienia jest świadcz...
9953471 2023-09-28
godz. 15:00
SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY IM PROF. ADAMA GRUCY CMKP W OTWOCKU Świadczenie usług pocztowych pobraniowych w obrocie krajowym przez okres 24 miesięcy.
9950013 2023-09-29
godz. 10:00
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sukcesywne świadczenie usług świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztyn...
9949919 2023-09-29
godz. 10:00
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE 305/2023/US/DZP Sukcesywne świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA:
9828212 2023-09-29
godz. 13:00
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W WARSZAWIE CENTRALA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Świadczenie usług kurierskich polegających na doręczaniu przesyłek kurierskich nadawanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w latach 2024-2026 Numer referencyjny: 993200.271.14.2023 Przed...
9956448 2023-10-02
godz. 12:00
MINISTERSTWO FINANSÓW Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych oraz paczek na rzecz Ministerstwa Finansów w latach 2...
9918433 2023-10-03
godz. 12:00
POCZTA POLSKA S.A. Usługa A -Kursy liniowe (podział na 2 części) (CZ.26.443.2023.DTZ) Numer referencyjny: CZ.26.443.2023.DTZ Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego Usługi A, polegającej...