Przetarg 7278463 - Usługi doradztwa prawnego w zakresie zadań realizowanych...

   
Analizuj Zamówienie 7278463 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2020-01-14
przedmiot ogłoszenia
Usługi doradztwa prawnego w zakresie zadań realizowanych przez PKP PLK S.A. świadczonych w ramach POIŚ, CEF, POPW na potrzeby
wsparcia zadań inwestycyjnych finansowanych z UE w ramach PT POIŚ i PT CEF Numer referencyjny: 9090/IRZU/01385/00391/19/P
Część I dotycząca usług prawnych dla projektów inwestycyjnych Regionu Śląskiego prowadzonych we WrocławiuBieżące kompleksowe doradztwo prawne obejmuje doradztwo w całym procesie realizacji inwestycji przez Zamawiającego – przede wszystkim w ramach projektów POIiŚ, CEF i POPW w aspektach realizacji inwestycji, rozliczania projektów ze środków Unii Europejskiej, reprezentacji Zamawiającego oraz zamówień publicznych.W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do pełnienia dyżurów, których celem jest bezpośrednie udzielanie porad, uzgadnianie dokumentów, udzielanie wyjaśnień i konsultacji oraz odbiór niezbędnych dokumentów poprzez obecność jednego członka Zespołu Ekspertów w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
Część II dotycząca usług prawnych dla projektów inwestycyjnych Regionu Śląskiego prowadzonych w SosnowcuBieżące kompleksowe doradztwo prawne obejmuje doradztwo w całym procesie realizacji inwestycji przez Zamawiającego – przede wszystkim w ramach projektów POIiŚ, CEF i POPW w aspektach realizacji inwestycji, rozliczania projektów ze środków Unii Europejskiej, reprezentacji Zamawiającego oraz zamówień publicznych.W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do pełnienia dyżurów, których celem jest bezpośrednie udzielanie porad, uzgadnianie dokumentów, udzielanie wyjaśnień i konsultacji oraz odbiór niezbędnych dokumentów poprzez obecność jednego członka Zespołu Ekspertów w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
Część III dotycząca usług prawnych dla projektów Regionu PołudniowegoBieżące kompleksowe doradztwo prawne obejmuje doradztwo w całym procesie realizacji inwestycji przez Zamawiającego – przede wszystkim w ramach projektów POIiŚ, CEF i POPW w aspektach realizacji inwestycji, rozliczania projektów ze środków Unii Europejskiej, reprezentacji Zamawiającego oraz zamówień publicznych.W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do pełnienia dyżurów, których celem jest bezpośrednie udzielanie porad, uzgadnianie dokumentów, udzielanie wyjaśnień i konsultacji oraz odbiór niezbędnych dokumentów poprzez obecność jednego członka Zespołu Ekspertów w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
branża Ekonomia, prawo i organizacja
podbranża usługi prawne
kody CPV 79110000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się