Przetarg 7900205 - Usługę dozoru przy użyciu alarmu NIEruchomości...

   
Analizuj Zamówienie 7900205 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2020-12-28
przedmiot ogłoszenia
Usługę dozoru przy użyciu alarmu NIEruchomości będących w zasobach OReg AMW w Szczecinie wraz z konserwacją oraz montażem
systemów alarmowych Numer referencyjny: DZP-OS.2619.649.2020
Świadczenie usług ochrony nieruchomości Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Szczecinie położonej w Szczecinie ul. Potulicka 2 / ul. Sambora 4Usługa ma być realizowana w oparciu o istniejące urządzenia techniczne, (Wykonawca montuje we własnym zakresie urządzenie emitujące), reakcja grupy interwencyjnej na otrzymane sygnały alarmowe natychmiast, lecz nie później niż w czasie 15 minut w dzień (600 – 2200), 10 minut w nocy od chwili przesłania sygnału, Grupa Interwencyjna: skład 2 osobowy i samochód służbowy oznakowany. Wyposażenie – każdy z pracowników musi posiadać kamizelkę taktyczną, opatrunek osobisty, pałkę typu tonfa, kajdanki, latarkę taktyczną, paralizator lub broń palna krótka. Zamawiający nie będzie ponosił kosztów weryfikacji fałszywych alarmów, przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, wymagana konserwacja systemów, Termin rozpoczęcia świadczenia usługi – od 01.04.2021r.Usługa ma być realizowana w oparciu o istniejące urządzenia techniczne, instalacja alarmowa składa się z 5 odrębnych systemów (Wykonawca montuje we własnym zakresie urządzenia emitujące), reakcja grupy interwencyjnej na otrzymane sygnały alarmowe natychmiast, lecz nie później niż w czasie 15 minut w dzień (600 – 2200), 10 minut w nocy od chwili przesłania sygnału, Grupa Interwencyjna: skład 2 osobowy i samochód służbowy oznakowany. Wyposażenie – każdy z pracowników musi posiadać kamizelkę taktyczną, opatrunek osobisty, pałkę typu tonfa, kajdanki, latarkę taktyczną, paralizator lub broń palna krótka. Zamawiający nie będzie ponosił kosztów weryfikacji fałszywych alarmów, przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, wymagana konserwacja systemów, Termin rozpoczęcia świadczenia usługi – od 01.04.2021r.
Świadczenie usług ochrony nieruchomości Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Szczecinie położonej w Szczecinie przy ul. Ludowa 24Do zamontowania centrala alarmowa, sygnalizator oraz min. 8 czujek ruchu, miejsce zamontowania systemu zostanie uzgodnione z wyznaczonym pracownikiem Zamawiającego, reakcja grupy interwencyjnej na otrzymane sygnały alarmowe natychmiast, lecz nie później niż w czasie 15 minut w dzień (600 – 2200), 10 minut w nocy od chwili przesłania sygnału, Grupa Interwencyjna: skład 2 osobowy i samochód służbowy oznakowany. Wyposażenie – każdy z pracowników musi posiadać kamizelkę taktyczną, opatrunek osobisty, pałkę typu tonfa, kajdanki, latarkę taktyczną, paralizator lub broń palna krótka. Zamawiający nie będzie ponosił kosztów weryfikacji fałszywych alarmów, przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, wymagana konserwacja systemu. Termin rozpoczęcia świadczenia usługi – od dnia podłączenia nadajnika, nie wcześniej niż 01.03.2021r.
Świadczenie usług ochrony nieruchomości Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Szczecinie położonej w Kołobrzegu przy ul. Artyleryjskiej 1Usługa ma być realizowana w oparciu o istniejące urządzenia techniczne (Wykonawca montuje we własnym zakresie urządzenie emitujące), reakcja grupy interwencyjnej na otrzymane sygnały alarmowe natychmiast, lecz nie później niż w czasie 15 minut w dzień (600 – 2200), 10 minut w nocy od chwili przesłania sygnału, Grupa Interwencyjna: skład 2 osobowy i samochód służbowy oznakowany. Wyposażenie – każdy z pracowników musi posiadać kamizelkę taktyczną, opatrunek osobisty, pałkę typu tonfa, kajdanki, latarkę taktyczną, paralizator lub broń palna krótka. Zamawiający nie będzie ponosił kosztów weryfikacji fałszywych alarmów, przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, wymagana konserwacja systemu. Termin rozpoczęcia świadczenia usługi – od dnia podłączenia nadajnika, nie wcześniej niż 01.04.2021r.
Świadczenie usług ochrony nieruchomości Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Szczecinie położonej w Witkowie PyrzyckimDo zamontowania centrala alarmowa, sygnalizator oraz min. 6 czujek ruchu, miejsce zamontowania systemu zostanie uzgodnione z wyznaczonym pracownikiem Zamawiającego, reakcja grupy interwencyjnej na otrzymane sygnały alarmowe natychmiast, lecz nie później niż w czasie 25 minut od chwili przesłania sygnału, Grupa Interwencyjna: skład 2 osobowy i samochód służbowy oznakowany. Wyposażenie – każdy z pracowników musi posiadać kamizelkę taktyczną, opatrunek osobisty, pałkę typu tonfa, kajdanki, latarkę taktyczną, paralizator lub broń palna krótka. .Zamawiający nie będzie ponosił kosztów weryfikacji fałszywych alarmów, przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, wymagana konserwacja systemu. Termin rozpoczęcia świadczenia usługi – od dnia podłączenia nadajnika, nie wcześniej niż 01.03.2021r.
branża Ochrona
podbranża instalacje, ochrona osób i mienia
kody CPV 50800000, 79711000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Zachodniopomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Zachodniopomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się