Zlecenie 7477071 - Usługa zorganizowania i przeprowadzenia warsztatów...

   
Analizuj Zamówienie 7477071 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-05-12
przedmiot zlecenia
Usługa zorganizowania i przeprowadzenia warsztatów kompetencji rodzicielskich, warsztatów kompetencji społecznych dzieci i tre
ningów umiejętności wychowawczych w systemie pieczy zastępczej w ramach projektu pn.: W rodzinie jest MOC, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020), Osi Priorytetowej: 9 Włączenie społeczne, Działania 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałania 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych - konkursy horyzontalne.
branża Edukacja, szkolenia, Pomoc społeczna, usługi opiekuńcze
podbranża kursy i szkolenia inne, pomoc społeczna, szkolenia miękkie
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Dolnośląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Dolnośląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się