Przetarg 7759552 - Usługa wywozu odpadów komunalnych w Gminie Besko Numer...

   
Analizuj Zamówienie 7759552 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-10-16
przedmiot ogłoszenia
Usługa wywozu odpadów komunalnych w Gminie Besko
Numer referencyjny: SR.271.20.2020

Przedmiotem zamówienia jest odbieranie
wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości niezamieszkałych w Gminie Besko, o kodach : 20 03 01, 15 01 06, 15 01 07, 20 02 01, 150101.
Przedmiot zamówienia obejmuje : zbiórkę i załadunek odpadów z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Besko, odczytanie kodu kreskowego bezpośrednio przy odbiorze worków z posesji, oraz ich transport do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów ul. Białobrzeska 108, 38-400 Krosno

Usługa będzie wykonywana w dni robocze w zależności od rodzaju odpadów odpowiednio:
- workach koloru czarnego odpady zmieszane i w workach koloru brązowego odpady
zielone i ulegające biodegradacji – raz na dwa tygodnie,
- workach koloru zielonego: odpady szkła - jeden raz w miesiącu,
- workach koloru żółtego odpady tworzywa sztucznego i metali oraz w workach koloru
niebieskiego opakowania z papieru i tektury - jeden raz w miesiącu.
branża Sprzątanie
podbranża wywóz śmieci, utylizacja, składowiska
kody CPV 90500000, 90511000, 90512000, 90513100
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się