Przetarg 10110972 - USŁUGA W ZAKRESIE PEŁNIENIA OB. INSP. NADZORU INWEST. NAD...

   
Analizuj Zamówienie 10110972 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-11-27
przedmiot ogłoszenia
USŁUGA W ZAKRESIE PEŁNIENIA OB. INSP. NADZORU INWEST. NAD ROB. ELEKTR. NA ZAD. PN. „BUDOWA TĘŻNI SOLANKOWEJ” ORAZ „PRZEBUDOWA BOIS
KA NA STADIONIE MIEJSKIM ORAZ UTWORZENIE POLA NAMIOTOWEGO Z …”

Usługa nadzoru w zakresie pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami elektrycznymi na zadaniach pn. „Budowa tężni solankowej” oraz „Przebudowa boiska na stadionie miejskim oraz utworzenie pola namiotowego z infrastrukturą sanitarną i stanowiska dla kamperów”. Opis przedmiotu zamówienia w SWZ i w zał.

ZP.271.73.2023

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00529539/01 z dnia: 2023-12-04
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2023-12-05 11:00
Po zmianie:
2023-12-07 11:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2023-12-05 11:15
Po zmianie:
2023-12-07 11:15
branża Projektowanie
podbranża nadzór, kosztorys, przegląd
kody CPV 71247000
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Wielkopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Wielkopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: nadzór, kosztorys, przegląd

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10274750 2024-02-27
godz. 12:00
Małopolskie Przegląd techniczny (roczny) obiektów budowlanych: kanały przełazowe, półprzełazowe, mosty technologiczne, estakady wraz szacunkową wyceną zaleceń z przeglądu.
10270929 2024-02-29
godz. 10:30
Pomorskie Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego, dla zadania nr 13522 pod nazwą dostosowanie trzech budynków do aktualnych warunków ppoż. w m. Gdynia...
10276291 2024-03-01
godz. 10:00
Dolnośląskie „Opracowanie audytu energetycznego dot. poprawienia efektywności energetycznej budynku przy ul. Przyjaciół Żołnierza nr 20a w Wałbrzychu”.
10262637 2024-03-04
godz. 11:00
Dolnośląskie „Rozbudowa wraz z przebudową budynku domu pogrzebowego(...)w Kamieńcu Ząbkowickim w podziale na 2 zadania”.Projekt współfinansowany ze środków RządowyFunduszPolskiŁad: ProgramIn...
10278272 2024-03-05
godz. 08:45
Śląskie 14/2024/DTT/KP OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WRAZ ZE SKUTECZNYM ZGŁOSZENIEM ROBÓT BUDOWLANYCH DO ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ ORAZ SPRAWOWANIEM NADZORU AUTORSKIEGO DLA ZADANIA ...
10278463 2024-03-05
godz. 10:00
Dolnośląskie Świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu przy realizacji inwestycji pn. "Budowa odkrytego basenu miejskiego wraz z budynkiem obsługi oraz infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Kąpielowe...
10277990 2024-03-05
godz. 13:00
Podkarpackie Wykonywanie usług nadzoru inwestorskiego obejmującego zadanie pn.: Przebudowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Zaklików w miejscowościach Gielnia i Józefów
10242997 2024-03-07
godz. 10:00
Wielkopolskie Wykonanie okresowej pięcioletniej kontroli instalacji elektrycznej i piorunochronnej w budynkach mieszkalnych, tj. w lokalach mieszkalnych, użytkowych, własnych, częściach wspólnych bu...
10277747 2024-03-11
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie Budowa drogi na działce 2851 w Nakle nad Notecią. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. Budowa drogi na działce 2851 w Nakle nad Notecią wraz z pełnienie...
10269418 2024-03-18
godz. 08:00
Zachodniopomorskie Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji technicznej, projektowo-kosztowej wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji administracyjnych oraz nadzorem autorskim zadania pn. Przebudowa Szpitalnego ...