Przetarg 7912638 - Usługa w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania...

   
Analizuj Zamówienie 7912638 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-12-31
przedmiot ogłoszenia
Usługa w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych
Numer referencyjny: DZP.271-49/20

1. Przedmiote
m zamówienia są usługi w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych, zgodnie z załączonym formularzem cenowym (załącznik nr 1B do SIWZ) oraz opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do umowy).
2. Usługi realizowane będą dla jednostek Zamawiającego zlokalizowanych w Krakowie przy ul. Strzeleckiej 2-2A oraz w Radziszowie przy ul. Podlesie 173 (załącznik nr 1B do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje wywóz, transport i unieszkodliwianie odpadów o kodzie –180102, 180103, 180106, 180109, 180182.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540397992-N-2021 z dnia: 2021-01-11
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 12.01.2021, godzina: 09:30,

W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 14.01.2021, godzina: 09:30,
branża Sprzątanie
podbranża wywóz śmieci, utylizacja, składowiska
kody CPV 90500000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Małopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Małopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się