Przetarg 8637323 - USŁUGA UBEZPIECZENIA ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W...

   
Analizuj Zamówienie 8637323 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-01-04
przedmiot ogłoszenia
USŁUGA UBEZPIECZENIA ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W LUBLINIE

1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tyt. prowadzonej d
ziałalności i posiadanego mienia2. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tyt. administrowania drogami3. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia4. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk5. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk

SWZ NR 231/2021/Lublin


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00022183/01 z dnia: 2022-01-17
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-01-18 12:00
Po zmianie:
2022-01-26 12:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-01-18 12:20
Po zmianie:
2022-01-26 12:20
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-02-16
Po zmianie:
2022-02-24UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00033661/01 z dnia: 2022-01-25
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-01-26 12:00
Po zmianie:
2022-01-28 12:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-01-26 12:20
Po zmianie:
2022-01-28 12:20
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-02-24
Po zmianie:
2022-02-26UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00039031/01 z dnia: 2022-01-28
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-01-28 12:00
Po zmianie:
2022-02-02 12:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-01-28 12:20
Po zmianie:
2022-02-02 12:20
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-02-26
Po zmianie:
2022-03-03UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00043722/01 z dnia: 2022-02-01
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-02-02 12:00
Po zmianie:
2022-02-08 12:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-02-02 12:20
Po zmianie:
2022-02-08 12:20
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-03-03
Po zmianie:
2022-03-09
branża Finanse - ubezpieczenia
podbranża majątkowe i komunikacyjne
kody CPV 66510000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: majątkowe i komunikacyjne

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8815919 2022-05-12
godz. 10:00
UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI COLLEGIUM MEDICUM W KRAKOWIE Wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi ubezpieczenia mienia od wszelkich ryzyk losowych oraz sprzętu elektronicznego od uszkodzeń na rzecz Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum. N...
8893462 2022-05-18
godz. 11:00
POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE SP. Z O.O. NIEPUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL POWIATOWY W WIER Świadczenie usług w zakresie ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej i pojazdów dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy Część 1: Część 1 - ubezpieczeni...
8871933 2022-05-19
godz. 10:00
URZĄD GMINY GODÓW Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Godów i gminnych jednostek organizacyjnych na lata 2022-2025. Część 1: Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Godów i gminnych jednostek ...
8899175 2022-05-23
godz. 10:00
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W OPOCZNIE Przedmiot zamówienia obejmuje:Ubezpieczenia komunikacyjne Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie w zakresie:Obowiązkowego Ubezpieczenia Odp...
8906056 2022-05-24
godz. 12:00
URZĄD GMINY BORZĘCIN USŁUGA UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI I MŁODZIEŻY I UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRACOWNIKÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH I OŚWIATOWO – WYCHOWAWCZYCH GMINY BORZĘ...
8906716 2022-05-24
godz. 12:00
UNIWERSYTECKI DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY IM. LUDWIKA ZAMENHOFA W BIAŁYMSTOKU Kompleksowe ubezpieczenie mienia i innych interesów Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. L. Zamenhofa w Białymstoku Część 1: Część I. 1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ...
8901505 2022-05-24
godz. 14:50
URZĄD GMINY LYSKI Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenie członków ochotniczych straży pożarnych dla Gminy Lyski
8909534 2022-05-25
godz. 10:00
SUPRA BROKERS S.A. USŁUGA UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI I MŁODZIEŻY I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRACOWNIKÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH I OŚWIATOWO – WYCHOWAWCZYCH GMINY ŚRODA ŚLĄSKA Usług...
8909022 2022-05-30
godz. 09:00
ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W GDAŃSKU Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia pojazdów. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: wykonanie usługi obejmującej świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie...
8879166 2022-05-30
godz. 10:00
POLITECHNIKA WARSZAWSKA Usługa ubezpieczenia kosztów leczenia i następstw NIEszczęśliwych wypadków osób wyjeżdżających służbowo/kierowanych z PW za granicę Numer referencyjny: ZP.U.ML.15.2022 Przedmiotem zamówienia...