Przetarg 8776289 - USŁUGA UBEZPIECZENIA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA...

   
Analizuj Zamówienie 8776289
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2022-03-16
przedmiot ogłoszenia
USŁUGA UBEZPIECZENIA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO SPZOZ
Zamówienie zostało podzielone na następujące części (pakiety). Zamawiający
dopuszcza możliwość złożenia oferty na dowolną liczbę pakietów.
Przedmiotem postępowania jest:
PAKIET I
1. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą
2. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności medycznej
3. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia
PAKIET II
1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk
2. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk
PAKIET III
1. Ubezpieczenia komunikacyjne
Pakiet I Część nr 1 1. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą 2. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności medycznej 3. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia
Pakiet II Część nr 2 1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk 2. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk
Pakiet III Część nr 3 1. Ubezpieczenia komunikacyjne

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2022/S 073-196435 z dnia 2022-04-13:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 18/04/2022
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 29/04/2022
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 18/04/2022
Czas lokalny: 11:30
Powinno być:
Data: 29/04/2022
Czas lokalny: 11:30
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 16/07/2022
Powinno być:
Data: 27/07/2022


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2022/S 082-222057 z dnia 2022-04-27:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 29/04/2022
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 12/05/2022
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 29/04/2022
Czas lokalny: 11:30
Powinno być:
Data: 12/05/2022
Czas lokalny: 11:30
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 27/07/2022
Powinno być:
Data: 09/08/2022
branża Finanse - ubezpieczenia
podbranża majątkowe i komunikacyjne
kody CPV 66510000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: majątkowe i komunikacyjne

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8815919 2022-05-12
godz. 10:00
UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI COLLEGIUM MEDICUM W KRAKOWIE Wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi ubezpieczenia mienia od wszelkich ryzyk losowych oraz sprzętu elektronicznego od uszkodzeń na rzecz Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum. N...
8886918 2022-05-17
godz. 12:00
STAROSTWO POWIATOWE W PUCKU Usługa ubezpieczenia Powiatu Puckiego wraz z jednostkami podległymi Część 1: Ubezpieczenia wspólne dla wszystkich jednostek wymienionych w SWZ1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z t...
8886915 2022-05-18
godz. 10:00
STAROSTWO POWIATOWE W NAMYSŁOWIE Usługa ubezpieczenia Powiatu Namysłowskiego wraz z jednostkami podległymi. Część 1: CZĘŚĆ (PAKIET) IUbezpieczenia wspólne dla wszystkich jednostek wymienionych w SWZ1. Ubezpieczenie odpowie...
8907672 2022-05-24
godz. 10:00
SOSNOWIECKI SZPITAL MIEJSKI SP. Z O.O. Usługa ubezpieczenia mienia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im Św. Barbary w Sosnowcu – II termin 1. Przedmiotem zamówienia jest Usługa ubezpieczenie mienia Wojewódzkiego Szpi...
8898837 2022-05-24
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK Ubezpieczenie Miasta i Gminy Kórnik 2022-2025 Część 1: Część I Zamówienia:Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk,Ubezpiec...
8906066 2022-05-24
godz. 10:00
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODAROWANIA ODPADAMI W PŁOCKU SP. Z O.O. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Część 1: Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia:Część Ia) mienia od wszystkich ryzykb) sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzy...
8905897 2022-05-24
godz. 12:00
URZĄD GMINY RYMANÓW Usługa ubezpieczenia NNW Dzieci i Młodzieży Placówek Oświatowych oraz Wychowanków Placówek Oświatowo-Wychowawczych i Ubez. OC Pracowników Placówek Oświatowych i Oświatowo –Wychowawczych Gmin...
8903734 2022-05-27
godz. 10:00
STAROSTWO POWIATOWE W AUGUSTOWIE Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Augustowskiego Część 1: Część I: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Augustowskiego. Zakres ubezpieczenia obejmuje:1)...
8909022 2022-05-30
godz. 09:00
ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W GDAŃSKU Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia pojazdów. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: wykonanie usługi obejmującej świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie...
8906492 2022-05-30
godz. 11:00
WĘGLOKOKS KRAJ SP. Z O.O. Świadczenie usług ubezpieczeniowych w zakresie ubezpieczenia mienia, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialności cywilnej w Węglokoks Kraj S.A.