Przetarg 8962688 - USŁUGA UBEZPIECZENIA SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W PILE...

   
Analizuj Zamówienie 8962688 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2022-06-07
przedmiot ogłoszenia
USŁUGA UBEZPIECZENIA SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W PILE Numer referencyjny: SWZ NR 19/2022/Piła
Przedmiotem postępowania jest:

PAKIET I
1. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą
2. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności medycznej
3. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia
PAKIET II
1. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów
2. Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia
3. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji
PAKIET III
1. Ubezpieczenia komunikacyjne
PAKIET I Część nr 1 PAKIET I 1. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą 2. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności medycznej 3. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia
PAKIET II Część nr 2 PAKIET II 1. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów 2. Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia 3. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji
PAKIET III Część nr 3 PAKIET III 1. Ubezpieczenia komunikacyjne

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2022/S 125-356232 z dnia 2022-07-01:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 12/07/2022
Czas lokalny: 13:00
Powinno być:
Data: 05/08/2022
Czas lokalny: 13:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 09/10/2022
Powinno być:
Data: 02/11/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Część nr: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 12/07/2022
Czas lokalny: 13:15
Powinno być:
Data: 05/08/2022
Czas lokalny: 13:15


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2022/S 135-386574 z dnia 2022-07-15:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 05/08/2022
Czas lokalny: 13:00
Powinno być:
Data: 12/08/2022
Czas lokalny: 13:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 02/11/2022
Powinno być:
Data: 09/11/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 05/08/2022
Czas lokalny: 13:15
Powinno być:
Data: 12/08/2022
Czas lokalny: 13:15
branża Finanse - ubezpieczenia
podbranża majątkowe i komunikacyjne
kody CPV 66510000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Wielkopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Wielkopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: majątkowe i komunikacyjne

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9031445 2022-08-17
godz. 11:30
CENTRUM ONKOLOGII IM. PROF. FRANCISZKA ŁUKASZCZYKA W BYDGOSZCZY Kompleksowa usługa ubezpieczenia Centrum Onkologii im prof. Franciszka Łukaszczyka 1. Przedmiotem zamówienia jest „Kompleksowa usługa ubezpieczenia Centrum Onkologii im prof. Franciszk...
9068168 2022-08-18
godz. 11:00
URZĄD GMINY ORŁY Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Orły wraz z jednostkami organizacyjnymi Część 1: Ubezpieczenie majątku, odpowiedzialności cywilnej i osób Gminy Niwiska wraz z jednos...
9060535 2022-08-18
godz. 12:30
STAROSTWO POWIATOWE W ZGORZELCU Część 1: 1. Przedmiotem zamówienia jest Kompleksowe ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Powiatu Zgorzeleckiego wraz z jednostkami organizacyjnymi w okresie od 01 wrześ...
9017235 2022-08-19
godz. 09:00
ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 5 IM. GEN. IGNACEGO PRĄDZYŃSKIEGO ubezpieczenie młodzieży szkolnej
9053554 2022-08-22
godz. 11:30
MENTOR S.A. Ubezpieczenie mienia Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie Numer referencyjny: BZU\14\7\22 1. Przedmiot zamówienia NIE został podzielony na części i obe...
9092841 2022-08-23
godz. 12:00
URZĄD GMINY KONSTANTYNÓW Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Konstantynów wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury Część 1: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gmi...
9101882 2022-08-24
godz. 10:00
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W KRAKOWIE Ubezpieczenie mienia (budynków oraz sprzętu przenośnego, komputerów w miejscu ubezpieczenia) w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie oraz Oddziałach na te...
9094661 2022-08-24
godz. 10:00
INTER-BROKER SP. Z O.O. Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Harasiuki Część 1: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Harasiuki. Zakres ubezpieczenia obejmuje:1) ubezpieczenie m...
9080627 2022-09-02
godz. 10:00
UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W BIAŁYMSTOKU USŁUGA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚĆI CYWILNEJ UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO W BIAŁYSMTOKU Numer referencyjny: 79/2022 Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia ODPOWIE...
9106953 2022-09-22
godz. 10:00
PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ SP. Z O.O. W SOSNOWCU ubezpieczenie majątkowe oraz komunikacyjne Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o. Numer referencyjny: U/PN/2022/04/4 Ubezpieczenie majątkowe oraz komunikacyjne Przedsiębiorst...