Przetarg 9015486 - USŁUGA UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU...

   
Analizuj Zamówienie 9015486 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-07-01
przedmiot ogłoszenia
USŁUGA UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W LUBL
INIE

Część 1: PAKIET I1. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą2. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności medycznej3. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia

Część 2: PAKIET II1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk2. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk

Część 3: PAKIET III1. Ubezpieczenia komunikacyjne

SWZ NR 122/2022/LUBLIN


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00246721/01 z dnia: 2022-07-08
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-07-11 12:00
Po zmianie:
2022-07-13 12:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-07-11 12:15
Po zmianie:
2022-07-13 12:15
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-08-09
Po zmianie:
2022-08-11
branża Finanse - ubezpieczenia
podbranża majątkowe i komunikacyjne
kody CPV 66510000
forma zapytanie ofertowe
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: majątkowe i komunikacyjne

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9060535 2022-08-18
godz. 12:30
STAROSTWO POWIATOWE W ZGORZELCU Część 1: 1. Przedmiotem zamówienia jest Kompleksowe ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Powiatu Zgorzeleckiego wraz z jednostkami organizacyjnymi w okresie od 01 wrześ...
9017235 2022-08-19
godz. 09:00
ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 5 IM. GEN. IGNACEGO PRĄDZYŃSKIEGO ubezpieczenie młodzieży szkolnej
9102985 2022-08-19
godz. 10:00
UNIWERSYTET ŁÓDZKI 61/ZP/2022 Ubezpieczenie kosztów leczenia, assistance, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie bagażu pracowników Uniwersytetu Ł...
9101809 2022-08-22
godz. 10:00
GŁÓWNY INSPEKTORAT RYBOŁÓWSTWA MORSKIEGO Z SIEDZIBĄ W SŁUPSKU Kompleksowe ubezpieczenie Głównego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego (Zadanie nr 1-4) - II postępowanie. Część 1: Ubezpieczenie majątkowe Głównego Inspektoratu Rybołówstwa Mor...
9101581 2022-08-23
godz. 11:00
NASK NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej NASK – PIB oraz podmiotów zależnych 1.Przedmiotem zamówienia jest:a) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działaln...
9103467 2022-08-24
godz. 11:00
URZĄD GMINY RADZIŁÓW POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE GMINY RADZIŁÓW 3.1. Zamówienie obejmuje:Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:Ubezpieczenia mienia o...
9098120 2022-08-25
godz. 12:00
SUPRA BROKERS S.A. USŁUGA UBEZPIECZENIA SZPITALA ŚW. ANNY W MIECHOWIE Część 1: PAKIET I1. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą2. Dobrowo...
9109549 2022-08-26
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY LUBRANIEC Ubezpieczenie Gminy Lubraniec Część 1: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk,Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego...
9100304 2022-08-26
godz. 10:00
STAROSTWO POWIATOWE W GLIWICACH KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE POWIATU GLIWICKIEGO” z podziałem na części Część 1: Część I Zamówienia:Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:Ubezpieczeni...
9076895 2022-08-30
godz. 11:00
FUNDUSZ GÓRNOŚLĄSKI S.A. InterSilesia - modelowania działalności eksportowej przedsiębiorstw z sektora MŚP działających na terenie województwa śląskiego Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi po...