Przetarg 8649857 - Usługa ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Szpitala...

   
Analizuj Zamówienie 8649857 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-01-13
przedmiot ogłoszenia
Usługa ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie

1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzy
k

SWZ NR 1/2022/LUBLIN


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00028074/01 z dnia: 2022-01-20
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-01-21 12:00
Po zmianie:
2022-01-28 12:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-01-21 12:10
Po zmianie:
2022-01-28 12:10
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-02-19
Po zmianie:
2022-02-26
branża Finanse - ubezpieczenia
podbranża majątkowe i komunikacyjne
kody CPV 66510000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: majątkowe i komunikacyjne

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8866992 2022-05-13
godz. 10:00
UNIWERSYTET ŁÓDZKI Ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego, odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia casco jachtów i OC użytkownika oraz ubezpieczenie pojazdów Uniwersytetu Łódzkiego. Część 1: Ubezpie...
8851174 2022-05-16
godz. 11:00
NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI W WARSZAWIE Ubezpieczenie majątku NIK Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia majątku i ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Najwyższej Izby Kontroli (Centrala, Delegatury, Ośrodek Szkolen...
8886915 2022-05-18
godz. 10:00
STAROSTWO POWIATOWE W NAMYSŁOWIE Usługa ubezpieczenia Powiatu Namysłowskiego wraz z jednostkami podległymi. Część 1: CZĘŚĆ (PAKIET) IUbezpieczenia wspólne dla wszystkich jednostek wymienionych w SWZ1. Ubezpieczenie odpowie...
8893462 2022-05-18
godz. 11:00
POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE SP. Z O.O. NIEPUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL POWIATOWY W WIER Świadczenie usług w zakresie ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej i pojazdów dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy Część 1: Część 1 - ubezpieczeni...
8905295 2022-05-20
godz. 00:00
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOLNA ODRA W GRYFINIE Ubezpieczenie mienia Spółdzielni Mieszkaniowej Dolna Odra w Gryfinie
8900238 2022-05-20
godz. 11:00
URZĄD GMINY GRODZISK Przedmiotem ubezpieczenia jest kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Grodzisk i jej jednostek organizacyjnych - ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilne...
8907398 2022-05-24
godz. 10:00
PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA FILMOWA TELEWIZYJNA I TEATRALNA IM. L. SCHILLERA W ŁODZI Ubezpieczenie pojazdów służbowych w zakresie OC, AC, NNW i Assistance w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi.
8898837 2022-05-24
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK Ubezpieczenie Miasta i Gminy Kórnik 2022-2025 Część 1: Część I Zamówienia:Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk,Ubezpiec...
8903955 2022-05-24
godz. 11:00
URZĄD MIASTA I GMINY LUBSKO USŁUGA UBEZPIECZENIA NNW DZIECI I MŁODZIEŻY I UBEZPIECZENIA OC PRACOWNIKÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH I OŚWIATOWO – WYCHOWAWCZYCH GMINY LUBSKO USŁUGA UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPAD...
8906716 2022-05-24
godz. 12:00
UNIWERSYTECKI DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY IM. LUDWIKA ZAMENHOFA W BIAŁYMSTOKU Kompleksowe ubezpieczenie mienia i innych interesów Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. L. Zamenhofa w Białymstoku Część 1: Część I. 1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ...