Przetarg 8886915 - Usługa ubezpieczenia Powiatu Namysłowskiego wraz z...

   
Analizuj Zamówienie 8886915 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-05-06
przedmiot ogłoszenia
Usługa ubezpieczenia Powiatu Namysłowskiego wraz z jednostkami podległymi.

Część 1: CZĘŚĆ (PAKIET) IUbezpieczenia wsp
lne dla wszystkich jednostek wymienionych w SWZ1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tyt. prowadzonej działalności i posiadanego mieniaUbezpieczenia dla poszczególnych jednostek wymienionych w SWZ1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tyt. administrowania drogami2. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk3. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk

Część 2: CZĘŚĆ (PAKIET) II:Ubezpieczenia komunikacyjne:1. Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadacza pojazdów mechanicznych,2. Ubezpieczenie Auto Casco,3. Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów,4. Ubezpieczenie Assistance,5. Ubezpieczenie Szyb.

IZM.I.272.10.2022.MA


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00162709/01 z dnia: 2022-05-17
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-05-18 10:00
Po zmianie:
2022-05-25 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-05-18 11:00
Po zmianie:
2022-05-25 11:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-06-16
Po zmianie:
2022-06-23UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00168306/01 z dnia: 2022-05-19
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-05-25 10:00
Po zmianie:
2022-05-26 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-05-25 11:00
Po zmianie:
2022-05-26 11:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-06-23
Po zmianie:
2022-06-24
branża Finanse - ubezpieczenia
podbranża majątkowe i komunikacyjne
kody CPV 66510000, 66512100, 66514110, 66515000, 66516000, 66516100
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Opolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Opolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: majątkowe i komunikacyjne

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9002064 2022-07-05
godz. 11:00
URZĄD MIASTA I GMINY PARCZEW USŁUGA UBEZ. NNW DZIECI I MŁODZIEŻY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH I WYCHOWANKÓW PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH I UBEZPIECZENIA OC PRACOWNIKÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH I OŚWIATOWO –WYCHOWA...
8986521 2022-07-06
godz. 11:00
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA W M. ST. WARSZAWIE SP. Z O.O. Usługi ubezpieczenia mienia Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o. Numer referencyjny: RZP.27.19.2022.LK Przedmiotem zamówienia są usługi ubezpieczenia mi...
8994397 2022-07-07
godz. 12:00
POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA Usługa ubezpieczenia OC operatorów dronów Politechniki Świętokrzyskiej Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenie OC operatorów dronów Politechniki Świętokrzyskiej w Kielca...
8999787 2022-07-08
godz. 09:30
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA ŁÓDŹ SP. Z O.O. ZP/16/2022 Ubezpieczenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Łódź Sp. z o.o. Część 1: Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,...
9011477 2022-07-08
godz. 12:00
URZĄD MIASTA I GMINY ŚRODA ŚLĄSKA Usługa ubezpieczenia Gminy Środa Śląska wraz jednostkami organizacyjnymi Ubezpieczenia wspólne dla wszystkich jednostek wymienionych w SWZ1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z...
9015486 2022-07-11
godz. 12:00
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W LUBLINIE USŁUGA UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W LUBLINIE Część 1: PAKIET I1. Obowiązkowe ubezpieczenie odpo...
8970157 2022-07-12
godz. 10:00
FUNDUSZ GÓRNOŚLĄSKI S.A. InterSilesia - modelowania działalności eksportowej przedsiębiorstw z sektora MŚP działających na terenie województwa śląskiego Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi po...
8976788 2022-07-12
godz. 10:00
URZĄD MIASTA ŁODZI Ubezpieczenie mienia instytucji kultury Miasta Łodzi Numer referencyjny: DSR-ZP-II.271.72.2022 Przedmiotem zamówienia, w oparciu o procedurę zamówień publicznych, w trybie dialogu konku...
8973229 2022-07-12
godz. 12:00
STADION MIEJSKI SP. Z O.O. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej "Stadionu Miejskiego" Sp. z o.o. w Białymstoku 1. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Stadion...
8976779 2022-07-12
godz. 12:00
URZĄD MIASTA ŁODZI Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej Miasta Łodzi Numer referencyjny: DSR-ZP-III.271.51.2022 Przedmiotem zamówienia, w oparciu o procedurę zamówień publicznych, w trybie d...