Przetarg 8902267 - Usługa ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków...

   
Analizuj Zamówienie 8902267 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-05-13
przedmiot ogłoszenia
Usługa ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży i ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej prac
owników placówek oświatowych i oświatowo-wychowawczych Gminy Annopol

Usługa ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży placówek oświatowych oraz wychowanków placówek oświatowo – wychowawczych i ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pracowników placówek oświatowych i oświatowo-wychowawczych Gminy Annopol

82/2022/Annopol


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00172682/01 z dnia: 2022-05-23
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-05-24 12:00
Po zmianie:
2022-05-27 12:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-05-24 12:10
Po zmianie:
2022-05-27 12:15
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-06-22
Po zmianie:
2022-06-25UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00178593/01 z dnia: 2022-05-26
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-05-27 12:00
Po zmianie:
2022-06-01 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-05-27 12:15
Po zmianie:
2022-06-01 10:15
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-06-25
Po zmianie:
2022-06-30
branża Finanse - ubezpieczenia
podbranża majątkowe i komunikacyjne
kody CPV 66510000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: majątkowe i komunikacyjne

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9011340 2022-07-06
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Nawiązanie współpracy - Ochrona ubezpieczeniowa Indywidualna, ubezpieczenia grupowe, planowanie SUKCESJI (10 x usługa)
9008430 2022-07-07
godz. 12:00
WROCŁAWSKIE CENTRUM TRENINGOWE SPARTAN SP. Z O.O. Ubezpieczenie mienia i działalności Wrocławskiego Centrum Treningowego SPARTAN Spółka z o.o. Przedmiotem zamówienia jest usługa – ubezpieczenie mienia, utraty zysku, odpowiedzialno...
9015486 2022-07-11
godz. 12:00
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W LUBLINIE USŁUGA UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W LUBLINIE Część 1: PAKIET I1. Obowiązkowe ubezpieczenie odpo...
8976784 2022-07-12
godz. 09:30
URZĄD MIASTA ŁODZI Ubezpieczenie mienia jednostek oświaty, ochrony zdrowia i pomocy społecznej Miasta Łodzi Numer referencyjny: DSR-ZP-II.271.71.2022 Przedmiotem zamówienia, w oparciu o procedurę zamówie...
8976780 2022-07-12
godz. 10:00
URZĄD MIASTA ŁODZI Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywaniem funkcji zarządu dróg oraz zarządzaniem zielenią miejską Numer referencyjny: DSR-ZP-III.271.52.2022 Łódzkim Programe...
8973547 2022-07-12
godz. 10:00
UNIWERSYTET WROCŁAWSKI Usługi ubezpieczenia dla potrzeb Uniwersytetu Wrocławskiego: Część I. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej; Cześć II. Ubezpieczenie komunikacyjne Numer referencyjny: BZP...
9002327 2022-07-12
godz. 12:00
6 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBLINIE Usługa ubezpieczenia 6 Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dęblinie Część 1: 1. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ...
9012136 2022-07-12
godz. 12:00
INTER-BROKER SP. Z O.O. UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY MAŁOGOSZCZ Część 1: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Małogoszcz. Zakres ubezpieczenia obejmuje:1) ubezpieczen...
8976779 2022-07-12
godz. 12:00
URZĄD MIASTA ŁODZI Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej Miasta Łodzi Numer referencyjny: DSR-ZP-III.271.51.2022 Przedmiotem zamówienia, w oparciu o procedurę zamówień publicznych, w trybie d...
9022201 2022-07-15
godz. 12:00
SZPITAL MIEJSKI W RABCE ZDROJU SP. Z O.O. USŁUGA UBEZPIECZENIA SZPITALA MIEJSKIEGO W RABCE-ZDROJU SP. Z O.O. Część 1: PAKIET I1. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującegodziałalność leczni...