Przetarg 8903646 - USŁUGA UBEZPIECZENIA MIASTA WODZISŁAW ŚLĄSKI ORAZ...

   
Analizuj Zamówienie 8903646 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-05-13
przedmiot ogłoszenia
USŁUGA UBEZPIECZENIA MIASTA WODZISŁAW ŚLĄSKI ORAZ JEDNOSTEK PODLEGŁYCH

Część 1: Ubezpieczenia wspólne dla wszystkich j
ednostek wymienionych w SWZ1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tyt. prowadzonej działalności i posiadanego mieniaUbezpieczenia dla poszczególnych jednostek wymienionych w SWZ1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tyt. administrowania drogami2. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk3. Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń4. Ubezpieczenie mienia w transporcie (cargo)

Część 2: 1. Ubezpieczenia komunikacyjne

Część 3: 1. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków OSP

Część 4: 1. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą2. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności medycznej

Część 5: 1. Ubezpieczenie cyberrisk

WZP-I.271.2.2022


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00170780/01 z dnia: 2022-05-20
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-05-23 12:00
Po zmianie:
2022-05-27 12:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-05-23 12:00
Po zmianie:
2022-05-27 12:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-06-21
Po zmianie:
2022-06-25UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00177075/01 z dnia: 2022-05-25
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-05-27 12:00
Po zmianie:
2022-05-31 12:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-05-27 12:30
Po zmianie:
2022-05-31 12:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-06-25
Po zmianie:
2022-06-29UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00182269/01 z dnia: 2022-05-27
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-05-31 12:00
Po zmianie:
2022-06-01 12:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-05-31 12:30
Po zmianie:
2022-06-01 12:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-06-29
Po zmianie:
2022-06-30UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00185333/01 z dnia: 2022-05-30
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-06-01 12:00
Po zmianie:
2022-06-02 09:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-06-01 12:30
Po zmianie:
2022-06-02 09:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-06-30
Po zmianie:
2022-07-01
branża Finanse - ubezpieczenia
podbranża majątkowe i komunikacyjne
kody CPV 66510000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Dolnośląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: majątkowe i komunikacyjne

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8994937 2022-07-08
godz. 10:00
URZĄD GMINY EŁK Kompleksowe Ubezpieczenie Gminy Ełk Część 1: Część I Zamówienia:Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk,Ubezpiec...
8986521 2022-07-11
godz. 11:00
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA W M. ST. WARSZAWIE SP. Z O.O. Usługi ubezpieczenia mienia Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o. Numer referencyjny: RZP.27.19.2022.LK Przedmiotem zamówienia są usługi ubezpieczenia mi...
9014290 2022-07-11
godz. 12:00
SZPITAL NEUROPSYCHIATRYCZNY SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. PROF. M. KACZYŃSKIEGO Usługa ubezpieczenia Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie Część 1: PAKIET I1. Obowiązkowe...
8976784 2022-07-12
godz. 09:30
URZĄD MIASTA ŁODZI Ubezpieczenie mienia jednostek oświaty, ochrony zdrowia i pomocy społecznej Miasta Łodzi Numer referencyjny: DSR-ZP-II.271.71.2022 Przedmiotem zamówienia, w oparciu o procedurę zamówie...
8973229 2022-07-12
godz. 12:00
STADION MIEJSKI SP. Z O.O. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej "Stadionu Miejskiego" Sp. z o.o. w Białymstoku 1. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Stadion...
8976779 2022-07-12
godz. 12:00
URZĄD MIASTA ŁODZI Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej Miasta Łodzi Numer referencyjny: DSR-ZP-III.271.51.2022 Przedmiotem zamówienia, w oparciu o procedurę zamówień publicznych, w trybie d...
9012136 2022-07-12
godz. 12:00
INTER-BROKER SP. Z O.O. UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY MAŁOGOSZCZ Część 1: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Małogoszcz. Zakres ubezpieczenia obejmuje:1) ubezpieczen...
9021652 2022-07-17
godz. 10:00
ŚWIĘTOKRZYSKI PARK NARODOWY Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej, NNW kierowcy i pasażera, autocasco. Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk. Ubezpieczenia Odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej dzia...
9003282 2022-07-28
godz. 12:00
NORD PARTNER SP. Z O.O. SIEDZIBA W TORUNIU HHZ.280.1.2022.V Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Łodzi PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA:
9018354 2022-07-29
godz. 11:00
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W M.ST. WARSZAWIE S.A. Ubezpieczenie cyberryzyk Numer referencyjny: 01141/WS/PW/PZP-DRZ-WRP/U/2022 Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie cyberryzyk. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie cyberryzyk.