Przetarg 9503330 - Usługa sukcesywnego odbioru i zagospodarowania odpadów...

   
Analizuj Zamówienie 9503330 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2023-02-22
przedmiot ogłoszenia
Usługa sukcesywnego odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zebranych na PSZOK oraz wytworzonych w związku z działalno
cią Zakładu Komunalnego Numer referencyjny: U/3/PN/2023
Przedmiotem zamówienia jest:
Usługa sukcesywnego odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zebranych na PSZOK oraz wytworzonych w związku z działalnością Zakładu Komunalnego, w podziale na 14 części.
Opakowania z tworzyw sztucznych (folia i tworzywa zabrudzona nie nadająca się do recyklingu) - kod odpadu: 15 01 02 Część nr 1 1.Przedmiotem zamówienia jest: Usługa sukcesywnego odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zebranych na PSZOK oraz wytworzonych w związku z działalnością Zakładu Komunalnego w cz. nr 1: Opakowania z tworzyw sztucznych (folia i tworzywa zabrudzona nie nadająca się do recyklingu) - kod odpadu: 15 01 02 pochodzących z punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych zlokalizowanych w Opolu przy ulicy Kępskiej 5 oraz przy ulicy Podmiejskiej 69 (odpowiednio do części). 2.Szacunkowa ilość odpadu, która zostanie przekazana Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy wyniesie 30,00 Mg (z zastrzeżeniem możliwości przekazania mniejszej w okresie obowiązywania umowy). 3.W przypadku przekazania mniejszej ilości odpadu w okresie obowiązywania umowy, Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu. 4.Załadunek będzie odbywał się sprzętem Zamawiającego, umożliwiającym sprawne wypełnienie środków transportu Wykonawcy np. kontenerów, naczep, naczep z ruchomą podłogą. 5. Przedmiot zamówienia będzie przygotowywany przez Zamawiającego do odbioru w następującej postaci: luzem w kontenerze. 6. Częstotliwość odbioru odpadów: minimum 1, maksimum10 razy/ miesiącu. 7. Zamawiający szacuje, iż zleci usługę odbioru przedmiotu zamówienia w co najmniej 70 % wartości, na jaką zostanie zawarta umowa w wyniku przeprowadzenia przedmiotowego postępowania, tj. kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (odpowiednio do części).
Zużyte opony -opony samochodowe – kod odpadu: 16 01 03 Część nr 2 1.Przedmiotem zamówienia jest: Usługa sukcesywnego odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zebranych na PSZOK oraz wytworzonych w związku z działalnością Zakładu Komunalnego w cz. nr 2: Zużyte opony -opony samochodowe – kod odpadu: 16 01 03 pochodzących z punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych zlokalizowanych w Opolu przy ulicy Kępskiej 5 oraz przy ulicy Podmiejskiej 69 (odpowiednio do części). 2.Szacunkowa ilość odpadu, która zostanie przekazana Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy wyniesie 120,00 Mg (z zastrzeżeniem możliwości przekazania mniejszej w okresie obowiązywania umowy). 3.W przypadku przekazania mniejszej ilości odpadu w okresie obowiązywania umowy, Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu. 4.Załadunek będzie odbywał się sprzętem Zamawiającego, umożliwiającym sprawne wypełnienie środków transportu Wykonawcy np. kontenerów, naczep, naczep z ruchomą podłogą. 5. Przedmiot zamówienia będzie przygotowywany przez Zamawiającego do odbioru w następującej postaci: luzem. 6. Częstotliwość odbioru odpadów: minimum 1, maksimum 3 razy w miesiącu 7. Zamawiający szacuje, iż zleci usługę odbioru przedmiotu zamówienia w co najmniej 70 % wartości, na jaką zostanie zawarta umowa w wyniku przeprowadzenia przedmiotowego postępowania, tj. kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (odpowiednio do części).
Zużyte opony- opony wielkogabarytowe, specjalistyczne, uszkodzone – kod odpadu: 16 01 03 Część nr 3 1.Przedmiotem zamówienia jest: Usługa sukcesywnego odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zebranych na PSZOK oraz wytworzonych w związku z działalnością Zakładu Komunalnego w cz. nr 3: Zużyte opony- opony wielkogabarytowe, specjalistyczne, uszkodzone – kod odpadu: 16 01 03, pochodzących z punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych zlokalizowanych w Opolu przy ulicy Kępskiej 5 oraz przy ulicy Podmiejskiej 69 (odpowiednio do części). 2.Szacunkowa ilość odpadu, która zostanie przekazana Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy wyniesie 30,00 Mg (z zastrzeżeniem możliwości przekazania mniejszej w okresie obowiązywania umowy). 3.W przypadku przekazania mniejszej ilości odpadu w okresie obowiązywania umowy, Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu. 4.Załadunek będzie odbywał się sprzętem Zamawiającego, umożliwiającym sprawne wypełnienie środków transportu Wykonawcy np. kontenerów, naczep, naczep z ruchomą podłogą. 5. Przedmiot zamówienia będzie przygotowywany przez Zamawiającego do odbioru w następującej postaci: luzem. 6. Częstotliwość odbioru odpadów: minimum 1, maksimum 3 razy w miesiącu 7. Zamawiający szacuje, iż zleci usługę odbioru przedmiotu zamówienia w co najmniej 70 % wartości, na jaką zostanie zawarta umowa w wyniku przeprowadzenia przedmiotowego postępowania, tj. kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (odpowiednio do części).
Tworzywa sztuczne – kod opadu: 17 02 03 Część nr 4 1.Przedmiotem zamówienia jest: Usługa sukcesywnego odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zebranych na PSZOK oraz wytworzonych w związku z działalnością Zakładu Komunalnego w cz. nr 4: Tworzywa sztuczne – kod opadu: 17 02 03, pochodzących z punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych zlokalizowanych w Opolu przy ulicy Kępskiej 5 oraz przy ulicy Podmiejskiej 69 (odpowiednio do części). 2.Szacunkowa ilość odpadu, która zostanie przekazana Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy wyniesie 160,00 Mg (z zastrzeżeniem możliwości przekazania mniejszej w okresie obowiązywania umowy). 3.W przypadku przekazania mniejszej ilości odpadu w okresie obowiązywania umowy, Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu. 4.Załadunek będzie odbywał się sprzętem Zamawiającego, umożliwiającym sprawne wypełnienie środków transportu Wykonawcy np. kontenerów, naczep, naczep z ruchomą podłogą. 5. Przedmiot zamówienia będzie przygotowywany przez Zamawiającego do odbioru w następującej postaci: luzem w kontenerze. 6. Częstotliwość odbioru odpadów: minimum 1, maksimum 7 razy w tygodniu 7. Zamawiający szacuje, iż zleci usługę odbioru przedmiotu zamówienia w co najmniej 70 % wartości, na jaką zostanie zawarta umowa w wyniku przeprowadzenia przedmiotowego postępowania, tj. kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (odpowiednio do części).
Tekstylia – kod odpadu: 20 01 11 Część nr 5 1.Przedmiotem zamówienia jest: Usługa sukcesywnego odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zebranych na PSZOK oraz wytworzonych w związku z działalnością Zakładu Komunalnego w cz. nr 5: Tekstylia – kod odpadu: 20 01 11, pochodzących z punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych zlokalizowanych w Opolu przy ulicy Kępskiej 5 oraz przy ulicy Podmiejskiej 69 (odpowiednio do części). 2.Szacunkowa ilość odpadu, która zostanie przekazana Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy wyniesie 100,00 Mg (z zastrzeżeniem możliwości przekazania mniejszej w okresie obowiązywania umowy). 3.W przypadku przekazania mniejszej ilości odpadu w okresie obowiązywania umowy, Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu. 4.Załadunek będzie odbywał się sprzętem Zamawiającego, umożliwiającym sprawne wypełnienie środków transportu Wykonawcy np. kontenerów, naczep, naczep z ruchomą podłogą. 5. Przedmiot zamówienia będzie przygotowywany przez Zamawiającego do odbioru w następującej postaci: luzem w kontenerze, albo w workach typu BIGBAG. 6. Częstotliwość odbioru odpadów: minimum 1, maksimum 8 razy w miesiącu. 7. Zamawiający szacuje, iż zleci usługę odbioru przedmiotu zamówienia w co najmniej 70 % wartości, na jaką zostanie zawarta umowa w wyniku przeprowadzenia przedmiotowego postępowania, tj. kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (odpowiednio do części).
Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć – kod odpadu: 20 01 21 Część nr 6 1.Przedmiotem zamówienia jest: Usługa sukcesywnego odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zebranych na PSZOK oraz wytworzonych w związku z działalnością Zakładu Komunalnego w cz. nr 6: Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć – kod odpadu: 20 01 21, pochodzących z punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych zlokalizowanych w Opolu przy ulicy Kępskiej 5 oraz przy ulicy Podmiejskiej 69 (odpowiednio do części). 2.Szacunkowa ilość odpadu, która zostanie przekazana Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy wyniesie 2,00 Mg (z zastrzeżeniem możliwości przekazania mniejszej w okresie obowiązywania umowy). 3.W przypadku przekazania mniejszej ilości odpadu w okresie obowiązywania umowy, Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu. 4.Załadunek będzie odbywał się sprzętem Zamawiającego, umożliwiającym sprawne wypełnienie środków transportu Wykonawcy np. kontenerów, naczep, naczep z ruchomą podłogą. 5. Przedmiot zamówienia będzie przygotowywany przez Zamawiającego do odbioru w następującej postaci: w kartonach lub pojemnikach ułożone i ostreczowane na palecie. 6. Częstotliwość odbioru odpadów: minimum 1 na kwartał, maksimum raz w miesiącu. 7. Zamawiający szacuje, iż zleci usługę odbioru przedmiotu zamówienia w co najmniej 70 % wartości, na jaką zostanie zawarta umowa w wyniku przeprowadzenia przedmiotowego postępowania, tj. kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (odpowiednio do części).
Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25 – kod odpadu: 20 01 26 Część nr 7 1.Przedmiotem zamówienia jest: Usługa sukcesywnego odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zebranych na PSZOK oraz wytworzonych w związku z działalnością Zakładu Komunalnego w cz. nr 7: Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25 – kod odpadu: 20 01 26, pochodzących z punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych zlokalizowanych w Opolu przy ulicy Kępskiej 5 oraz przy ulicy Podmiejskiej 69 (odpowiednio do części). 2.Szacunkowa ilość odpadu, która zostanie przekazana Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy wyniesie 1,00 Mg (z zastrzeżeniem możliwości przekazania mniejszej w okresie obowiązywania umowy). 3.W przypadku przekazania mniejszej ilości odpadu w okresie obowiązywania umowy, Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu. 4.Załadunek będzie odbywał się sprzętem Zamawiającego, umożliwiającym sprawne wypełnienie środków transportu Wykonawcy np. kontenerów, naczep, naczep z ruchomą podłogą. 5. Przedmiot zamówienia będzie przygotowywany przez Zamawiającego do odbioru w następującej postaci: w kartonach lub pojemnikach ułożone i ostreczowane na palecie. 6. Częstotliwość odbioru odpadów: minimum 1 na kwartał, maksimum raz w miesiącu. 7. Zamawiający szacuje, iż zleci usługę odbioru przedmiotu zamówienia w co najmniej 70 % wartości, na jaką zostanie zawarta umowa w wyniku przeprowadzenia przedmiotowego postępowania, tj. kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (odpowiednio do części).
Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne – kod odpadu: 20 01 27 Część nr 8 1.Przedmiotem zamówienia jest: Usługa sukcesywnego odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zebranych na PSZOK oraz wytworzonych w związku z działalnością Zakładu Komunalnego w cz. nr 8: Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne – kod odpadu: 20 01 27, pochodzących z punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych zlokalizowanych w Opolu przy ulicy Kępskiej 5 oraz przy ulicy Podmiejskiej 69 (odpowiednio do części). 2.Szacunkowa ilość odpadu, która zostanie przekazana Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy wyniesie 8,00 Mg (z zastrzeżeniem możliwości przekazania mniejszej w okresie obowiązywania umowy). 3.W przypadku przekazania mniejszej ilości odpadu w okresie obowiązywania umowy, Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu. 4.Załadunek będzie odbywał się sprzętem Zamawiającego, umożliwiającym sprawne wypełnienie środków transportu Wykonawcy np. kontenerów, naczep, naczep z ruchomą podłogą. 5. Przedmiot zamówienia będzie przygotowywany przez Zamawiającego do odbioru w następującej postaci: w kartonach lub pojemnikach ułożone i ostreczowane na palecie. 6. Częstotliwość odbioru odpadów: minimum 1 na kwartał, maksimum raz w miesiącu na palecie. 7. Zamawiający szacuje, iż zleci usługę odbioru przedmiotu zamówienia w co najmniej 70 % wartości, na jaką zostanie zawarta umowa w wyniku przeprowadzenia przedmiotowego postępowania, tj. kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (odpowiednio do części).
Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27 – kod odpadu: 20 01 28 Część nr 9 1.Przedmiotem zamówienia jest: Usługa sukcesywnego odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zebranych na PSZOK oraz wytworzonych w związku z działalnością Zakładu Komunalnego w cz. nr 9: Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27 – kod odpadu: 20 01 28, pochodzących z punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych zlokalizowanych w Opolu przy ulicy Kępskiej 5 oraz przy ulicy Podmiejskiej 69 (odpowiednio do części). 2.Szacunkowa ilość odpadu, która zostanie przekazana Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy wyniesie 25,00 Mg (z zastrzeżeniem możliwości przekazania mniejszej w okresie obowiązywania umowy). 3.W przypadku przekazania mniejszej ilości odpadu w okresie obowiązywania umowy, Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu. 4.Załadunek będzie odbywał się sprzętem Zamawiającego, umożliwiającym sprawne wypełnienie środków transportu Wykonawcy np. kontenerów, naczep, naczep z ruchomą podłogą. 5. Przedmiot zamówienia będzie przygotowywany przez Zamawiającego do odbioru w następującej postaci: odpady poukładane i ostreczowane na palecie. 6. Częstotliwość odbioru odpadów: minimum 1 na kwartał maksimum raz w miesiącu. 7. Zamawiający szacuje, iż zleci usługę odbioru przedmiotu zamówienia w co najmniej 70 % wartości, na jaką zostanie zawarta umowa w wyniku przeprowadzenia przedmiotowego postępowania, tj. kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (odpowiednio do części).
Detergenty zawierające substancje niebezpieczne - kod odpadu: 20 01 29 Część nr 10 1.Przedmiotem zamówienia jest: Usługa sukcesywnego odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zebranych na PSZOK oraz wytworzonych w związku z działalnością Zakładu Komunalnego w cz. nr 10: Detergenty zawierające substancje niebezpieczne - kod odpadu: 20 01 29 pochodzących z punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych zlokalizowanych w Opolu przy ulicy Kępskiej 5 oraz przy ulicy Podmiejskiej 69 (odpowiednio do części). 2.Szacunkowa ilość odpadu, która zostanie przekazana Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy wyniesie 1,00 Mg (z zastrzeżeniem możliwości przekazania mniejszej w okresie obowiązywania umowy). 3.W przypadku przekazania mniejszej ilości odpadu w okresie obowiązywania umowy, Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu. 4.Załadunek będzie odbywał się sprzętem Zamawiającego, umożliwiającym sprawne wypełnienie środków transportu Wykonawcy np. kontenerów, naczep, naczep z ruchomą podłogą. 5. Przedmiot zamówienia będzie przygotowywany przez Zamawiającego do odbioru w następującej postaci: w kartonach lub pojemnikach ułożone i ostreczowane na palecie. 6. Częstotliwość odbioru odpadów: minimum 1 na kwartał, maksimum raz w miesiącu. 7. Zamawiający szacuje, iż zleci usługę odbioru przedmiotu zamówienia w co najmniej 70 % wartości, na jaką zostanie zawarta umowa w wyniku przeprowadzenia przedmiotowego postępowania, tj. kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (odpowiednio do części).
Leki cytotoksyczne i cytostatyczne – kod odpadu: 20 01 31 Część nr 11 1.Przedmiotem zamówienia jest: Usługa sukcesywnego odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zebranych na PSZOK oraz wytworzonych w związku z działalnością Zakładu Komunalnego w cz. nr 11: Leki cytotoksyczne i cytostatyczne – kod odpadu: 20 01 31, pochodzących z punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych zlokalizowanych w Opolu przy ulicy Kępskiej 5 oraz przy ulicy Podmiejskiej 69 (odpowiednio do części). 2.Szacunkowa ilość odpadu, która zostanie przekazana Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy wyniesie 1,00 Mg (z zastrzeżeniem możliwości przekazania mniejszej w okresie obowiązywania umowy). 3.W przypadku przekazania mniejszej ilości odpadu w okresie obowiązywania umowy, Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu. 4.Załadunek będzie odbywał się sprzętem Zamawiającego, umożliwiającym sprawne wypełnienie środków transportu Wykonawcy np. kontenerów, naczep, naczep z ruchomą podłogą. 5. Przedmiot zamówienia będzie przygotowywany przez Zamawiającego do odbioru w następującej postaci: w kartonach lub pojemnikach ułożone i ostreczowane na palecie. 6. Częstotliwość odbioru odpadów: minimum 1 na kwartał, maksimum raz w miesiącu. 7. Zamawiający szacuje, iż zleci usługę odbioru przedmiotu zamówienia w co najmniej 70 % wartości, na jaką zostanie zawarta umowa w wyniku przeprowadzenia przedmiotowego postępowania, tj. kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (odpowiednio do części).
Leki inne niż wymienione w 20 01 31 – kod odpadu: 20 01 32 Część nr 12 1.Przedmiotem zamówienia jest: Usługa sukcesywnego odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zebranych na PSZOK oraz wytworzonych w związku z działalnością Zakładu Komunalnego w cz. nr 12: Leki inne niż wymienione w 20 01 31 – kod odpadu: 20 01 32, pochodzących z punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych zlokalizowanych w Opolu przy ulicy Kępskiej 5 oraz przy ulicy Podmiejskiej 69 (odpowiednio do części). 2.Szacunkowa ilość odpadu, która zostanie przekazana Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy wyniesie 1,00 Mg (z zastrzeżeniem możliwości przekazania mniejszej w okresie obowiązywania umowy). 3.W przypadku przekazania mniejszej ilości odpadu w okresie obowiązywania umowy, Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu. 4.Załadunek będzie odbywał się sprzętem Zamawiającego, umożliwiającym sprawne wypełnienie środków transportu Wykonawcy np. kontenerów, naczep, naczep z ruchomą podłogą. 5. Przedmiot zamówienia będzie przygotowywany przez Zamawiającego do odbioru w następującej postaci: w kartonach lub pojemnikach ułożone i ostreczowane na palecie. 6. Częstotliwość odbioru odpadów: minimum 1 na kwartał, maksimum raz w miesiącu 7. Zamawiający szacuje, iż zleci usługę odbioru przedmiotu zamówienia w co najmniej 70 % wartości, na jaką zostanie zawarta umowa w wyniku przeprowadzenia przedmiotowego postępowania, tj. kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (odpowiednio do części).
Baterie i akumulatory łącznie z bateriami akumulatorowymi wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie – kod odpadu: 20 01 33 Część nr 13 1.Przedmiotem zamówienia jest: Usługa sukcesywnego odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zebranych na PSZOK oraz wytworzonych w związku z działalnością Zakładu Komunalnego w cz. nr 13: Baterie i akumulatory łącznie z bateriami akumulatorowymi wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie – kod odpadu: 20 01 33, pochodzących z punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych zlokalizowanych w Opolu przy ulicy Kępskiej 5 oraz przy ulicy Podmiejskiej 69 (odpowiednio do części). 2.Szacunkowa ilość odpadu, która zostanie przekazana Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy wyniesie 1,00 Mg (z zastrzeżeniem możliwości przekazania mniejszej w okresie obowiązywania umowy). 3.W przypadku przekazania mniejszej ilości odpadu w okresie obowiązywania umowy, Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu. 4.Załadunek będzie odbywał się sprzętem Zamawiającego, umożliwiającym sprawne wypełnienie środków transportu Wykonawcy np. kontenerów, naczep, naczep z ruchomą podłogą. 5. Przedmiot zamówienia będzie przygotowywany przez Zamawiającego do odbioru w następującej postaci: w kartonach lub pojemnikach ułożone i ostreczowane na palecie. 6. Częstotliwość odbioru odpadów: minimum 1 na kwartał, maksimum raz w miesiącu 7. Zamawiający szacuje, iż zleci usługę odbioru przedmiotu zamówienia w co najmniej 70 % wartości, na jaką zostanie zawarta umowa w wyniku przeprowadzenia przedmiotowego postępowania, tj. kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (odpowiednio do części).
Odpady komunalne niewymienione w innych grupach – kod odpadu: 20 03 99 Część nr 14 1.Przedmiotem zamówienia jest: Usługa sukcesywnego odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zebranych na PSZOK oraz wytworzonych w związku z działalnością Zakładu Komunalnego w cz. nr 14: Odpady komunalne niewymienione w innych grupach – kod odpadu: 20 03 99, 2.Szacunkowa ilość odpadu, która zostanie przekazana Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy wyniesie 40,00 Mg (z zastrzeżeniem możliwości przekazania mniejszej w okresie obowiązywania umowy). 3.W przypadku przekazania mniejszej ilości odpadu w okresie obowiązywania umowy, Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu. 4. Odpady o kodzie 20 03 99 będą dostarczane na instalacje Wykonawcy bezpośrednio po wytworzeniu, od poniedziałku do piątku w godzinach 7-14:00; 5. Wykonawca gwarantuje przyjęcie odpadu przywiezionego przez Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach 7-14:00. 6. Zamawiający dostarczy odpad na instalację w formie luźnej/ w workach foliowych, pojazdem samowyładowczym. 7. Ze względu na charakter i właściwości odpadu o kodzie 20 03 99 instalacja, na którą wykonawca przyjmie odpad musi znajdować się w obrębie maksymalnie 30 km od granicy miasta Opole. 8. Zamawiający szacuje, iż zleci usługę odbioru przedmiotu zamówienia w co najmniej 70 % wartości, na jaką zostanie zawarta umowa w wyniku przeprowadzenia przedmiotowego postępowania, tj. kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (odpowiednio do części).

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2023/S 044-127846 z dnia 2023-03-02:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.4
Zamiast:
1.Przedmiotem zamówienia jest:
Usługa sukcesywnego odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zebranych na PSZOK oraz wytworzonych w związku z działalnością Zakładu Komunalnego
w cz. nr 14:
Odpady komunalne NIEwymienione w innych grupach – kod odpadu: 20 03 99,
2.Szacunkowa ilość odpadu, która zostanie przekazana Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy wyniesie 40,00 Mg (z zastrzeżeniem możliwości przekazania mniejszej w okresie obowiązywania umowy).
3.W przypadku przekazania mniejszej ilości odpadu w okresie obowiązywania umowy, Wykonawca NIE będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu.
4. Odpady o kodzie 20 03 99 będą dostarczane na instalacje Wykonawcy bezpośrednio po wytworzeniu, od poniedziałku do piątku w godzinach 7-14:00;
5. Wykonawca gwarantuje przyjęcie odpadu przywiezionego przez Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach 7-14:00.
6. Zamawiający dostarczy odpad na instalację w formie luźnej/ w workach foliowych, pojazdem samowyładowczym.
7. Ze względu na charakter i właściwości odpadu o kodzie 20 03 99 instalacja, na którą wykonawca przyjmie odpad musi znajdować się w obrębie maksymalnie 30 km od granicy miasta Opole.
8. Zamawiający szacuje, iż zleci usługę odbioru przedmiotu zamówienia w co najmniej 70 % wartości, na jaką zostanie zawarta umowa w wyniku przeprowadzenia przedmiotowego postępowania, tj. kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (odpowiednio do części).
Powinno być:
1.Przedmiotem zamówienia jest:
Usługa sukcesywnego odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zebranych na PSZOK oraz wytworzonych w związku z działalnością Zakładu Komunalnego
w cz. nr 14:
Odpady komunalne NIEwymienione w innych grupach – kod odpadu: 20 03 99,
2.Szacunkowa ilość odpadu, która zostanie przekazana Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy wyniesie 40,00 Mg (z zastrzeżeniem możliwości przekazania mniejszej w okresie obowiązywania umowy).
3.W przypadku przekazania mniejszej ilości odpadu w okresie obowiązywania umowy, Wykonawca NIE będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu.
4. Odpady o kodzie 20 03 99 będą dostarczane na instalacje Wykonawcy bezpośrednio po wytworzeniu, od poniedziałku do piątku w godzinach 7-14:00;
5. Wykonawca gwarantuje przyjęcie odpadu przywiezionego przez Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach 7-14:00.
6. Zamawiający dostarczy odpad na instalację w formie luźnej/ w workach foliowych, pojazdem samowyładowczym.
7. Ze względu na charakter i właściwości odpadu o kodzie 20 03 99 instalacja, na którą wykonawca przyjmie odpad musi znajdować się w obrębie maksymalnie 50 km od granicy miasta Opole.
8. Zamawiający szacuje, iż zleci usługę odbioru przedmiotu zamówienia w co najmniej 70 % wartości, na jaką zostanie zawarta umowa w wyniku przeprowadzenia przedmiotowego postępowania, tj. kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (odpowiednio do części).
Numer sekcji: VI.3
Zamiast:
1. Dokumenty, które Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu w terminie składania ofert:
- Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SWZ).
- Odpis lub informacja z KRS, CEiDG lub innego właściwego rejestru - celem potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania.
- Oświadczenie wykonawcy z art 5k dot środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację ma Ukrainie.
- Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę i oświadczenia (w sytuacji, gdy ofertę podpisuje osoba, której prawo do reprezentowania Wykonawcy NIE wynika z innych dokumentów zał. do oferty).
2. W sytuacji, w której Wykonawcą są podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia dostarczają - jeżeli dotyczy:
- Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SWZ).
- Odpis lub informacja z KRS, CEiDG lub innego właściwego rejestru - celem potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania.
- Oświadczenie wykonawcy z art 5k - składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie
- Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udz. zamówienia (w sytuacji, gdy ofertę podpisuje osoba, której prawo do repryz. w postęp. Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia NIE wynika z innych dok. załączonych do oferty, Rozdział I pkt. 7.3 SWZ stosuje się)
Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy NIE podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 i 2 ustawy (z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy) oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z 13.04.2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
4. Zamawiający NIE przewiduje podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 ustawy
5. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udz. zam. publ., Zamawiający będzie żądał dostarczenia dok. i ośw. o których mowa w pkt.9.1.SWZ.
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dot. zdolności techn. lub zawodowej, Zamawiający będzie żądał dostarczenia podmiotowych środków dowodowych, Zamawiający będzie żądał dostarczenia dokumentów i oświadczeń o których mowa w pkt.9.2.SWZ.
6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązany jest do złożenia podmiotowych środków dowodowych zgodnie z pkt. 11 SWZ.
7. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o którym mowa w pkt. 9.1 SWZ – składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
8. Zamawiający będzie stosował procedurę, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, (tj. tzw. procedurę odwróconą).
9. Komunikacja w postępowaniu o udz. Zam. w tym składanie ofert, wymiana inf. oraz przekazywanie dok. lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na platformie zakupowej.Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniano SWZ oraz na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/729313
, zwana dalej platformą zakupową.
10. Ofertę, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, składa się, pod rygorem NIEważności, w formie elektr. (tj. opatrzonej kwalif. podpisem elektronicznym), przez osobę upoważnioną do reprez. Wykonawcy na zewnątrz zg. z formą reprezentacji Wykonawcy okr. w rejestrze lub innym dokumencie.
11. Realizacja przedmiotu zamówienia-sukcesywnie przez 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Z uwagi na ograniczoną ilość znaków ogł. - pełna treść w SWZ.
Powinno być:
1. Dokumenty, które Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu w terminie składania ofert:
- Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SWZ).
- Odpis lub informacja z KRS, CEiDG lub innego właściwego rejestru - celem potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania.
- Oświadczenie wykonawcy z art 5k dot środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację ma Ukrainie.
- Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę i oświadczenia (w sytuacji, gdy ofertę podpisuje osoba, której prawo do reprezentowania Wykonawcy NIE wynika z innych dokumentów zał. do oferty).
2. W sytuacji, w której Wykonawcą są podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia dostarczają - jeżeli dotyczy:
- Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SWZ).
- Odpis lub informacja z KRS, CEiDG lub innego właściwego rejestru - celem potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania.
- Oświadczenie Wyk. z art 5k - składa każdy z Wyk. wspólnie ubieg. się o zamówienie
- Oświadczenie Wyk. wspólnie ubieg.się o zamówienie
- Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprez. w postępowaniu Wyk. wspólnie ubiegających się o udz. zamówienia (w sytuacji, gdy ofertę podpisuje osoba, której prawo do repryz. w postęp. Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia NIE wynika z innych dok. załączonych do oferty, Rozdział I pkt. 7.3 SWZ stosuje się)
Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy NIE podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 i 2 ustawy (z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy) oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z 13.04.2022 o szczeg. rozw. w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz art. 5k.
4. Zamawiający NIE przewiduje podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 ustawy
5. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udz. zam. publ., Zamawiający będzie żądał dostarczenia dok. i ośw. o których mowa w pkt.9.1.SWZ.
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dot. zdolności techn. lub zawodowej, Zamawiający będzie żądał dostarczenia podmiotowych środków dowodowych, Zamawiający będzie żądał dostarczenia dokumentów i oświadczeń o których mowa w pkt.9.2.SWZ.
6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązany jest do złożenia podmiotowych środków dowodowych zgodnie z pkt. 11 SWZ.
7. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o którym mowa w pkt. 9.1 SWZ – składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
8. Zamawiający będzie stosował procedurę, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, (tj. tzw. procedurę odwróconą).
9. Komunikacja w postępowaniu o udz. Zam. w tym składanie ofert, wymiana inf. oraz przekazywanie dok. lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na platformie zakupowej.Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniano SWZ oraz na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/729313
, zwana dalej platformą zakupową.
10. Ofertę, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, składa się, pod rygorem NIEważności, w formie elektr. (tj. opatrzonej kwalif. podpisem elektronicznym), przez osobę upoważnioną do reprez. Wykonawcy na zewnątrz zg. z formą reprezentacji Wykonawcy okr. w rejestrze lub innym dokumencie.
11. Realizacja przedmiotu zamówienia-sukcesywnie przez 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Z uwagi na ograniczoną ilość znaków ogł. - pełna treść w SWZ.
Numer sekcji: III.1.1
Zamiast:
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
1) Posiadanie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów
Opis sposobu dokonywania oceny warunku:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:
a)jest zarejestrowany w Rejestrze podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO) w szczególności w dziale VII – transport odpadów i przekaże Zamawiającemu informację o nadanym numerze rejestrowym BDO;
b) posiada i przekaże Zamawiającemu aktualną decyzję na przetwarzanie odpadów kodzie 191212 procesach zgodnych ze sposobem ich zagospodarowania ustalonych przez ustawodawcę – zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 699 z późn. zm.)
Powinno być:
Opis sposobu dokonywania oceny warunku:
Warunek będzie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca:
- jest zarejestrowany w Rejestrze podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach
i gospodarujących odpadami (BDO) w szczególności w dziale VII – transport odpadów i przekaże Zamawiającemu informację o nadanym numerze rejestrowym BDO.
Warunkiem jest wpis do rejestru BDO (podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujące odpadami) dot. transportu odpadów.
oraz
- posiada i przekaże Zamawiającemu aktualną decyzję na przetwarzanie odpadów (odpowiednio do części) w procesach zgodnych ze sposobem ich zagospodarowania ustalonych przez ustawodawcę, tj. zgodnie z ustawą o odpadach z 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2022r. poz. 699 z poz. zm.).
Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1.Zdolność techniczna lub zawodowa
Opis sposobu dokonywania oceny warunku:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał lub w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje co najmniej jedną usługę dotyczącą odbioru i zagospodarowania odpadów (odpowiednio do części).
Powinno być:
Warunek będzie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca:
− okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał lub w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje co najmniej jedną usługę dotyczącą odbioru i zagospodarowania odpadów o wartości faktycznie zrealizowanej co najmniej:
− w część nr 1: 15000 złotych netto;
− w część nr 2: 5 000 złotych netto;
− w część nr 3: 15 000 złotych netto;
− w część nr 4: 80000 złotych netto;
− w część nr 5: 50 000 złotych netto;
− w część nr 6: 5 000 złotych netto;
− w część nr 7: 2500 złotych netto;
− w część nr 8: 20000 złotych netto;
− w część nr 9: 70 000 złotych netto;
− w część nr 10: 4000 złotych netto;
− w część nr 11: 2 000 złotych netto;
− w część nr 12: 4000 złotych netto;
− w część nr 13: 3000 złotych netto;
− w część nr 14: 20000 złotych netto.
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 20/06/2023
Powinno być:
Data: 27/06/2023
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 23/03/2023
Powinno być:
Data: 30/03/2023
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 23/03/2023
Powinno być:
Data: 30/03/2023


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2023/S 063-186006 z dnia 2023-03-29:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 23/03/2023
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 05/04/2023
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 20/06/2023
Powinno być:
Data: 03/07/2023
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 23/03/2023
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 05/04/2023
Czas lokalny: 10:30
branża Sprzątanie
podbranża wywóz śmieci, utylizacja, składowiska
kody CPV 90500000, 90511000, 90511200, 90513100, 90514000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Opolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Opolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: wywóz śmieci, utylizacja, składowiska

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9699859 2023-06-01
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Zlecę Wywóz gruzu i odpadów budowlanych
9700327 2023-06-02
godz. 10:00
URZĄD GMINY RYCHTAL Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Rychtal w okresie od 01 lipca 2023 r. do 30 czerwca 2024 r. Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru odpadów komunalnych od wła...
9652765 2023-06-05
godz. 10:00
ZAKŁAD UTYLIZACYJNY SP. Z O.O. W GDAŃSKU odbiór odpadów NIEbezpiecznych oraz innych niż NIEbezpieczne Numer referencyjny: 14/PN/2023 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny odbiór przez Wykonawcę odpadów NIEbezpiecznych oraz ...
9691824 2023-06-05
godz. 10:00
FUNDACJA ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI DZP.261.43.2023 Personalna obsługa stref konkursowych i przestrzeni konkursu podczas EuroSkills 2023 Gdańsk w podziale na części. Część 1: Część 1 – świadczenie obsługi techni...
9699265 2023-06-05
godz. 12:00
URZĄD MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Transport i utylizacja azbestowych z terenu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki Transport i utylizacja azbestowych z terenu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki Załącznik nr 1 ...
9707306 2023-06-07
godz. 08:30
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU REKREACJI I REHABILITACJI W SZCZECINIE Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych z obiektów MOSRiR Szczecin w 2023 roku, część 2. Przedmiot zmówienia obejmuje odbiór i zagospodarowanie odpadów ko...
9706711 2023-06-07
godz. 09:00
URZĄD MIASTA HAJNÓWKA Zarządzanie Punktem Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Hajnówce. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie przez osiemnaście miesięcy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Ko...
9665517 2023-06-13
godz. 12:00
EKO-REGION SP. Z O.O. Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 05 99 z Z/I Gotartów / 2023 1.Przedmiotem umowy jest odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 05 99. 2.Szacunkowa ilość odpadów do ...
9713413 2023-06-15
godz. 09:00
MIEJSKI DOM KULTURY W BIELSKU BIAŁEJ Przedmiotem zamówienia jest „Wymiana – modernizacja podłogi parkietowej w sali widowiskowej w budynku Domu Kultury im. Wiktorii Kubisz w Bielsku-Białej przy ul. Juliusza Słowackiego ...
9565771 2023-06-15
godz. 09:00
REGIONALNY SZPITAL W KOŁOBRZEGU Świadczenie kompleksowej usługi utrzymania w czystości i prawidłowym stanie sanitarnym budynków oraz sprzątanie terenów zewnętrznych Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu Numer referen...