Zlecenie 8177819 - Usługa sporządzenia operatów szacunkowych określających...

   
Zamówienie 8177819 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2021-06-02
przedmiot zlecenia
Usługa sporządzenia operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości przeznaczonych do nabycia przez Skarb Państ
wa oraz wartość odszkodowań z tytułu szkód powstałych w związku z przebudową sieci uzbrojenia terenu, kolidującymi z
przebudową drogi krajowej nr 48 na odcinku Moszczanka - Kock
branża Nieruchomości, grunty, parkingi, administracja
podbranża operaty szacunkowe
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się