Przetarg 7741740 - Usługa remontu dwóch silników Lycoming O-320-D2A po...

   
Analizuj Zamówienie 7741740
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-10-08
przedmiot ogłoszenia
Usługa remontu dwóch silników Lycoming O-320-D2A po resursie 2000h.
Numer referencyjny: NAP/303/2020

Szczegółowy opis
zawiera SIWZ


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540199966-N-2020 z dnia: 2020-10-14
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-10-16, godzina: 10:00,

W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-10-19, godzina: 10:00,
branża Maszyny, sprzęt, urządzenia, narzędzia
podbranża statki powietrzne, maszyny i sprzęty inne
kody CPV 50211212
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się