Zlecenie 7472722 - Usługa realizacji zespołów ćwiczeń fizycznych...

   
Zamówienie 7472722 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-05-11
przedmiot zlecenia
Usługa realizacji zespołów ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo/zajęć rehabilitacyjnych dla osób niepełnospr
awnych, uczestników projektu Integracja i aktywizacja społeczno - zawodowa osób z terenu powiatu szamotulskiego (II) na terenie powiatu szamotulskiego w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 30.04.2021 r..
Usługa realizacji zespołów ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo/zajęć rehabilitacyjnych obejmujących rehabilitację fizyczną i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.) na terenie powiatu szamotulskiego w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 30.04.2021 r. na potrzeby osób niepełnosprawnych - uczestników projektu Integracja i aktywizacja społeczno - zawodowa osób z terenu powiatu szamotulskiego (II).
Usługa realizacji ćwiczeń usprawniających psychoruchowo/zajęć rehabilitacyjnych będzie mieć maksymalny wymiar do 600 godzin zegarowychw okresie od dnia podpisania umowy do dnia 30.04.2021 r.
Zakres realizacji:
Lp. Rodzaj realizacji:
1. Masaż całego kręgosłupa
2. Masaż częściowy kręgosłupa
3. Masaż kończyn dolnych
4. Masaż kończyn górnych
5. Masaż limfatyczny
6. Ćwiczenia bierne kończyn górnych
7. Ćwiczenia czynne kończyn dolnych
8. Ćwiczenia czynne kończyn dolnych i górnych (z wykorzystaniem rotorów i orbitreków)
9. Ćwiczenia izometryczne
10. Ćwiczenia oddechowe
11. Ćwiczenia ogólnorozwojowe
12. Ćwiczenia rozluźniające
13. Pionizacja i nauka lokomocji /chodu
14. Ćwiczenia równoważne i koordynacyjne (dysk sensomotoryczny, piłka rehabilitacyjna)
Zadaniem Wykonawcy usługi jest dotarcie do miejsc zamieszkania odbiorców ćwiczeń/zajęć w umówionym z nimi terminie. Zapewnienie dojazdu osób realizujących zamówienie do odbiorców na terenie powiatu należy do Wykonawcy. Usługa w miejscu zamieszkania odbiorców wykonywana jest z wykorzystaniem niezbędnego wyposażenia, każdorazowo dostarczonego do miejsca realizacji usługi przez Wykonawcę. Czas dojazdu do miejsc zamieszkania odbiorców ćwiczeń/zajęć nie jest wliczany do czasu świadczenia realizacji.
Wskazana liczba godzin realizacji jest wartością maksymalną.
Zamawiający pokryje wynagrodzenie tylko za faktycznie przeprowadzone godziny ćwiczeń/zajęć.
Zakres wsparcia i wymiar godzinowy usługi realizacji ćwiczeń/zajęć dla każdego odbiorcy określony zostanie indywidualnie.
Usługa realizacji zespołów ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo/zabiegów rehabilitacyjnych podlegać będzie indywidualnemu dokumentowaniu w postaci papierowej i obejmuje prowadzenie dla każdego odbiorcy:
- dziennika czynności za dany miesiąc kalendarzowy;
- karty potwierdzającej skorzystanie z ćwiczeń/zabiegów przez odbiorcę oraz prowadzenie zbiorczego zestawienia kalkulacyjnego za miesiąc kalendarzowy, stanowiącego podstawę rozliczeń między Zamawiającym i Wykonawcą.
3.1 Projekt Integracja i aktywizacja społeczno - zawodowa osób z terenu powiatu szamotulskiego (II) jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
branża Edukacja, szkolenia, Medyczna
podbranża kursy i szkolenia inne, usługi medyczne
kody CPV 85000000, 85142100
forma zamówienie inne
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Wielkopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Wielkopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się