Zlecenie 7621510 - Usługa realizacji prac badawczo – rozwojowych w ramach...

   
Zamówienie 7621510 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-08-01
przedmiot zlecenia
Usługa realizacji prac badawczo – rozwojowych w ramach kadry naukowo – badawczej w projekcie pt. Zastosowanie innowacyjnych
hybrydowych kompozytów polimerowych w konstrukcji urządzeń budowy przeciwwybuchowej, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Stanowisko: Specjalista ds. obliczeń numerycznych

1) Przedmiotem zamówienia jest usługa realizacji prac badawczo – rozwojowych w ramach kadry naukowo – badawczej w projekcie pt. Zastosowanie innowacyjnych hybrydowych kompozytów polimerowych w konstrukcji urządzeń budowy przeciwwybuchowej, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
2) Stanowisko: Specjalista ds. obliczeń numerycznych Cel zamówienia Celem zamówienia jest pozyskanie zasobów ludzkich dla realizacji prac BR, zgodnie z zasadą konkurencyjności. Przedmiot zamówienia 1) Przedmiotem zamówienia jest Usługa realizacji prac badawczo – rozwojowych w ramach kadry naukowo – badawczej w projekcie pt. Zastosowanie innowacyjnych hybrydowych kompozytów polimerowych w konstrukcji urządzeń budowy przeciwwybuchowej, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
2) Stanowisko: Specjalista ds. obliczeń numerycznych
3) Rodzaj zaangażowania – umowa zlecenia – 1 osoba.
Wymiar zaangażowania:
a) Wymiar czasu pracy: od 20h do 30h / miesiąc
b) Łączna liczba miesięcy zaangażowania: 30 miesięcy – od 2 miesiąca realizacji projektu.
c) Maksymalna łączna liczba godzin realizacji zlecenia: 700.
4) Łączne zaangażowanie zawodowe Wykonawcy w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie może przekraczać 276 godzin miesięcznie.
5) Ramowy zakres obowiązków:
Realizacja badań przemysłowych i prac rozwojowych w zakresie:
- dobór odpowiednich metod obliczeniowych, definicja warunków brzegowych,
- opracowanie wytycznych i weryfikacja wyników dla procesów optymalizacji,
- opracowanie wytycznych i weryfikacja wyników dla analiz sprzężonych.

6) Główny kod CPV: 73000000-2 - Usługi badawcze i eksperymentalno–rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
7) Miejsce realizacji zamówienia: ul. Pocztowa 5, 41-710 Ruda Śląska
8) Planowany termin realizacji zamówienia: w okresie 30 miesięcy począwszy od 08.2020 r.
branża Laboratoria
podbranża usługi laboratoryjne
kody CPV 73000000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się