Zlecenie 7324586 - Usługa realizacji działań w ramach aktywizacji zawodowej,...

   
Zamówienie 7324586 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-02-06
przedmiot zlecenia
Usługa realizacji działań w ramach aktywizacji zawodowej, tj. szkoleń zawodowych, staży zawodowych oraz pośrednictwa pracy d
la 16 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach projektu pn.,,Toruńskie Centrum Aktywności Społecznej, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1. Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.1 Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT. Jest to usługa edukacyjna i szkoleniowa polegająca na organizacji szkoleń zawodowych, których rozwinięciem będzie przeprowadzenie staży zawodowych doskonalących zdolności praktyczne Uczestników Projektu pn. Toruńskie Centrum Aktywności społecznej. Zakończeniem usługi będzie przeprowadzenie pośrednictwa pracy dla Uczestników Projektu.
branża Edukacja, szkolenia
podbranża szkolenia zawodowe
kody CPV 79611000, 80000000
forma konkurs
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Kujawsko-Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Kujawsko-Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się